2023. március 26. vasárnap

Templomfelújítás Lócson

Reichardt Nikolett

Elkészült a büki anyagyülekezethez tartozó lócsi evangélikus templom felújításának első üteme. Megújult a tetőszerkezet: sor került a meglévő ácsszerkezet szükséges javításaira, majd korszerű héjazatot és bádogozást kapott. Továbbá megszépült a templom toronysüvege és keresztdísze, kifestésre került a belső templomtér.
A munkálatok összesen 4.326.645 Ft-ba kerültek. A projekt költségeire a Vasi Evangélikus Egyházmegye 2.000.000 Ft, Lócs Községi Önkormányzat 1.000.000 Ft támogatást biztosított, a lócsi lakosság részéről 815.500 Ft adomány érkezett, az istentiszteleti perselyadományokból 136.600 Ft gyűlt össze, és a büki anyagyülekezet tagjai további 161.000 Ft értékű pénz- és természetbeni adománnyal segítették a felújítást. Különösen nagy eredmény ez a lócsiak számára, hiszen a községben mindössze 4 fő evangélikus él, de a havonta tartott istentiszteleteken ennél többen is összejönnek.
Az ügy mellé álltak az elszármazott evangélikusok, a katolikus hívek egyaránt, és a Lócson élő külföldi lakosok is gyűjtést szerveztek, így sikerülhetett elérni ezt a részeredményt, hiszen vallásra való tekintet nélkül közös célunk a szakrális értékeink megóvása, megőrzése.
A felújítás második ütemében tervezett a külső homlokzat felújítása is, amelyre előbb forrást kell teremteni, az Egyházközség igyekszik pályázat útján támogatáshoz jutni. A Büki Evangélikus Egyházközség és a lócsi közösség egyaránt hálásan köszöni az eddigi támogatást, az adományokat.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Templomfelújítás Lócson