2020. február 20. csütörtök
Vallás
Elsőáldozás és Bérmálkozás

Egyházasfalu

Május harmadik vasárnapján a rossz idő ellenére, nagyon szép ünnepre gyűltek össze Egyházasfaluban.

Peresznyén energiatermelő lett a plébánia

Peresznye

Peresznye a térség egyik legjelentősebb katolikus vallási helyszíne, ahol a településen élők valamennyien hívők. Életük szerves része a

FELÚJÍTJÁK A LÓCSI TEMPLOMOT

Lócs

Talán hírből már sokan értesültek arról, hogy a Lócsi Római Katolikus Egyházközség elkezdte a falu

A kereszténység legnagyobb ünnepe: a húsvétA kereszténység legnagyobb ünnepe: a húsvét

Gyalóka

Tavasszal a természet újjászületik, minden kizöldül, nyílnak a tulipánok, nárciszok. Ebben az évszakban van a kereszténység legnagyobb ünnepe. Ilyenkor

Karácsonyi orgonakoncert BükfürdőnKarácsonyi orgonakoncert Bükfürdőn

Bük

2013.december 22-én /vasárnap/ 15.00 órakor karácsonyi orgonakoncerttel egybekötött műsort tartottak Bükfürdőn az Ökumenikus Kápolnában.

Megszépült a bői templomMegszépült a bői templom

Dr. Pápai Lajos püspök 2013. november 17-én ünnepélyes keretek között szentelte fel a Római Katolikus Szent Imre Templomot Bőben, amelynek előzményei 2010-re nyúlnak vissza.

Adventre megújulvaAdventre megújulva

Zsira

A zsirai Szent Lőrinc templom az adventi időszakban már megújulva fogadja híveit.

Időkapszulát találtak Sopronhorpácson (Exkluzív)Időkapszulát találtak Sopronhorpácson (Exkluzív)

Sopronhorpács

A Sopronhorpácsi Egyházközségünk novemberben pályázaton támogatást nyert egy, a kislédeci kápolnánál létesítendő

Megszépült a bői Szent Imre templomMegszépült a bői Szent Imre templom

Isten jósága iránt érzett őszinte hálával, valamint templomunk és egyházközségünk jótevőinek mondott

125 éves templom Egyháziban125 éves templom Egyháziban

Egyházasfalu

Egyházasfalunak két temploma van: a Szent György templom és az egyhajós, egytornyos

Ministránsok ha találkoznakMinistránsok ha találkoznak

Csepreg

Az idei évben is megtartották Csepregen a ministránstalálkozót. Augusztus 12-én Finta József atya főszervezésével

Búcsú és templom jubileum EgyházasfalubanBúcsú és templom jubileum Egyházasfaluban

Egyházasfalu

A templom építésének 125. évfordulójára emlékeztek augusztus utolsó vasárnapján Egyházasfaluban.

Búcsúi miseBúcsúi mise

Simaság

Mária Magdolna – templomunk és községünk, Simaság védőszentjének – búcsúi szentmiséjét tartották

Ezüstmise CsepregenEzüstmise Csepregen

Csepreg

Június közepén tartotta 25 éves, jubileumi szentmiséjét Finta József csepregi plébános. E jeles alkalommal beszélgettünk vele.

Élménybeszámoló a Szent FöldrőlÉlménybeszámoló a Szent Földről

Gór

fr. Kovács Csaba Albert atyával - aki Sopronkövesden, Nagycenken, Lócson, Iklanberényben és Mesterházán teljesít lelkipásztori szolgálatot- tavaly ismerkedtünk meg. Górban helyettesítette az akkor éppen betegeskedő

VIRÁGVASÁRNAPI PASSIÓVIRÁGVASÁRNAPI PASSIÓ

Sajtoskál

Régi hagyomány Sajtoskálon, hogy a templom énekkara Virágvasárnap, Jézus jeruzsálemi bevonulásának ünnepén feleleveníti

Becsüljük meg magunkat!  -avagy Pál Feri esete a sós levesselBecsüljük meg magunkat! -avagy Pál Feri esete a sós levessel

Pál Ferenc előadására zsúfolásig megtelt Szombathelyen az MMIK színházterme. Az egykori válogatott atléta, katolikus pap jó humorral mutatott tükröt nekünk, mennyire kicsi az önbecsülésünk. A Nyitott Akadémia sorozat része volt a Szorongástól az önbecsülésig című előadás, mely az ugyanezen a címen megjelent toplistás könyvének témáját dolgozta fel.

Szakony új plébánosaSzakony új plébánosa

Szakony

2012. augusztus elsejétől Dr. Pápai Lajos győri megyés püspök úr Szakonyba új plébánost nevezett ki Kovács Pál atya személyében. A felvidéki Galántáról érkezett atyát kérdeztük hivatásáról, és az első benyomásokról.

Középkori értékeink megőrzése projekt A Sopronhorpácsi templom felújítása

Sopronhorpács

Magyarországon a kevés román kori műemlékek egyik legkülönlegesebb darabja a Sopronhorpácsi Szent Péter és Pál templom.

