2021. szeptember 23. csütörtök
[Répcevidék]

Zarándoklat szoborszenteléssel a Peruska Mária kápolnánál

Hováthné Pados Teréz
Zarándoklat szoborszenteléssel a Peruska Mária kápolnánál
A horvátzsidányi Egyházközség, a Fegyveres Erők, a Rendvédelmi Szervek, a Tűzoltóságok, a Katasztrófavédelem, a Hagyományőrző Egyesületek, valamint a Lovagrendek 2018. július 1-én tartották hagyományos zarándoklatukat a Peruska Mária kápolnánál.

A háromnyelvű /magyar, német, horvát/ szentmisén a főcelebráns Vladó Kosic Horvátország sisaki püspöke, celebránsok Dumovits István plébániai kormányzó, Bali Tibor plébános és Dr. Anton Kolic nyugalmazott plébános voltak. A Horvátzsidányi Peruska Mária kórus, a kőszegfalvi kórus, valamint a Horvátzsidányi tamburások közreműködése még felemelőbbé tette a szentmisét. Akik nem tudtak eljönni, ők meghallgathatták a Mária Rádió élő közvetítését. Különlegessége ennek az Emlékhelynek, hogy a kápolna előtti Európában egyedülálló szoborpark, folyamatosan bővül. Ebben az évben az Országos Horvát Önkormányzat állíttatott szobrot Szent Kvirin vértanúnak. Gugán Iván a Magyarországi Horvát Önkormányzat Elnöke elmondta, hogy Kissné Krály Mária, a Csepregi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke javaslatára, a szoborparkban a horvát közösség is állíttatna szobrot. Az ötlet valóra is vált. Szent Kvirin a római katolikus egyház vértanúja, a pannonhalmi ókeresztény szentek egyike. Szent Kvirin Siscia püspöke volt. Szenvedéstörténete elbeszéli, hogy a Diocletianus-féle üldözésben fogták el. Szembeszegült a parancsnak, hogy áldozzon a birodalom isteneinek, ezért megvesszőzték és bebörtönözték. A börtönben megtérítette az őrt. Három nappal később Alsó- Pannónia kormányzója elé állították. Nem tudták rávenni a hittagadásra, ezért malomkövet tettek a nyakára és a Perintbe dobták. A vértanú szobrát ezen a szentmisén szentelték fel. Szent Kvirin alakja összeköti a magyar és a horvát nemzetet. Az egyenruhás és fegyveres szervezetek, lovagrendek, valamint a civil szervezetek vezetői babérkoszorúval megkoszorúzták a védőszentjük szobrát. Így a Csepregi Hegyközség boros gazdái és a Csepregi Borhölgyek Szent Orbán püspök szobránál helyezték el a koszorút. A celebráló plébánosok megszentelték a csepregi boros gazdák borait, a Csepregi Borhölgyeket és a Csepregi Hegyközség képviselőit pedig megáldották. Nemcsak a bort, hanem a Magyar Pálinka Lovagrend pálinkáit is megszentelték. „A Boldogasszony anyánk" egyházi énekkel fejeződött be az ünnepi szentmise, majd agapéra hívták a zarándokokat. Mindenki lelkileg feltöltődve térhetett haza.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.