2022. december 5. hétfő
[Répcevidék]

A keresztség megújítása

Kissné

2021. április 23-án Pünkösdvasárnap szép ünnepe volt községünknek. 27 év után (a legutolsó helybeli bérmálás 1994. július 26. volt) 12 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét Brenner József nagyprépost úr (Boldog Brenner János vértanú testvére) a tömördi Szent Ilona templomban.

A kedves vendéget nagy tisztelettel és szeretettel fogadták a hívek. Különleges ajándékként éltük meg, hogy az ünnepi szentmisét a nagyprépost atya mutatta be.
Szentbeszédében a Szentlélek kiáradására és a Szentlélek ajándékaira tette a hangsúlyt. Megtartani az értékeket nem egyszerű feladat hangsúlyozta. Isten segítsége mellettük van, ha jó irányba haladunk, a Szentlélek támogatására is bizton számíthatunk: nemcsak a megbérmálandók, hanem a megbérmáltak is.
Ezt követően: a bérmálandók megújították a keresztségi ígéreteket.
Brenner atya kiszolgáltatta a Szentlélek ajándékainak teljességét Tömörd, Salköveskút, Söpte és Kőszegpaty ifjúságának Ezáltal mindannyian erőt és bátorságot nyertek ahhoz, hogy hatékony tanúságtevői lehessenek Krisztusnak mind az egyházban, mind pedig a társadalomban. Árvay Dávid, Bozzay Márton, Buús Boglárka Anna, Paukovits Petra, Prisznyák Laura Éva, Rózsa Kornél, Rózsa Márton, Sándor Gergely, Szabó Vivien, Szekér Gergely, Szőnye Laura és Török Károly Botond a mai naptól az egyházközségek felnőtt tagjaivá váltak.
Kívánjuk, hogy bátran nyissák meg szívüket a Szentlélek ihletései előtt, s bennük és általuk megújulhasson és tovább gazdagodhasson településük lelki élete!

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.