LELKÉSZ SZENTELÉS BÜKÖN

Bük

„ Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.”(2 Kor 12,9) hangzott el 2012. szeptember 29-én, Szemerei János püspök ajkáról az ige, melyet Varga Tamás választott jelmondatául lelkésszé szentelése alkalmából.

Zarándoklat MariazellbeZarándoklat Mariazellbe

A kõszegi katolikus zarándokok vendégeként vettem részt június 27-tõl 30-ig Szûz Mária kegyhelyhez tartó zarándokúton.

BérmálkozásBérmálkozás

Egyházasfalu

Június elsõ vasárnapján került sor Egyházasfaluban a bérmálkozásra. Az egyházasfalui gyerekek mellett más falvakból is érkeztek, akik a bérmálás szentségében részesültek. E jeles és szép ünnepen a szentmisét Szabó Miklós, Egyházasfalu plébánosa mellett, Dr. Pápai Lajos gyõri megyéspüspök celebrálta és õ is bérmáltatta a jelenlévõ fiatalokat. A plébános úr mellett, Farkas Zoltánné hitoktatónõ is részt vett a felkészítésben.

Templom szentelés SajtoskálonTemplom szentelés Sajtoskálon

Sajtoskál

Szép napra virradt Sajtoskál hívõ közössége június utolsó vasárnapján, amikor a templom búcsújának napján – Péter és Pál apostolfejedelmek ünnepén – dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr újra felszentelte a felújítás után a római katolikus templomot

Kettõs Kereszt AvatásKettõs Kereszt Avatás

Tömörd

2012. 06. 03-án vasárnap délután Kettõs Kereszt átadási ünnepségre, emléktábla leleplezésre, valamint a székely rovásírásos falunévtáblák megáldására került sor községünkben a Tömörd Községért Közalapítvány szervezésében.

Bérmálkozás és elsõáldozás ZsiránBérmálkozás és elsõáldozás Zsirán

Zsira

Május hónapban két jeles eseménynek is helyszíne volt a zsirai Szent Lõrinc templom. 6-án a 8.osztályosok bérmálkozására, 20-án pedig a 3. osztályosok elsõáldozására került sor. A gyerekeket az alkalomra Juhos Imre atya készítette fel.

Elsõáldozás

Egyházasfalu

Május 13-án Keresztényben, május 20-án pedig Egyházasfaluban tartották az elsõáldozásokat. A községben két római katolikus templom található. Az elsõáldozásokat külön megtartják mindkét helyen. Elõször Keresztényben, hat kislány vehette magához az Oltáriszentséget. Egyházasfaluban pedig öt fiú és öt lány áldozott. Farkas Zoltánné hitoktató és Szabó Miklós plébános úr készítette fel a gyerekeket az elsõ gyónásra és az elsõ szentáldozásra is. Továbbá szép verseket is tanultak az ünnepre a gyerekek. Mindkét alkalommal részt vettek a Simonyi Károly Általános Iskola növendékei, akik gitáros kísérettel énekeltek. A felkészítõ tanárnõ Csetkovics Gabriella részvételével.

Szentlélek ajándéka

Csepreg

A csepregi Szent Miklós templomban Pünkösd vasárnap Dr. Schmatovich János kanonok, 17 csepregi iskolás és 17, a salköveskúti plébániához tartozó gyermeknek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. A fiatalok ismét megújították a keresztségi fogadalmukat és így már az egyház felnõtt tagjai lettek.

Bérmálás SopronhorpácsonBérmálás Sopronhorpácson

Sopronhorpács

2012. április 14-én Sopronhorpácson Dr. Pápai Lajos megyéspüspök 11 gyereket részesített a bérmálás szentségében.

Templom felújításTemplom felújítás

Sajtoskál

Megkezdõdtek a sajtoskáli római katolikus templom felújítási munkálatai. A felújított templom felszentelését június végén a Péter-Pál napi búcsúra tervezik.

Gyémántmise Sopronhorpácson

Sopronhorpács

A Sopronhorpácsi Római Katolikus Egyházközség szép évfordulót ünnepelt október 29-én. Erdész Ferenc kanonok elérkezett pappá szentelésének 60. évfordulójához. A gyémántmisét Dr. Pápai Lajos megyéspüspök és még 16 vendégpap együtt tartotta az ünnepelttel.

Gyalóka

Gyalóka

A gyalókai templomban felújításra került a padsorok padozata, amely a gyalókai származású Varga László faanyag felajánlásának köszönhetõen történt. Az õ kivitelézésében, a lakosok és a képviselõtestület, valamint az önkormányzati dolgozó segítségével társadalmi munkában lett elvégezve. Minden felajánlót, résztvevõt, segítõt köszönet illet. Egy kis összefogással is lehet újításokat létrehozni.

MEGÚJULT A CSEPREGI TEMPLOM BERENDEZÉSE

Csepreg

A csepregi Fõ tér felújításával egyidejûleg, de attól teljesen függetlenül, modernizálták a Szent Miklós templom berendezésének jelentõs részét. Pontosabban a szúette, régi padok helyett készíttettek újakat, s egyúttal korszerûsítették a fûtést is.