2023. február 9. csütörtök
[Répcevidék]

NemesládonyNemesládony

Nemesládony rövid hírek

Rövid hírek

A falunapok rendezvénye az utóbbi években háttérbe szorította a kisközségekben a búcsúk ünnepét. A nemesládonyi önkormányzat képviselõ-testülete az idei évben úgy határozott, hogy a kettõt összekapcsolja. Július 9-én, szombaton a búcsú napjához kötõdve rendezik meg a Falunapot. A hagyományokhoz híven délután várják a falu lakóit, az elszármazottakat, érdeklõdõket a vidám ünnepre. A résztvevõk szórakoztatásáról többek között a Sajtoskáli Asszonykórus és Kaczor Feri gondoskodik.

Nemesládony múltja és jelene

Közélet

Térségünk újabb települése gazdagodott a lakóhely történetét bemutató kiadvánnyal.

Nemesládony

Rendőrségi hírek

Szeretnék az idei évben pályázati támogatással - több település összefogásával – a szennyvízelvezetés évek óta húzódó problémáját megoldani Nemesládonyban. A középületek – orvosi rendelõ, tûzoltószertár – felújítása van soron, valamint az adódó hibák elhárításán, kijavításán igyekeznek folyamatosan dolgozni. De Bokor Endréné – aki az önkormányzatiság megalakulása óta vezetõje a településnek – a tervek szövésénél nagyon óvatos. Az önkormányzatok „sorsa”, a rájuk háruló feladatok, erõforrások biztos ismerete nélkül nem terveznek a településen nagyobb beruházásokat, eseményeket. Hagyományos programjaikat azonban az idén is megtartják. A legfontosabbak: a gyermeknap, a 2010-ben teljes egészében önerõbõl megvalósított új, korszerû játszótéren, a nyugdíjasok találkozója, és a falu legnagyobb rendezvénye a Falunap – július 9-én – a búcsú napjával összefûzve