2023. december 3. vasárnap
[Répcevidék]

Két csapat, dupla esély a csepregi labdarúgásban?

Sági Ferenc
Térségünkben ismét nõ a látogatottság a labdarúgó
mérkõzéseken. Nagyobb sportegyesületeink
a korábbi években – a magasabb osztályban
szereplés céljából is – egyre több vidéki játékost
vásároltak. Ezzel párhuzamosan a helybeliek zöme
kiszorult a települések csapatából, s eligazoltak
alacsonyabb osztályba, többen pedig Ausztriába.

labdarúgó
mérkõzéseken. Nagyobb sportegyesületeink
a korábbi években - a magasabb osztályban
szereplés céljából is - egyre több vidéki játékost
vásároltak. Ezzel párhuzamosan a helybeliek zöme
kiszorult a települések csapatából, s eligazoltak
alacsonyabb osztályba, többen pedig Ausztriába.
Egy idõ után a helyiek érdeklõdése megcsappant
a légiósokból álló együttesek mérkõzései iránt. A
magasabb osztály egyre nagyobb költségekkel is
járt, aminek egyre nagyobb részét önkormányzati
támogatásból kívánták fedezni. A települések
anyagi kondícióinak romlása miatt pár éve Simaság
nem vállalta a felsõbb osztályban szereplést,
Csepreg korábban, idén pedig már Bük is visszalépett
az NB III-ból. Ezzel párhuzamosan elbocsátották
vidéki labdarugóik zömét, s egyre inkább
településük és szûkebb környékük fiataljaira építik
csapataikat. A helyi fiúk teljesítménye az egyesület
mellett kitartó, sportszeretõ rétegen túl érdekli a
családtagokat, barátokat, hasonló korú társaikat
is. Egyre többen látogatnak ki a mérkõzésekre.
- A Csepregi Sportegyesület 2011/12. évi
bajnokságban a megyei III. osztályban két
csapatot indított Sass Dezsõ edzõ vezetésével.
Egyiket a Szombathelyi-csoport nyugati
régiójában, a másikat pedig a Sárváriban.
Szekér Istvánt, a CsSE Labdarúgó Szakosztályának
vezetõjét kérdeztük arról, mi motiválta
a szakosztályt arra, hogy két felnõtt csapattal
induljon el a 2011/2012-es bajnokságban?
- A 2011/12. évi bajnokságra 13 fiatal igazolt
vissza Ausztriából, illetve más csapatokból
Csepregre. 7 olyan játékos is van, akik korábban
még nem voltak igazolt sportolók. A CsSE labdarúgó
szakosztályában most 14 serdülõ, 16 ifjúsági és
18 felnõtt játékos készül a mérkõzésekre három
szakképzett edzõ vezetésével. A megyei III. osztályban
nincs ifjúsági csapat indítására lehetõség, így
ez a játékos állomány nem tudna bajnoki mérkõzéseket
játszani. Ezért indítottuk el felnõttként az ifi
csapatot a Sárvári csoportban.
- Az egyesületnek milyen célkitûzései
vannak a közeljövõben?
- Egyesületünk rövid távú célja: feljutni a megyei
II. osztályba, majd a 2014/15. évi szezonra
visszakerülni a megyei I. osztályba. Ezzel a városhoz
méltó labdarúgás valósulna meg a településen.
Készítettünk egy fejlesztési tervet, amely a következõ
4 évre szól. Ebben szerepel: a Malomkerti
Sportlétesítmény felújítása, a szakmai munka folyamatos
fejlesztése, és a felszerelés bõvítése is.
- A felnõtt csapat tavaszi és az õszi szezonban
eddig mutatott teljesítménye bizakodásra
ad okot. A felújítási célkitûzésekbõl mi
valósult meg?
- A Malomkerti Sportlétesítményben 2011. július
1-jén megkezdõdtek a felújítási munkálatok.
Az öltözõk és más helyiségek festése az egyesület
tagjai és külsõ segítõk közremûködésével valósult
meg. Az épület körüli járdaszakasz teljes
mértékben megújult. A labdafogó háló cseréje
is megtörtént.
- Hogyan és mibõl kívánják megvalósítani
céljaikat, hiszen a felújítási költségek mellett
a magasabb osztályban is több pénzre
lesz szükség?
- A magyar parlament által 2011. június 27-én
elfogadásra került egy új sporttörvény, amely lehetõvé
teszi a vállalkozásoknak öt kiemelkedõ sportág
- közte a labdarúgás - támogatását. Ennek tükrében
célunk, hogy felkeressünk minden csepregi
vállalkozást fejlesztési tervünkkel. Várjuk javaslataikat,
valamint kérjük társasági adójuk felajánlását.
A szükséges felszereléseket, eszközöket igyekszünk
pályázati úton, és egyéb felajánlásokból beszerezni.
A Csepregi Sportegyesület vezetése mindent
megtesz annak érdekében, hogy az itt sportoló fiatalok
részére a lehetõ legoptimálisabb körülményeket
biztosítsa a magas színvonalú szakmai felkészüléshez.
A Malomkerti Sportlétesítmény karbantartása
jelenleg is folyamatosan zajlik, egyrészt
Csepreg Város Önkormányzata, másrészt az egyesületi
tagok, vállalkozók, magánszemélyek közremûködésével.
A parlament által elfogadott, A társasági
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény módosítása nagy lehetõséget teremtett
a sporttal foglalkozó szervezetek számára,
hogy a céljaik megvalósuljanak. Ha e mellé még
jó foci is társul, az nekünk, a labdarúgást szeretõknek
csak dupla szerencse.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.