2023. október 2. hétfő
[Répcevidék]

Mi folyik Csepregen? Beszélgetés Csepreg új aljegyzőjével.

Sági Ferenc
Mi folyik Csepregen? Beszélgetés Csepreg új aljegyzőjével.
Dr. Varga-Lazányi Irénnel, Csepreg és a társult három település új aljegyzőjével beszélgettünk, hogy megismerjék őt településeink lakói.

- Kérem, mutatkozzon be röviden olvasóinknak.
-. 2013. június 20. óta vagyok Csepreg és a három társult település, Lócs, Tormásliget és Tömörd aljegyzője. Több mint 20 éve dolgozom a közigazgatásban. Bár Budapesten születtem, gyökereim Vas megyéhez kötnek. Édesapám határőrtiszt volt, így kerültek a szüleim egyéves koromban Kőszegre. Itt jártam iskolába, majd Szombathelyen folytattam középiskolai tanulmányaimat. Első munkahelyem is Szombathelyen volt, a Vas Megyei Tanácson. Az Államigazgatási Főiskola befejezését követően Szentpéterfán lettem jegyző, majd Szombathelyen a Polgármesteri Hivatalban dolgoztam, mint önkormányzati hatósági referens. Később a Pécsi Tudományegyetemen jogi diplomát szereztem. 2002-ben családunk Sopronba költözött, de továbbra is megmaradt Vas megyéhez a kötődésem. Ez is inspirált amikor megpályáztam a csepregi aljegyzői állást.
- Melyek a Csepregi Hivatalban az aljegyző feladatai?
- Az aljegyző munkáját a jegyzővel történő feladatmegosztás alapján látja el. Idetartozik a testületi döntések jogilag megalapozott előkészítése, a végrehajtás koordinálása, illetve a hivatali apparátus szakmai felkészítésében való közreműködés, és szükség esetén a jegyző helyettesítése is. Igyekszem mind a négy települést jól megismerni, és ezúton is köszönöm a bizalmat, amely eddig is megnyilvánult irányomban. Fontosnak tartom a döntések utóellenőrzését. Különösen nagy szerepe van ennek az önkormányzati kintlévőségek számbavétele és behajtása során. Mivel a jelenlegi helyzetben az önkormányzat saját bevételei a korábbi évekhez képest sokkal nagyobb jelentőséget kaptak a település működtetésében, folyamatosan figyelemmel kell kísérni a helyi adókötelezettségek teljesülését. Ez az a terület, amely a közvetlen felügyeletem alá tartozik.
- A helyi adótartozások behajtásáról is szó volt az augusztus 22-i rendkívüli önkormányzati képviselőtestületi ülésen. Hogy állnak ezzel?
- Elkészítettük az adózás rendjéről szóló törvény alapján a 90 napon keresztül folyamatosan, jelentős helyi adó és gépjárműadó tartozással rendelkezők listáját. Ez vállalkozóknál a 100.000,- Ft, magánszemélyeknél az 50.000,- Ft feletti adótartozókat jelenti. Esetükben a törvény lehetővé teszi adataiknak és adótartozásuk összegének nyilvánosságra hozatalát. Az érintettek augusztus első felében írásban kaptak felhívást a tartozásuk rendezésére. Néhányan eleget tettek a felszólításnak, de még mindig jelentős azoknak a száma, akik nem fizették meg a tartozásukat, s még részletfizetést sem kértek. Esetükben az adóhatóság élni fog a jogszabályi lehetőségekkel, és elindítja a végrehajtási eljárást. Bármennyire nehéz lépés is ez, ugyanakkor hiszem, hogy azok az adózók is ezt várják el tőlünk, akik minden évben határidőre befizetik az adójukat.
- Csepreg idei költségvetésébe nem kerülhetett be a több mint 80 milliós hiány. Várható erre kiegészítő támogatás?
- Megjelent a jogszabály, mely alapján pályázat nyújtható be szeptember végéig a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra. A Képviselő-testület számára az ÖNHIKI néven ismert támogatás helyett nyújtható be az a pályázati igény, amelyről döntés született a legutóbbi testületi ülésen. A döntésre a beérkező igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2013. december 20-ig kerül sor.
- Csepreg határában, a Lócsi út közelében hetek óta építkezés folyik. Mi készül ott?
- Az E.ON Zrt. a Bük területén megnövekedett energiaigények kielégítésére, valamint Csepreg város biztonságosabb energiaellátása céljából egy új, 120/20 kV-os alállomás építését határozta el, melyet Csepregen, a Lócsi út közelébe telepítenek. Ezzel a fejlesztéssel a jövőben az esetleges többlet energiatermelés közcélú hálózaton történő fogadásához is elegendő lesz a most átépítésre kerülő szabadvezeték hálózat és a készülő transzformátor állomás.

