2021. december 4. szombat
[Répcevidék]

SZENT MIKLÓS ÜNNEPE KÉT OKBÓL IS KÜLÖNÖS JELENTŐSÉGŰ CSEPREGEN

Hováthné Pados Teréz
SZENT MIKLÓS ÜNNEPE KÉT OKBÓL IS KÜLÖNÖS JELENTŐSÉGŰ CSEPREGEN

Az évente december 6-án ünnepelt szent Miklós püspök a 4. században működött Kis-Ázsia (a mai Törökország) területén. A katolikus és a görögkeleti egyháznak is nagyon kedvelt szentje. Gazdag kereskedő családból származott, de vagyonát szétosztotta a szegények, különösen a gyermekek között. Ezzel a ténnyel kapcsolatban alakultak ki népszokások ünnepének előestéjén, amikor „személyesen" meglátogatja a gyermekeket: vizsgáztatja, megimádkoztatja őket, majd tudásuk és egész évi viselkedésük szerint ajándékkal jutalmazza, vagy virgáccsal megveréssel bünteti őket. Szent Miklós, azaz Mikulás a fenyítést a kíséretében levő ördögre (krampuszra) bízza. Mivel Miklós püspök az ördögöt életében többször elüldözte, láncra verte, annak emlékére a dunántúli Mikulás-esti „Láncos Miklós" szokás szerint a krampusz el akarja ragadni a gyermekeket, de Miklós megszégyeníti, esetleg láncra is veri.
Ez a népszokás a német nyelvterületek felől érkezett hazánkba. Országos jelentőségű tény, hogy ennek a népi színjátéknak a legelső fennmaradt írásos emléke éppen Csepregre vonatkozik. Ez az egyik ok, amiért Csepregen különös jelentőségű a Mikulás-este. A mezőváros tanácsa 1785. december 3-án, II. József felvilágosult szellemében ilyen határozatot fogalmazott meg egy már korábban gyakorolt jelmezes-maszkos színjátékszerű népszokás tiltására: „mivel nyilvánságosan tapasztaltatik, hogy december holnapnak elején esni szokott Szent Miklós püspök napja előtt való estvéli vagy éjszakai üdőben némelyek különféle öltözetekben, álorcákban magokat elrejtvén, házrul-házra járnak s a gyenge gyermekeket is helyes elmével ellenkező ijesztő csufos figurákkal rettegtetik, keményen parancsoltatik, hogy senki sem Szent Miklós előtt való estve, sem Üdvözétőnknek születése napján, éjszakáján, akár alatta valói, akár gyermekei nagy leányai által az ilyetín színes öltözeteket, avagy házrul-házra való éneklíseket, melyek által az éjszakai csendesség sértődik, megengedni ne merészeljen"...
Csepregen azonban még a 19-20. század fordulója előtt is jártak Miklós napján a fiatalok házról házra, ijeszteni. Hosszú láncaikat csörgették, meg is verték vele a járókelőket. Ilyenkor még a szomszédba sem kívánt senki sem átmenni.
Szent Miklós napjának másik helyi jelentősége városunkban a főtéri plébániatemplomhoz kapcsolódik. A templom védőszentje ugyanis a középkor óta szent Miklós. Ez a tény arra utal, hogy kereskedőváros volt Csepreg, mert Miklós egyrészt a kalmárok (utazó kereskedők), tőzsérek (marhakereskedők) körében örvendett nagy tiszteletnek. A korábbi évszázadokban virágzott itt a Répce menti füvön hizlalt marhákkal, a borral és a gabonával kereskedés. Akkoriban a római katolikus egyházban nemzetközi szinten kötelező ünnep volt szent Miklós napja. Magyarországon 1611-ben törölték el ezt.
Az 1776-os nagy tűzvészben plébániatemplomunk is elpusztult. Amikor a következő években újjáépítették, akkor alkotta a jelenlegi oltárképet Johann Cimbal sziléziai származású bécsi oltárkép- és freskófestő. Azt nem tudjuk, hogy korábbi főoltárkép milyen jelenetet mutatott Miklós püspök életéből. A mostani kép olyan helyzetben ábrázolja, amint szegényekkel, betegekkel, gyermekekkel jótékonykodik. Hiszen közismerten a gyermekek és diákok védőszentje is. Ehhez a fogalomkörhöz kapcsolódik az új helyi hagyomány, miszerint a csepregi általános iskola diákjai Miklós napján, december 6-án közösen ünnepi szentmisén vettek részt, és a szentmise után pedig ajándékcsomagot kaptak. A plébános úr pedig a pedagógusokat megvendégelte és kötetlen beszélgetésre hívta a plébániára.

Lezárásként megemlíthetem, hogy volt kor, amikor egész Magyarországon iskolai szünet volt december 6-a mint a kormányzó neve napja.
Balogh Jánosné Horváth Terézia Budapest

Horváthné Pados Teréz Csepreg

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.