2022. október 6. csütörtök
[Répcevidék]
Rövid hírek
Zsira rövid hír

Zsira

Évzáró 2011. június 18-án délután 17 órakor tartja a zsirai Általános Iskola az évzáróját. Elbúcsúznak a nyolcadik osztályosok, Doroginé Kovács Melinda iskola-igazgató bezárja a 2010/2011-es tanévet. A végzõs osztálynak este még bankett lesz az iskolában, ahol a tanárokkal és a szülõkkel együtt ünnepelhetik a gyerekek a VAKÁCIÓ kezdetét.

Zsira rövid hír

Zsira

Zsirai Napok A XII. Zsirai Napok rendezvény idén 2011. július 8-9-10-én kerül megrendezésre. Kulturális, sport mûsorokkal, szórakoztató produkciókkal, helyi és vendégelõadókkal várunk minden érdeklõdõt!

R Á G C S Á L Ó Í R T Á S

Bük

A Bük Város Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság és a vendégek figyelmét, hogy 2011. május 30-a és június 15-e között RÁGCSÁLÓÍRTÁS-t végeznek. (Az irtószer kihelyezése Bükfürdõ önkormányzati területén, az árvízvédelmi töltésen, a lócsi útnál, valamint a volt szeméttelepen történik.)

Olvasói levelünkbõl...

Lapozgatom az újságokat... Önök írták: „megújulnak az utak, járdák burkolatai és igényes terv alapján a zöldterületek.”

Iklanberény rövid hír

Iklanberény

„Köszönöm Istenem az Édesanyámat!“ Iklanberényben elsõ alkalommal ünnepelték az Édesanyákat szentmise keretében. Ferling György plébános köszöntõ szavai után Sulics Boglárka és Sztrókay Fanni verssel és a gyerekek egy-egy szál virággal köszöntötték a jelenlévõ édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat. Nagyon megható volt e kis Anyák-napi megemlékezés. Köszönet érte az Egyházközösség képviselõinek!

Nemesládony rövid hírek

Nemesládony

A falunapok rendezvénye az utóbbi években háttérbe szorította a kisközségekben a búcsúk ünnepét. A nemesládonyi önkormányzat képviselõ-testülete az idei évben úgy határozott, hogy a kettõt összekapcsolja. Július 9-én, szombaton a búcsú napjához kötõdve rendezik meg a Falunapot. A hagyományokhoz híven délután várják a falu lakóit, az elszármazottakat, érdeklõdõket a vidám ünnepre. A résztvevõk szórakoztatásáról többek között a Sajtoskáli Asszonykórus és Kaczor Feri gondoskodik.

Újságírókat keresünk!

A Répcevidék szerkesztõsége várja Bük és Csepreg térségébõl az újságíráshoz kedvet érzõk jelentkezését. Ha szívesen megírná, ami a lakókörnyezetében történik, ha van ötlete, milyen témákkal foglakozhatna lapunk, ha szívesen veti papírra gondolatait, csatlakozzon csapatunkhoz! Jelentkezését várjuk az edy@edymarketing.hu e-mail címre.

A Föld napján a természet védelmében

Sajtoskál

A sajtoskáli önkormányzat képviselõ-testülete az idei évben is csatlakozott a Föld Napja alkalmából rendezett országos szemétgyûjtési akcióhoz. A falu lakóival közösen a település határában lévõ Bük-fürdõre vezetõ út és a 84-es fõút mellett szabadították meg a természetet a szeméttõl. A környezetvédõknek sok hulladékot kellett összegyûjteniük, ezek nagy része az autósok által kidobált szemét volt.

Tompaládony rövid hírek

Tompaládony

Az édesanyákat és nagymamákat köszöntötték április 29-én, pénteken este fél hattól a Mûvelõdési Házban. A mûsort követõen a szervezõ pedagógusok, süteménnyel és üdítõvel marasztalták egy kis kötetlen beszélgetésre a megjelenteket.

Csepreg rövid hír

Csepreg

A Dr. Csepregi Horváth János KIKI hatodszor is meghirdeti a Répce Menti Diákok Mûvészeti Találkozóját. A Találkozó május 20-án kerül megrendezésre, amelyre a Répce mentén fekvõ települések alsós és felsõs diákjait és tanárait szeretettel várjuk. Nevezéseket a következõ két mûvészeti kategóriában fogadjuk: ZENE: hangszeres zene, vokális zene • IRODALOM: VERS, NOVELLA, NÉP- ÉS MÛMESE. A Fesztivál helyszínei: I. kategóra/zenészek/: Zeneiskola kamaraterme Csepreg, Széchenyi köz 8. II. kategória: Dr. Csepregi Horváth János KIKI Csepreg, Nádasdy u. 10. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk, a szereplõknek jó felkészülést kívánunk!

Lezárult a püspökválasztás

A Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület Jelölõbizottsága a 2011. április 8-án tartott szavazatszámláló ülésen megállapította, hogy az Egyházkerület új püspökére beküldött szavazatok alapján a választás érvényes és eredményes volt. Az érvényes szavazatok száma 116 db, ebbõl Bencze András 46, Szemerei János 70 szavazatot kapott. A gyülekezetek szavazatai alapján az Egyházkerület új püspöke Szemerei János lett, a püspök-helyettesi szolgálatot Bencze András látja el.

