2020. szeptember 20. vasárnap
[Répcevidék]

Skapulárés Boldogasszony a csepregi Szentkút kápolnában

Balogh Jánosné Horváth Terézia
A Répcevidék áprilisi számában (20. oldal) bemutattam a kápolna „Vlagyimiri Istenanya” kegyképét. Most egy másik, névtelenségben maradt festő ottani olajképére hívom fel a figyelmet, amely bejárattól balra rejtezik a félhomályban. A „Skapulárés Boldogasszonyt”, más néven a „Karmel hegyi Szűz Máriát” ábrázolja.

Mi az a skapuláré, más néven „Mária vállruhája"?
Eredetileg egy vállon átvetett, középkori szerzetesi munkakötény, később pedig zsinórral összefogott, két, téglalap alakú, kelmedarab, egyiken a Karmel hegyi Boldogasszony, a másikon Jézus Szíve ábrázolás, amelyet szintén vállon átvetve, ruha alatt szoktak viselni szerzetesek is és világi hívek is.
Az izraeli Karmelen élő remetéktől eredeztethető, a 12. század óta működő „karmelita" katolikus szerzetesrend Mária különös védelme alatt áll. Védőszentjüket, a „Karmel hegyi Szűz Máriát" az egyik karján vagy ölében a Kis Jézust tartva ábrázolják, a másik kezével a skapulárét nyújtja híveinek. Skapuláré gyakran a Kisded kezében is van.
A csepregi kép ahhoz a típushoz tartozik, ahol a tisztítótűzben szenvedők várják föntről a segítséget. Sajátos vonása, hogy Jézus nemcsak egy, hanem két skapulárét is tart.
Ennek a festménynek helytörténeti jelentőséget ad, hogy a hátán adatolt. Ugyanis a keretének felső lécére tintával készült, kézírásos magyarázat került: „ A Kármel hegyéről címzett bold/dogságos/ Sz. Mária szt. skapuláré társulatának; mely Csepregben 1200 tagot számlál - ajándéka. / Csepreg 1884. szept. 6. / Farkas Sándor káplán."
Mi az a skapuláré társulat?
A Karmel hegyi Szűz Mária tiszteletének növelésére létrejött közösség a karmelita renden belül. Tagjai fölveszik és holtig állandóan viselik a skapulárét, továbbá egyes imádságok elmondására és bizonyos önmegtartóztatásra kötelezik magukat. Mindez abban segíti őket, hogy elkerülhessék a halálos bűnöket, illetve Mária kegyelmével megszabaduljanak tőlük, ne kerüljenek a tisztítótűzbe, hanem az örök üdvösségbe.
Döbbenetesen magas volt 1884-ben a csepregi taglétszám ahhoz képest, hogy akkor 3600-an laktak a helységben. Leszámítva az abban az időszakban aránylag sok gyermeket és a férfilakosság nagy részét, tag lehetett - kevesebb férfi mellett - szinte az összes nő. - Az ajándékozás szeptember 6-án történt, talán a kápolna búcsújának alkalmára, amelyet szeptember 12-én ünnepelnek. - Az aláíró 1884-ben közel 4 éve káplánkodott a helységben, majd 3 év múlva kiadta helytörténetírási alapművét (Csepreg mezőváros története). Ő a névadója a helyi hagyományőrző és kulturális Farkas Sándor Egyletnek, amely nemrég ünnepelte 25 éves jubileumát.

 

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.