2021. február 27. szombat
[Répcevidék]

Egyházközségi események – 2019. november

Egyházközségi események – 2019. november

November 1 - péntek Mindenszentek ünnepe
A Szent Miklós templomban a szentmise 8 órakor kezdődik.
15.00 Közös imádság és Mindenszentek litániája a Temetői keresztnél

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.
Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

November 2 - szombat Halottak napja
8.00 Halottak-napi szentmise - Szent Miklós templom
Első szombat - Engesztelő imaóra
16.00 Szent Katalin kápolna - Rózsafüzér elmélkedés

... „a halál órájában mellettük állok az üdvösségre szükséges kegyelmekkel, akik 5 hónapon keresztül minden első szombaton meggyónnak, megáldoznak, a rózsafüzért elimádkozzák és 15 percet a rózsafüzér titkairól elmélkedve Velem töltenek, hogy ezáltal engeszteljenek."

A fatimai üzenetnek eleget téve engesztelő imaóra keretében rózsafüzér elmélkedés után szentmise következik.
17.00 - Szentmise a Szent Katalin kápolnában

November 6 - szerda
18:45-re szülői értekezletre hívjuk és várjuk az első osztályosok szüleit a plébániára.

November 16 - szombat
14.30-ra várjuk a templomba az első osztályosokat az Árpád-házi Szent Erzsébetről szóló előadás főpróbájára.

November 17 - vasárnap
A Szent Miklós templomban a 8 órás szentmiséhez kapcsolódva az első osztályos hittanos gyerekek előadásában Árpád-házi Szent Erzsébet életéből láthatunk jeleneteket.

November 18 - hétfő
15.15-kor az első osztályos hittanos gyerekek a csepregi idősek otthonában is előadják az Árpád-házi Szent Erzsébet életéből megtanult jeleneteket.

November 23 szombat
„Aki többre vágyik..." A bérmálkozásra készülő fiatalok közösségi összejövetelei.
Az november havi találkozás 9:30-kor kezdődik a plébánián.

November 24 - vasárnap
Krisztus, A Mindenség Királya
Az egyházi év vége. A Szent Miklós templomban a 8 órakor kezdődik a szentmise.
Országos gyűjtés a katolikus karitász javára.

November 25 - hétfő Szent Katalin kápolna búcsúja
9 órakor szentmise, majd szentség kitétel.
A szentmisét Bors Imre gyömörei plébános mutatja be.
A nap folyamán ima órák a hívek részvételével és vezetésével.
A 14 órakor kezdődő imaórát a vendég lelkipásztor vezeti.
17.00 szentség eltétel és szentmise zárja az ünnepet.

November 27 - szerda
A pásztorjáték szereposztása 16 órakor kezdődik az iskolában.

November 30 - szombat
13 órára hívjuk és várjuk a közösségükért tenni akaró fiatalokat és örök fiatalokat, akik szívesen segítenek a templom körül a falevelek összegyűjtésében és elszállításában.
Hálás és köszönet a segítségért!

Csütörtöki napokon az esti szentmisék előtt szentségimádást végzünk a szokott rend szerint.

 

December havi előzetes

December 1 - Advent első vasárnapja
14.30-tól immár a több éves hagyománnyal rendelkező adventi koszorú készítésre várjuk a családokat a plébániára.

December 2 - hétfő
Reggel 6 órakor kezdődik az első hajnali szentmise a Szent Miklós templomban.

2019-ben összesen 12 hajnali szentmise lesz.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.