2021. május 13. csütörtök

Gyémántmise Sopronhorpácson

A Sopronhorpácsi Római Katolikus Egyházközség
szép évfordulót ünnepelt október 29-én.
Erdész Ferenc kanonok elérkezett pappá szentelésének
60. évfordulójához. A gyémántmisét Dr.
Pápai Lajos megyéspüspök és még 16 vendégpap
együtt tartotta az ünnepelttel.

A Sopronhorpácsi Római Katolikus Egyházközség
szép évfordulót ünnepelt október 29-én.
Erdész Ferenc kanonok elérkezett pappá szentelésének
60. évfordulójához. A gyémántmisét Dr.
Pápai Lajos megyéspüspök és még 16 vendégpap
együtt tartotta az ünnepelttel.
A jubileum alkalmából beszélgettünk Erdész
Ferenc kanonokkal: A sok-sok történettel fûszerezett
életrajzi beszámoló nagyvonalakban a következõ
volt: Vecsésen született 1929-ben, Budapesten
járta az elemit és a gimnázium hét osztályát.
A gyõri bencés gimnáziumban érettségizett.
A teológiát is Gyõrben végezte. 1951. október
28-án szentelték pappá. 1952-ben négy hónapig
a letartóztatott plébánost helyettesítette
Sopronhorpácson. 1955-ig a soproni városplébánián
volt káplán, ezután Harkán (Magyarfalván)
volt plébános 1979-ig. 1972-tõl Brennbergbányát
is ellátta. 1979-ben került vissza elsõ helyére,
Sopronhorpácsra.
Kérdésemre, hogy miként tud eleget tenni a
feladatoknak elmondta: „Amíg egészségileg bírom,
továbbra is aktívan szeretnék Isten szolgálatában
állni, és ellátni a rám bízott falvak lelkipásztori
teendõit." ...Azokból pedig van bõven. Pályázatok
a helyi románkori templom felújítására,
egyéb lehetõségek feltárása, hogy minél hamarabb
biztosítva legyen az anyagi háttér. Egyebek
mellett az orgona javítására is, hiszen ez elengedhetetlen
feltétele a hagyományos tavaszi
koncert megtartásának. A 3 éve készíttetett képeslapok
árusításával, aztán az idén 4. alkalommal
megtartott egyházközségi bál bevételével
egyaránt közelebb jutnak a célhoz. Nagylelkû
felajánlásokat is kapnak, de sajnos a templomfelújítás
még várat magára.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Gyémántmise Sopronhorpácson
Gyémántmise Sopronhorpácson