2021. március 8. hétfő
[Répcevidék]

Közmeghallgatással egybekötött nőnapi köszöntő Sajtoskálon

Kovács Vivien
Közmeghallgatással egybekötött nőnapi köszöntő Sajtoskálon
Ahogy az már évek óta hagyomány Sajtoskálon, idén is a közmeghallgatással egyidejűleg tartották meg a nőnapi köszöntőt. A rendezvény Haller Imre polgármester köszöntőjével vette kezdetét, mely során köszöntötte a jelenlevőket, a képviselő-testület tagjait, a hivatal és az önkormányzat dolgozóit, valamint Csajbi Lívia aljegyző asszonyt.

A képviselő-testület öt tagjából négy jelen volt, így a gyűlés határozatképesnek minősült. A köszöntőt követően a polgármester felsorolta a 4 napirendi pontot, mely közül az első egy beszámoló volt az Önkormányzat 2018. évi munkájáról. Sajtoskál képviselő-testülete maradéktalanul teljesítette az előző év feladatait, mint például a hivatali ügyeket, egészségüggyel, oktatással és a közterület rendezéssel kapcsolatos munkálatokat. Említésre kerültek az előző év rendezvényei is, a farsang, anyák napja, nyugdíjas nap, játszóház, falunap és sajtfesztivál, falukirándulás, horgászversenyek, mikulás ünnepség és az adventi műsorok. A tavalyi évben is nagy népszerűségnek örvendett a 24. Sajtoskáli Falunappal egybekötött 14. Sajtfesztivál és Vásár. Idén is az ország különböző részeiről érkeztek sajtkészítők, hogy bemutathassák és árusíthassák termékeiket. Ebben az évben is rengetegen látogattak el a rendezvényre. A 2018-as év áttekintését a második napirendi pont követte, amely a 2019. évi költségvetést ismertette a jelenlévőkkel. Itt többek között megemlítésre kerültek az előző évi bevételek, mint például az állami és bértámogatások, a helyi adókból, gépjárműadókból befolyt összegek, a számlák után járó kamatbevételek, mezőgazdasági földbérletekből származó bevételek. Polgármester Úr továbbá köszönetet nyilvánított a Sajtoskálért Közalapítványának történt felajánlások végett. Ezen kívül szó esett az év beruházásairól is, melyek közül a legnagyobbnak a Vidékfejlesztési Programban kiírt Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című pályázaton nyert Antonio Carraro traktor és a hozzá tartozó munkagépek minősültek. Ezen adatok alapján kijelenthető, hogy Sajtoskál község takarékosan gazdálkodott az előző évben is. A pénzügyi beszámolót a harmadik pont követte, azaz a község környezetvédelmi helyzetéről esett szó. Itt a hulladék elszállításról, a közutak tisztántartásáról, valamint a tűzgyújtás szabályairól tájékozódhattunk. A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos problémák megoldása még folyamatban van, annak ellenére, hogy a képviselő-testület folyamatosan próbálja megoldani pályázatok igénybevételével. A harmadik pont végén a jelenlévők kérdései következtek, melyek főként a pályázatokra, illetve a Vidékfejlesztési Programra irányultak. A képviselő-testület hatáskörének megfelelően választ adott a felmerült kérdésekre. Ezután a polgármester köszönetet nyilvánított a képviselő-testületnek, az önkormányzat és a hivatal dolgozóinak, a kultúros és egyben könyvtárosnak, a gyerekeknek, a kórus tagoknak, a társadalmi munkában résztvevőknek, és mindenkinek, aki valamilyen formában támogatta az önkormányzat munkáját. Majd közösen megnézték a 2018-as évről készült videót, amely összefoglalta a falu előző évi programjait. Ezt követte a négyes számú pont, vagyis a nőnapi köszöntő. Haller Imre polgármester úr az alábbi idézettel köszöntötte a község nő tagjait: „Az igazi Nőt a férfi engedi élni. Mert a Nő ugyanúgy ember. És Társ. A férfi társa. Mindenben. Mindent megtehet érte: moshat, főzhet, takaríthat - de nem azért, mert ez a dolga. Hanem szeretetből. Szeretetből, amit a férfi észrevesz, és viszonoz. Talán mos, főz, takarít - vele együtt. Vagy csak egyszerűen nem vár el mindent tőle. Nem teszi szóvá, ha nincs kész időre az ebéd, vagy kicsit gyűrött az ing. Mert nem ez legfontosabb számára. Nem az ebéd, nem a tárgyak, nem a külsőség. Hanem a Társ. A Nő. Az igazi." Ezt a helyi fiatalok köszöntője követte, mely során egy-egy verssel kedveskedtek a hölgyeknek, majd közösen átadták a gyönyörű virágokat, s mindenkit ízletes süteményekkel kínáltak meg.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.