2023. október 2. hétfő
[Répcevidék]

IklanberényIklanberény

Iklanberény rövid hír

Közélet

Falugyûlést tartottak 2011. november 4-én Iklanberényben, melynek fõ témája a költségvetés tárgyalása volt. A 2011-re elõirányzott feladatok maradéktalanul teljesítésre kerültek. A betervezett kiadásokat nem lépte át az önkormányzat. A következõ, 2012-es évi koncepció azonban még képlékeny, hiszen az önkormányzatok- fõleg az ilyen kis lélekszámú települések- sorsa bizonytalan. Valószínû, hogy egyre kevesebb pénzbõl kell gazdálkodni, mivel kevesebb lesz az állami támogatás. A bevételek nem biztos, hogy fedezni tudják a kiadásokat, s ennek figyelembe vételével tervezik a jövõ évi költségvetést. Fõ feladat lesz az állagmegõrzés, megóvás. Tervbe vették a ravatalozó felújítását, a temetõ és környékének rendbetételét. Ezeket a munkálatokat társadalmi összefogással szeretnék megvalósítani. Szó volt még az ivóvíz minõségérõl is, mely az uniós elvárásoknak megfelel. A résztvevõk betekintést kaptak a térfigyelõ rendszer mûködésérõl, melynek az átadása is hamarosan megtörténik. A falugyûlés végén Berényi Pál polgármester oklevelet adományozott Sulics Istvánnak, mivel a legtöbb társadalmi munkát õ végezte a településen. Az oklevelet ezentúl minden évben a legszorgosabb segítõ fogja megkapni.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Programajánló

3. gyertyagyújtás dec. 11-én 14.30-kor, a 4. gyertya meggyújtása dec. 17-én a szentmise után lesz. Utána minden alkalommal a közösségi helyiségben vendégül látják az érdeklõdõket.

Iklanberény rövid hír

Rövid hírek

2011. november 1.-tõl megszûnt az iklanberényi bolt. A Coop helyi kisboltjában egyre kevesebben vették igénybe a szolgáltatást, ezért „nem érte meg az üzemeltetni“. 2011. november 4-én 17 órától falugyûlés volt a hivatali helyiségben. Megtörtént a térfigyelõ kamera mûszaki átadása, melyet az 1 hónapos próbaidõ után hivatalosan is átadnak a település lakóinak. November 27-én az elsõ adventi gyertya meggyújtása után egy kis agapéra várják a falu lakóit az egyházközösség tagjai.

Mozgalmas hétvégék Iklanberényben

Rövid hírek

A hónap elsõ szombatján a faluban élõ külföldiek tartottak „pót-falunapot“. A vidám délután kávézással és sütizéssel kezdõdött. Vacsorára pedig a nagyon finom tájjellegû német ételeket Firtl Ferenc és felesége, Teréz készítette. A burgonya- és káposztasaláta mellé sült karaj és tarja került a tányérokra. A kötetlen beszélgetés mellett Berényi Gábor zenélt. A következõ szombaton az önkormányzat tartotta hagyományos nyugdíjas délutánját. Az ebédet követõen a falu fiataljai kedveskedtek rövidke mûsorral. Természetesen a mulatózás sem hiányozhatott. Berényi Gábor húzta a talpalávalót a korukat meghazudtoló nyugdíjasoknak. Szeptember 11-én, Kisboldogasszonykor tartottuk a kápolna védõszentjének az ünnepét. Nem csak búcsú volt, hanem egy jelentõs nap is a keresztény lakók életében. Ferling György plébános úr felszentelte az új imahelyiséget. A csepregi templomból kaptunk padokat, melyet felújítottak, így az idõsebbek is kényelmesebben tudnak leülni. Az öröm mellé sajnos üröm is vegyült, mivel György atya közölte, hogy csak kéthetente tud szentmisét tartani a településen,mert egyedül látja el Bük és a környék plébánosi feladatait.

Berényiek együtt

Közélet

Idén július 21-én, a XVI. Berényiek Országos Találkozóján jöttek össze azon települések lakói, amelyeknek a nevében szerepel berény.

