2023. június 1. csütörtök
[Répcevidék]

Önkormányzati alakuló ülés Csepregen

Sági Ferenc
Önkormányzati alakuló ülés Csepregen
A kisváros új önkormányzata október 27-én tartotta meg ünnepi alakuló ülését. A rendezvényen jelen volt

Ágh Ernőné, a Vas Megyei Kormányhivatal vezetője, Marton Ferenc a Vas Megyei Önkormányzat elnökhelyettese, dr. Kapiller Sarolta, a Kőszegi Járási Hivatal vezetője és helyettese, Szele Tamásné, valamint sok egyéb meghívott és érdeklődő.
A Himnusz eléneklése után Dóra György, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az önkormányzati választás eredményét. Megköszönte a szavazatszámláló bizottságok munkáját, és a Helyi Választási Iroda komoly háttértevékenységét. Majd gratulált és jó munkát kívánt a megválasztott polgármesternek és képviselőknek, s átadta megbízó leveleiket. A képviselőtestület tagjai és a polgármester letették az esküt, aláírták az esküokmányt.
Vlasich Krisztián István polgármester a testület tagjainak nevében is megköszönte a választók bizalmát, melyet igyekeznek megszolgálni. Munkájában nagyfokú kompromisszumkészséget és alázatot ígért. Polgármesteri programjaként a választási szórólapján is szereplő tennivalókat sorolta fel. Azok ütemezését és az általánosságban megfogalmazottak konkretizálását nyilván majd a következő félévben kidolgozandó gazdasági programból fogjuk megismerni.
Alpolgármesternek Hárominé Orbán Erikát választotta teljes egyetértésben a testület. A vezetők illetményét és költségtérítését a jogszabályi keretek közti minimális mértékben állapították meg. A leköszönő polgármester végkielégítésére 4 havi illetményét szavazták meg. A közös megegyezéssel távozó jegyző felmentési díjának megállapítását viszont a következő ülésre halasztották.
A képviselőtestület az előző ciklusban is létező két bizottságot működteti tovább. A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnökének Rabi Imrét, tagjainak dr. Erdősi Lászlót és Király Árpádot választották meg. A Humánpolitikai Bizottság elnöke ismét Kovács András József lett, tagjai pedig Király Árpád és Ziembicki Erzsébet Ágnes. A kültagokról az ülésen nem beszéltek. A négy önkormányzati társulásban a testületet a polgármester fogja képviselni.
Törvényi előírásnak megfelelően módosították Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az erről szóló helyi rendelet felülvizsgálatával az aljegyzőt bízták meg. Dr. Varga-Lazányi Irén aljegyző tájékoztatta a képviselőket a vagyonnyilatkozat, az összeférhetetlenségi nyilatkozat és a méltatlansági eljárással kapcsolatos nyilatkozat benyújtásáról, és rendelkezésükre bocsátotta a szükséges nyomtatványokat.
Az utolsó napirendi pont keretében 2014. november 15-ről 2015. január 15-re módosították az 1. orvosi körzet (és Tormásliget) új háziorvosa, dr. Sudár Zsuzsanna munkába állási időpontját.
Előzőleg megalakultak a település nemzetiségi önkormányzatai is. Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ismét Kissné Krály Mária lett, elnökhelyettese: Tóth István Antalné, képviselő: Horváth Csabáné. Csepreg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Kulcsár János, elnökhelyettese id. Kolompár József, képviselő Erdélyi Zoltán. Utóbbi viszont lemondott tisztségéről, helyére Kolompár Patrícia fog lépni. Az önkormányzati képviselőknél említett nyilatkozatokat nekik is be kell nyújtani.
Valamennyi megválasztott vezetőnek és képviselőnek gratulálunk. Városunk fejlődésének előmozdítására irányuló munkájukhoz jó egészséget és együttműködést kívánunk.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Önkormányzati alakuló ülés Csepregen
Önkormányzati alakuló ülés Csepregen