2023. október 2. hétfő
[Répcevidék]

Kettõs Kereszt Avatás

Kissné
Kettõs Kereszt Avatás
2012. 06. 03-án vasárnap délután Kettõs Kereszt
átadási ünnepségre, emléktábla leleplezésre,
valamint a székely rovásírásos falunévtáblák
megáldására került sor községünkben a
Tömörd Községért Közalapítvány szervezésében.

2012. 06. 03-án vasárnap délután Kettõs Kereszt
átadási ünnepségre, emléktábla leleplezésre,
valamint a székely rovásírásos falunévtáblák
megáldására került sor községünkben a
Tömörd Községért Közalapítvány szervezésében.
Az ünnepségi szentmisét Vas Csaba plébános
úr és Szabó Imre SVD atya mutatta be. A
felzászlózott templom és a templom melletti tér
ez alkalommal legékesebb dísze a Mészöly Vitéz
Darvas Károly szombathelyi aranymûves által
készített Szent Korona másolata volt, melyet a
85 éves mester személyesen hozott el nekünk.
A szentmise után Simó József budapesti
elõadómûvész, a Czegei Wass Albert Alapítvány
elnöke tartott szert a megjelent tömördieknek
és ünnepünket szép számban megtisztelõ
csepregieknek. Tartalmas és lélekemelõ
mondandóját 3 részre tagolta, amelyet a
tömördi fiatalok (Vlasich Anett, Prisznyák Alex,
Németh Enikõ, Márczi Veronika, Kovács Liliana)
versekkel, Kovács Miklós gitáros pedig énekkel
színesített. Elõször a kettõs kereszt eredetérõl
szólt, kiindulva templomunk védõszentjének,
Szent Ilonának Krisztus keresztjének keresésében
és megtalálásában betöltött szerepérõl. A második
részben Trianonra emlékeztünk, a szer harmadik
része pedig a kiút keresésrõl szólt. A nemzet
fenntartásának a gyermekáldás, a család,
a magyarság megtartása a záloga!
A koszorúzások és a himnuszok eléneklése
után a szervezõk agapéra hívták az ünneplõket.
Köszönet minden közremûködõnek, akik segítették
rendezvényünket!

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Kettõs Kereszt Avatás
Kettõs Kereszt Avatás
Kettõs Kereszt Avatás
Kettõs Kereszt Avatás