2023. november 30. csütörtök
[Répcevidék]

Közös Önkormányzati Hivatal

N. P. Kati
Közös Önkormányzati Hivatal
Január 1-vel az önkormányzatok működésében komoly változások léptek életbe. Ezzel kapcsolatosan kérdeztük Czipetics Györgyné sopronhorpácsi jegyzőt, aki elmondta, hogy:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 84-86.§. alapján Gyalóka - Répcevis - Sopronhorpács - Szakony - Und - Zsira községek az önkormányzat működésére, valamint a polgármester, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 2013. január 1-vel közös önkormányzati hivatalt alakítottak és tartanak fenn, Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal ( továbbiakban: Sopronhorpácsi KÖH) néven.
A hat alapító önkormányzat együttes ülésen dönt:
- a Sopronhorpácsi KÖH költségvetéséről és zárszámadásáról
- a Sopronhorpácsi KÖH működéséről szóló megállapodás elfogadásáról
- a Sopronhorpácsi KÖH Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
- a Sopronhorpácsi KÖH Alapító okiratának elfogadásáról

A közös hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában egyaránt.
Székhelye: 9463 Sopronhorpács, Fő utca 14.
Kirendeltség: Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal Zsirai Kirendeltség
Cím: 9476 Zsira, Rákóczi F. utca. 8.
A Sopronhorpácsi KÖH munkarendje:
Hétfő: 7.30 - 16.00
Kedd: 7.30 - 16.00
Szerda: 7.30 - 16.00
Csütörtök: 7.30 - 16.00
Péntek: 7.30 - 13.30
Tel: 533-800
E-mail: shorpjegyzo(at)rlan.hu

A Sopronhorpácsi KÖH Zsira kirendeltség munkarendje::
Hétfő: 08.00 - 16.00
Kedd: 08.00 - 16.00
Szerda: 08.00 - 16.00
Csütörtök: 08.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00
Tel: 543-013
E-mail: korjegyzo(at)zsira.hu

A Hivatal Zsira községben a Rákóczi F. 8. szám alatti Községháza épületben állandó jelleggel „Sopronhorpácsi Önkormányzati Hivatal Zsirai Kirendeltsége" elnevezéssel a hivatali nyitva tartás teljes ideje alatt kirendeltséget működtet Zsira települést érintő hatósági, helyi adózási, önkormányzati és pénzügyek helyben történő intézése céljából.
A kirendeltség a Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeként működik.
A járási hivatal átveszi a jegyzőktől az államigazgatási ügyek egy részét, ezek elsősorban okmányirodai feladatok, egyes gyám-és gyermekvédelmi ügyek, szociális igazgatási, családtámogatási, köznevelési, menedékjogi ügyek, egyes speciális építésfelügyeleti és építéshatósági feladatok, egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése, egyes kommunális, állategészségügyi, vízügyi hatáskörök, helyi védelmi bizottságok vezetése, valamint a szabálysértési feladatok.
A jegyző hatáskörében maradnak mindazok az ügyek amelyekhez elsősorban helyi ismeretek szükségesek, illetve helyi mérlegelésre van lehetőség: pl. birtokvédelem, hagyatéki ügyek, anyakönyvi eljárás, adóigazgatás és végrehajtás, egyes építésügyek (körzetközponti jegyzőnél), kereskedelmi engedélyezés, helyi önkormányzati rendelethez kötött szociális ellátások, stb.

További változást jelent, hogy a Soproni Járás területén települési ügysegédek (a Járási Hivatal alkalmazásában álló ügysegédek) tartanak ügyfélfogadást, heti rendszerességgel.
Az okmányirodai ügyeket továbbra is - a járási hivatal keretén belül működő okmányirodákban - Sopron, Fő tér 5., illetve Fertőd, a Madách sétány 1. sz. alatt tudják intézni. A többi járási hatáskörbe tartozó ügy intézésében, kérelem benyújtásában segítséget nyújt a települési ügysegéd.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.