Simaság rövid hír

Simaság

Hagyomány, hogy május utolsó vasárnapján megemlékezzünk a Hõsökrõl. Az I. és a II. világháborúban elesettek emléktáblájánál tartjukaz ünnepséget, melyen Szabó Miklós plébános és Molnár László polgármester mond majd beszédet

X-Faktor Bükön

Bük

Május 1.-én az X -Faktor nyertese, Vastag Csaba s testvére, Vastag Tamás adott fergeteges koncertet. A sörsátrat a nézõk sokasága- kisgyermektõl a nagymamáig- töltötte meg. Az egyórás koncerten minden korosztály számára ismert dalok hangoztak el. Két lelkes rajongónak sikerült interjút is készíteni. Az interjút a következõ számban olvashatják!

Mesterháza rövid hír

Mesterháza

Nyugdíjas találkozót tartott Mesterháza Község Önkormányzata a helyi Közösségi Házban április 30-án. A polgármester úr köszöntõje után a bõi általános iskola színjátszó csoportja Arany János A fülemile címû mûvének színpadi változatát adta elõ. A mesterházi gyerekek verses ünnepi mûsorral köszöntötték az idõseket. Felléptek a nicki Fergeteg Néptánc Együttes táncosai is. A meghívottak és a szereplõk is szíves vendéglátásban részesültek.

HELYESBÍTÉS

Elnézést a Tisztelt Olvasóktól a Répcevidék 2. számában Vörös Frigyes: Települések a Répce vidéken címû írásában másolási hiba történt, mely helyreigazításra szorul. A cikk 24. és 25. sorában felsorolt Répcevis, Szakony, Zsira községek nem kerültek Vas megyéhez, maradtak Gyõr- Moson-Sopron megyében. Tormásliget 1992 évben lett önálló.

Iklanberény rövid hír

Iklanberény

Megnyílt a településen ismét a vegyes bolt, mely széles árukészlettel várja a vásárlókat. A nyitvatartási idõ: Hétfõ, szerda, péntek 8-9. A falu lakói is részt vettek az Országos Szemétgyûjtõ Akcióban.

Chernelházadamonya rövid hír

Chernelházadamonya

Anyák napi ünnepélyt tartottak április 30-án a helyi gyerekek részvételével 16 órai kezdettel.

Bő rövid hír

Az anyukákat és a nagymamákat köszöntötték a helyi Mûvelõdési Házban anyák napja alkalmából május 1-jén este hat órai kezdettel. A verses- zenés köszöntõ elõtt Hajós Attila polgármester mondott ünnepi köszöntõt.

Egyházasfalu rövid hír

Egyházasfalu

Egyházasfalu is készül az újjonan megalakult Metöcparti Falufejlesztõ Egyesülettel közösen a húsvétra. A falu összes lényeges pontján ünnepi díszités látszik, az újjáéledõ természet, a húsvéti készülõdés a zord tél után erõsíti a falu közösségét.

Büki hírek

Bük

A Föld Napja keretében április 21-én ismét szemétszedésre indulnak a Büki Polgármesteri Hivatal dolgozói és a hozzájuk csatlakozó önkéntesek. Mindenkit szeretettel várnak. Jelentkezés a Hivatalban Horváth Tibor közterületfelügyelõnél (358-006). Folytatódik a Bük-Bõ kerékpárút építése április elején, várhatóan május 31-ére készül el véglegesen.

Büki hírek

Bük

Bük Város területén LOMTALANÍTÁS lesz. 2011.04.11-én Felsõ-Bükön és Bükfürdõ területén, 13-án pedig Alsó- és Közép-Bükön szállítják el a kirakott lim-lomot. Veszélyes hulladékot, fanyesedéket és építési törmeléket nem szállítanak el.

Felújítási munkálatok

Szakony

Szakonyban 2011. január végén több napon keresztül KIF felújítási munkálatok történtek. A tervszerû beavatkozást a VILLÁSZ Kft. végezte. A vezeték- és az oszlopcserék már nagyon idõszerûvé váltak. A település utcáin gyakran hiányosan mûködõ, veszélyes villanyoszlopok álltak. Ezekrõl rendszeresen kapott értesítés az E-ON, de hosszú ideig nem történt semmi. Csak a szerencsének köszönhetõ, hogy a Fõ utcában lévõ oszlop senkinek és semmiben nem okozott kárt. Így igazán érthetõ, hogy az itt élõk bíznak abban, hogy a felújítási munkálatokkal megszûnnek a problémák

Bői Farsang

Az általános iskola szülõi munkaközössége hagyományos farsangi délutánját február 26- án tartotta. Az alsó tagozatosoknál a második osztályosok jelenete, míg a felsõsöknél a hatodik osztály mûsora aratta a legnagyobb tetszést a zsûri értékelése szerint.