- Az előző önkormányzati üléseken hallhattunk a Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás lezáratlan ügyeiről. Beszélne erről?
- Komoly munka szakadt a nyakunkba azzal, hogy a Társulás munkaszervezete a múlt év december végén megszűnt, és feladatait a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalnak kellett átvennie. Jelenleg a még le nem zárt ügyeket rendezzük, többek között a Regionet Aktív pályázat elszámolásával kapcsolatos hiánypótlást. A hitelesítési nyilatkozat a napokban elfogadásra került. Mivel a Társulás céljának eleget tett, a teljes elszámolást követően kerülhet sor a megszüntetésére.
- A városközpont rehabilitációja során létesített szökőkút és vízijáték több hónapig nem üzemelt. Mi történt?
- Mindkettő alkatrészek meghibásodása következtében állt le. A garanciális cserét a kivitelező készlethiány miatt hosszú ideig nem tudta pótolni. A szökőkút és a vízijáték vonatkozásában is igaz, hogy mindkettő rendkívül kényes és bonyolult szerkezet, amely különös gondozást és odafigyelést igényel. Az Önkormányzat szerződést kötött olyan szakemberrel, aki a berendezések karbantartási munkáit el tudja végezni, így biztosítható a jövőben a folyamatos működésük.
- A nyári üléseken fejlesztésekről is hallhattunk.
-A Csepreg Térségi Vízmű vízminőség javítására beadott pályázata alapján a csepregi vízműtelep és gépház, valamint a Szombathelyi utca, Dózsa György utca vízvezeték hálózat rekonstrukciója valósul meg. Hamarosan döntés születhet a kivitelezők ajánlattételi felhívás alapján történő kiválasztásáról.
2013. július 1-jén megalakult Zsira, Csepreg, Horvátzsidány, Kiszsidány és Ólmod Települések Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulása, mely pályázatot nyújtott be a csepregi szennyvíztisztító telep korszerűsítésére és bővítésére.
Döntés született a Vas Megyei Temetkezési Kft-vel a temető üzemeltetésére kötött közszolgáltatási szerződés egy évre, 2014. augusztus 31-ig történő meghosszabbításáról is. Ezt részben az indokolta, hogy ezen a területen jelentős jogszabályi változások várhatók a közeljövőben, illetve jövő évben foglalkozni kell a helyi köztemető bővítésével is.
- Hogyan állnak a társult kistelepülések pályázatai?
- A Tormásliget és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás ivóvízminőség javítását célzó pályázata alapján megvalósuló beruházás során Csepregről, a körforgalom irányából halad majd végig az összekötő gerincvezeték Tormásliget irányába.
A térfigyelő kamerarendszer kiépítésére pályázatot adtak be Lócs, Tormásliget, Tömörd községek önkormányzatai. A 2013. július elején született döntés alapján Vas megyében egyedül Kétvölgy település nyert. Az indokolás szerint a bűnügyi statisztikát figyelembe véve elsősorban a hátrányosabb helyzetben lévő megyékben (Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg) került a támogatás szétosztásra.
- Köszönöm a beszélgetést és a tájékoztatást. Munkájához sok sikert kívánok.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.