2023. szeptember 23. szombat
[Répcevidék]

A leköszönt Labdarúgó Szakosztályvezetés jelenlegi helyzete a Büki labdarúgásban

yde
A büki labdarúgás elmúlt egy éve kiemelkedõen
sikeresnek mondható sportszakmai és infrastrukturális
fejlesztések alapján egyaránt.

A büki labdarúgás elmúlt egy éve kiemelkedõensikeresnek mondható sportszakmai és infrastrukturálisfejlesztések alapján egyaránt. A szakosztályfelnõtt csapata - csaknem minden meccsen 3-5büki kezdõjátékossal - a megyei I. osztálybanezüstérmes lett, valamint a sikeresen felépített 6- azU7, U9, U11, U13, U15 és U19 - korosztályt magábafoglaló 70 fõs gyermek és ifjúsági utánpótlás bázisU19 csapata korosztályos bajnokságának 5. helyezettjelett. Ennyi labdarúgó csapat még sohasemjátszott egyidejûleg Büki Testedzõk Körén (BTK)belül. A BTK a Bozsik-program egyik Vas megyei alközpontjalett, ide tartozik Csepreg, Lukácsháza ésKõszeg is. A szakosztályvezetõ és technikai vezetõ,Desits Szilárd és Petrovics Balázs fontosnak érezteaz önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítményinfrastrukturális fejlesztését is. Eredményesvolt a LEADER programban egy a sportlétesítményköré kerítés kialakítására vonatkozó pályázat, mintegy10 millió Ft-os támogatási összeggel. A társaságiadós, ún. TAO-s fejlesztések is megvalósultak:felszerelések a szertárba, eszközök a pályára,edzésbusz a gyerekeknek. Ezen támogatás csaknem9 millió Ft-ra rúgott.Szintén sokat tettek a mûfüves labdarúgó pályaépítéséért is, amelyet szintén siker koronázott,hiszen a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) márkiértesítette az önkormányzatot, hogy támogatta akérelmüket, és mintegy 110-120 millió Ft-os támogatássallegkésõbb 2013. június 30-ig felépül egyUEFA szabványoknak is megfelelõ labdarúgónagypálya, ami nem csak a BTK sportolóit szolgáljaki, hanem visszacsábíthatja edzõtáborozásra avalami miatt már jórészt elpártolt nagyhírû labdarúgócsapatokat. A mûfüves pálya tehát a turizmusegyik ágazatán, a sportturizmuson belül erõsíthetimeg a fürdõváros pozícióit.Jelenleg az elbírálásra vár a jövõ évi mûködést,és egyben további fejlesztést egybekötõ TAOpályázat, amely kb. 20-25 millió Ft.-os forrást jelentenea 2013-as évre.Ha mindezt a támogatásokat összeadjuk, és azönerõvel kiegészítjük, közel 200 millió Ft jön ki,amely a pálya megépítése óta a legnagyobb értékûfejlesztés ilyen rövid - a szakosztályvezetés aligmásfél éves - idõ alatt.A labdarúgó szakosztály hosszabb távú fejlõdésételõsegítõ sportkoncepcióval is elõállt a szakvezetés,amelynek két fõ pontja volt: 1) NB III. felnõttcsapat kialakítása a Haladással, de BTK néven.2) az U13-as, illetve U15-ös korosztály NB II-esbajnokságban való nevezése.Mindez plusz költséget nem jelentett volna aBTK számára, hiszen a Haladás megfinanszíroztavolna szereplést, a fiatalabb korosztályok pedig amagasabb bajnokságban edzõdve néhány évenbelül kitermelték volna a nagycsapat utánpótlásátis. A koncepciójukat az elmúlt év tapasztalataialapján építették fel. Felettébb érdekes körülményekközött az 5 szakosztályt magába foglaló BTKszakosztályonként 2-2 delegáltjából, illetve a BTKelnökébõl, Csóka Csabából álló 11 fõs elnökség akoncepció mindkét pontját érdemi indoklás nélkülleszavazta. Desits Szilárd és Petrovics Balázs úgyérezte, hogy ilyen körülmények között nem tudjavállalni a szakosztály további vezetését, hiszen azelnökség egyfelõl az eddigi munkájukat elismerte,másfelõl viszont mégsem bízott abban, hogy jóirányba akarnak és tudnak továbblépni.A számukra nehéz döntés után sem hagytákcserben a focizni szeretõ gyermekeket és szüleiket,hiszen jelenleg is tovább mûködtetik a régiós utánpótlásbázist. Egyrészt szülõi önerõbõl, másrésztegy jelentõs anyagi támogatást biztosító vállalkozónakköszönhetõen. Ilyen nehéz körülmények közöttmegvalósult a gyermekcsapatok hajdúszoboszlóiedzõtáborozása is: 5 nap, valamint egy 2napos nemzetközi torna Debrecenben. A táborozássorán látogatást tettek Nyíregyházán aDebrecen-BATE Boriszov BL visszavágó mérkõzésre.A leköszönõ szakosztályvezetés rendezett anyagikondíciókkal adta át a vezetést. A labdarúgásszámláján a Bozsik programnak, a pártolói díjnakés a tormásligeti Polmetalnak köszönhetõen közel1.300.000 Ft-juk van, ami a támogatók elvárásaszerint csak az utánpótlásra fordítható. Mindeztazonban jelen pillanatban már nem áll módjukbanfelhasználni, hiszen a lemondás óta, kb. másfélhónapja nincs szakosztályvezetõje a BTK labdarúgásának,tehát olyan felelõs személy, aki ezeketaz utalásokat megtenné, az elnökség pedig egyszerûennem bocsátja rendelkezésükre.A kilátástalan helyzet nem csak a lemondottszakosztályvezetésnek okoz fejtörést, hanem a régiósutánpótlás bázisnak is, mivel bizonytalannáteszi mûködését és jövõjét. Félõ, hogy megszûnik,leapad, és hasonlóan az elmúlt 20 évhez a régiótovábbra sem tud minõségi sikeres labdarúgókatfelmutatni. Az elnökség a döntésével, - amit azótasem kívánt megváltoztatni, sõt még lépést sem tettazért, hogy a kérdést körüljárja és a lehetséges irányokatmegfogalmazza - illetve tanácstalanságávaltovábbi pályázati források lehívását veszélyezteti,továbbá csökkenti azok intenzitását, ami érzékenyenérintheti Bük fejlõdõ sportturizmusát, jövõbenilabdarúgását, a régióban lévõ gyermekektehetségének kibontakozását.Fontosnak tartottuk ezeket a tényeket a közvéleményelé tárni, hiszen az elkövetkezendõ idõszakbanátadásra kerülõ nyertes pályázatok és infrastrukturálisfejlesztések ceremóniái némileg feledtetika problémákat, és olyan emberek is fürdõzhetneka dicsõségben, akik nem tehetnek azelmúlt év sikereirõl. Persze mindenkinek szíve joga,hogy ezt megtegye, de ugyanezen embereknekvállalniuk kell döntéseik következményeit, ami véleményükszerint a büki labdarúgás stagnáló,majd zuhanó pályára állását eredményezi. 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.