2021. szeptember 19. vasárnap
[Répcevidék]

Új lelkész a Szakonyi és Nemeskéri Evangélikus Egyházközségek élén

Boros Rudolfné
Új lelkész a Szakonyi és Nemeskéri Evangélikus Egyházközségek élén

Augusztus 16-án, a Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnapon Gömbös Tamás lelkész hirdetett igét a szakonyi evangélikus templomban.
A bemutatkozó istentisztelet elején Ihász Beatrix esperes asszony köszönetet mondott Simon Réka helyettes lelkésznek. Megköszönte azoknak a szolgálatát, akik az elmúlt egy évben itt helyettesítettek, segítették megoldani az istentiszteleteket, hitoktatást. Bakay Péter lelkészeknek személyesen köszönte meg a segítséget. Az esperes asszony bevezetőjében elmondta, hogy a szakonyi gyülekezet nagyon nehéz egy éven van túl, amit a felújítási munkálatok még jobban terheltek. A munkálatok befejeződtek, s kiemelt alkalmon, október 24-én hálaadó istentisztelet keretében köszönik majd meg, hogy megújulhatott a szakonyi evangélikus templom.
Ezt követően Gömbös Tamás rövid bemutatkozásában elmondta, hogy máris itthon érzi magát a testvérek között. Bár Keszthelyen született, ott nevelkedett, de itthon van ezen a vidéken, mert a családja régi tősgyökeres vas megyei evangélikus család Jákfáról, Csánigról, Uraiújfaluból. A soproni evangélikus líceumban érettségizett, majd Szegedre került történelem szakra. Elmondta, hogy ott került olyan Krisztus-élménybe, elhívásélménybe, mely után a teológián folytatta tanulmányait, hogy lelkészi szolgálatba léphessen. Nagyon örül annak, hogy itt lehet, s az Úr összekötötte az ő útját a gyülekezetekével.
A délután folyamán a települések presbiterei kötetlen beszélgetés mellett ismerkedtek Gömbös Tamás új lelkésszel, aki megköszönte azt a szeretetet, mellyel fogadták őt a gyülekezeti tagok.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Új lelkész a Szakonyi és Nemeskéri Evangélikus Egyházközségek élén