2022. november 30. szerda
[Répcevidék]

Áldás a felújított völcseji kápolnán és szobrokon

Áldás a felújított völcseji kápolnán és szobrokon
Augusztus 25-én Veres András győri megyéspüspök ünnepi szentmise keretében megáldotta a völcseji Szent László-templom előtt álló, megújult Nepomuki Szent János és Szent Flórián szobrokat, valamint a felújított kápolnát.

A szertartás a ministránsok, a Plébániai Tanácsadó Testület és a papság bevonulásával kezdődött a hívekkel megtelt templomban. A szentmisén koncelebrált Ferling György kerületi esperes és Gyürü Ferenc plébános. Czupy Géza, a Plébániai Tanácsadó Testület alelnöke köszöntötte püspök atyát, aki először látogatott el Völcsejre. Az alelnök megköszönte a hívek adományait, amelyek segítségével az egyházközség önerőből restauráltatta a két szobrot és felújította a kápolnát. A szentmisét püspök atya a hívekért, különösen a betegekért ajánlotta fel. Szentbeszédében az üdvösséghez vezető útra hívta fel a figyelmet, valamint kiemelte Isten végtelen irgalmasságát. A Szentmise záró áldása után a résztvevők kivonultak a templom elé, ahol a megyéspüspök megáldotta az elődök által a 18. században emelt szobrokat. A helyi önkéntes tűzoltók a védőszentjük szobra mellé gyülekeztek, ahova kihozták a templomból a tűzoltó zászlót is. A kápolnához Mária énekkel vonult a körmenet, miközben felcsendült az ötven éve elnémult harangja is. A kápolnánál a Völcseji Népdalkör dallal köszöntötte a Szűzanyát, majd Czupy Géza alelnök virágcsokrot adott át azoknak az asszonyoknak, akik megőrizték a kápolnát az utókornak: Fekete Jánosnénak, id. Rédai Lászlónénak és Boros Bélánénak. Ezt követően András püspök megszentelte a kápolnát, amit a Népdalkör éneke tett ünnepélyesebbé. A kápolna dongaboltozattal a parókia mellett áll. Már az 1829-es jegyzőkönyvben is szerepel, mint Szent József kápolna. Később a lourdesi Mária tiszteletére alakították át. Harangját Seltenhofer Frigyes fiai öntötték Sopronban. Felirata: „Szeplő nélkül fogantatott Szűz Mária könyörögj érettünk." Az út mellett álló kis kápolna egyik állomása a Napnyugat Turisztikai Egyesület által szervezett „Kápolnák útján" elnevezésű kerékpártúrának. A munkálatok 2019 tavaszán kezdődtek a leromlott állagú épületen. A minden részletre kiterjedő felújítás Czupy Géza alelnök koordinálásával és önkéntes fizikai segítségével valósulhatott meg. Az ünnepség a plébánia udvarán tartott szeretetvendégséggel zárult. Az egyházközség ezúton is köszöni a hívek nagylelkű felajánlásait és a szakemberek munkáját.

Neumann-Tóth Judit
Fotó: Busa Máté

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Áldás a felújított völcseji kápolnán és szobrokon
Áldás a felújított völcseji kápolnán és szobrokon
Áldás a felújított völcseji kápolnán és szobrokon
Áldás a felújított völcseji kápolnán és szobrokon
Áldás a felújított völcseji kápolnán és szobrokon
Áldás a felújított völcseji kápolnán és szobrokon