Iklanberény rövid hír

Rövid hírek

A település polgármestere is részt vett a VIII. Vas Megyei Polgármesterek Fõzõversenyén Hosszúperesztegen július 09-én, ahol a térség több csapata mérte össze fõzõt u d o m á - nyát. Finomabbnál fin o m a b b ételek kerültek a zsûri és természetesen a vendégek elé. A fõzés mellett horgászversenyt is rendezték, valamint kulturális mûsor várta a kilátogatókat.

Iklanberény rövid hír

Rövid hírek

Pár éve hagyomány, hogy a falu lakói (félreverve a harangot) közösen mennek kirándulni. Az idei évben július 30-án az Õrség szépségeit fedezték fel. Az út elsõ állomásaként Jákon a román stílusú templomot tekintették meg. A következõ megálló Körmenden volt. Itt a kastélyt és a kiállításait nézték meg. Ebédre Õriszentpéteren került sor, ahol a menü tájjellegû volt. A kiadós ebéd után Pityerszer, majd az Árpádkori templom volt a cél. Hazafelé a Vadása-tó mellett idõzött a csoport. Kellemesen elfáradva és élményekkel feltöltõdve érkezett haza a társaság

Iklanberény rövid hír

Rövid hírek

Július 23-án került sor a hagyományos falunapi rendezvényre. Az idei évben meghívást kaptak Iklanberény szülöttei, az elszármazottak, illetve mindenki, akinek valamilyen kötödése van a településhez. 15 órai kezdettel Ferling György celebrálta a szentmisét. A polgármester megnyitója után a meghívott vendégek képviselõjének köszöntõje hangzott el. Ezt követte a kulturális program: a sajtoskáli Asszonykórus, a csepregi Ifjúsági Fúvós Zenekar, ezt követõen Tanai Erzsébet népdalénekes és férje népi muzsikával szórakoztatta a közönséget. Vacsora után Berényi Gábor játszott talpalávalót.

Iklanberény rövid hír

Rövid hírek

„Köszönöm Istenem az Édesanyámat!“ Iklanberényben elsõ alkalommal ünnepelték az Édesanyákat szentmise keretében. Ferling György plébános köszöntõ szavai után Sulics Boglárka és Sztrókay Fanni verssel és a gyerekek egy-egy szál virággal köszöntötték a jelenlévõ édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat. Nagyon megható volt e kis Anyák-napi megemlékezés. Köszönet érte az Egyházközösség képviselõinek!

Májusfa állítás Iklanberényben

Közélet

A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma. A legények csoportba szervezõdve állították a lányoknak- fõleg akinek udvaroltaks ez nagy megtiszteltetés volt nekik. Általában színes szalagokkal, ételekkel- italokkal is díszítették. Gyakran a közösségeknek is volt egy fája. Ezt a hagyományt kívánta az iklanberényi civil közösség is újraéleszteni. Szerencsére sok támogatója akadt az ötletnek. Április 30-án délután több magyar és itt élõ külföldi jött el a „majálisra“. Az idõjárás nem volt a legkegyesebb, mivel a meghirdetett idõben eleredt az esõ; azonban ez

Iklanberény rövid hír

Rövid hírek

Megnyílt a településen ismét a vegyes bolt, mely széles árukészlettel várja a vásárlókat. A nyitvatartási idõ: Hétfõ, szerda, péntek 8-9. A falu lakói is részt vettek az Országos Szemétgyûjtõ Akcióban.

Iklanberény rövid hír

Gazdaság

Hamarosan ismét lesz boltja a településnek. Az önkormányzat kialakította a most már elõírásoknak megfelelõ helyiséget és folyamatban vannak az engedélyeztetési eljárások. 2011. februárjáig a répceleki ÁFÉSZ-szal volt szerzõdés, de mivel elõnytelen kondiciókkal akarták tovább üzemeltetni az élelmiszer üzletet, más üzemeltetõ, a csepregi ÁFÉSZ ajánlatát fogadták el. Elkészültek az iklanberényi kápolna bõvítésének tervrajzai. A tervek szerint hamarosan egy kb.50 fõt befogadó imahelyiséggel bõvülhet a kápolna. 2011. április 30-án majálist rendeznek a faluban. Kötetlen beszélgetés, piknik és zene várja a lakosságot és érdeklõdöket.

Iklanberénynek új polgrmestere lett

Közélet

Iklanberénynek új polgrmestere lett 2011. január 16-tól, Berényi Pál személyében.