2023. november 30. csütörtök
[Répcevidék]

CSEPREGEN IDÉN IS RENDEZTEK MÉCSESGYÚJTÁST AZ ISKOLA NÉVADÓJA SZÜLEINEK SÍRJÁNÁL

Hováthné Pados Teréz
CSEPREGEN IDÉN IS RENDEZTEK MÉCSESGYÚJTÁST AZ ISKOLA NÉVADÓJA SZÜLEINEK SÍRJÁNÁL
A csepregi iskolában igen tiszteletre méltó módon már régóta minden évben megünneplik a névadó, a helység jeles szülötte születésnapját. Az iskolában sok résztvevővel rendezett megemlékezést immár negyedik alkalommal egy szűkebb körű mécsesgyújtás zárta a helyi temetőben.

Erről az eseményről kérdezem a Budapestről idelátogató néprajzkutatót, Balogh Jánosné dr. Horváth Teréziát, dr. Csepregi Horváth Jánosnak azt az unokáját, aki nagyapja emlékének ápolása mellett évtizedek óta rendszeresen más kulturális szolgálatokat is tesz Csepregnek.
Mi a jelentősége ennek a sírnak, amelyen mécsest gyújtottunk?
Jelentősége kettős.
Egyrészt az, hogy itt nyugszik a Csepregben a Csói előnévvel megkülönböztetett Horváth János és felesége, Ragasits Rozália, akik derék embert neveltek János fiúkból, aki később jogi doktorátust, nemességet és hivatalosan Csepregi előnevet nyert.
Másrészt azért is kegyeleti hely ez a sír, mert a névadó apja, Csói Horváth János 1848-as honvéd volt. Sírkövén márványtábla is hirdeti már ezt.

Kiket hívnak meg erre a szűk körű megemlékezésre?
Az iskolából a vezetőségen kívül a diák önkormányzat képviselői is hivatalosak. Meghívják a város és a környező települések vezetőit, a horvát nemzetiségi önkormányzat elnökét, néhány helyi intézmény, szervezet, mint a Területi Gondozási Központ vagy a hagyományápoló Farkas Sándor Egylet képviselőit. Számítanak természetesen az itt nyugvó házaspár csepregi és budapesti leszármazottjaira is. Budapestről idén először jött el a névadó egyik dédunokája is, Csepregi Horváth Kristóf számítógépes szoftvermérnök.

Miért nem a névadó sírján gyújtanak mécsest évente?
Azért, mert az ő sírja messze van, Budapesten a Nemzeti Sírkertben (régebbi nevén Kerepesi úti temetőben). Védett sír. De volt rá eset, hogy budapesti kirándulás során meglátogatták csepregiek azt a sírt is. Bizonyíték ez a koszorúra való fehér szalag, amit egyszer ott találtam a sírról lenyírt borostyán között. Arany betűkkel ez áll a szalag egyik felén: Tisztelettel emlékezünk, és ez a másikon: Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola. Most a csepregi sírnál jelentkezett az a tanárnő, aki két osztályt is elvitt Dr. Csepregi Horváth János budapesti sírjához.
Köszönöm a csepregieknek, hogy kegyelettel őrzik nagyapám emlékét!
***
Az én csepregi családom is egyenesági leszármazottja Horváth Jánosnak és Ragasits Rozáliának, oldalági rokona az iskola névadójának, ezért a magam nevében is köszönetet mondok a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőségének, amiért évente megünnepli névadója születésnapját.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.