2023. március 22. szerda

Fórum az út- és hídfelújításról

Fórum az út- és hídfelújításról
Ahogy az már Csepreg lakói előtt régóta ismeretes, a város Rákóczi utcai Répce hídja, illetve a Rákóczi, Petőfi, Kőszegi utcai utak végleg megérettek a felújításra.

Tekintettel arra, hogy a hamarosan megkezdődő munkálatok már most jelentős logisztikai és egyéb terhet jelentenek a város életében - gondolhatunk itt a már hatályba helyezett súlykorlátozásokra - 2020. február 17. napján 09 órakor a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében egyeztető fórumra került sor. A nyilvános esemény háromoldalú egyeztetés - Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal, Magyar Közút Nonprofit Zrt., meghívott helyi érdekeltségű vállalkozók - köré szerveződött, melyhez a lakosság is hozzászólhatott. A közel 2 órás, helyenként indulatos megnyilvánulásoktól sem mentes fórum eredményét tekintve elmondható, hogy a vállalkozók által nehezményezett szegényes kommunikációt megtörte és mindegyik félnek alkalma nyílt nagyobb rálátást szereznie a másik helyzetére, nehézségeire.
A fórumon elhangzottak szerint a Rákóczi utcai Répce híd helyébe egy teljesen új híd kerül, amely a jelenlegi 6 méter szélesség helyett - a biciklis közlekedés szempontjából különösen örvendetes módon - 7,5 méteres útfelülettel fog elkészülni. További pozitívumként értékelhető, hogy a felújítások idejére a gyalogos illetve kerékpáros közlekedés biztosítására ideiglenes provizórium épül, amely az eredeti tervek szerint elbontásra került volna a munka befejeztével, azonban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyitottnak látszott aziránt, hogy a gyalogos és kerékpáros híd a lebontás helyett önkormányzati tulajdonba kerüljön át.
A fenti jó hírekkel összefüggésben azonban meg kell említeni, hogy a munkálatok előre láthatólag 10-12 hónapot fognak igénybe venni, ez idő alatt pedig a forgalomelterelés okozta kellemetlenségekkel kell együtt élnie a városnak. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai elmondták, hogy a Rákóczi utcai Répce híd műszaki állapota nem teszi lehetővé, hogy a 16 tonnás korlátozástól eltekintsenek. Ugyanakkor e híd súlykorlátozására, majdani lezárására tekintettel számolni kellet a Boldogasszony-patak híd fokozottabb igénybevételére. Ennek műszaki vizsgálatát követően sajnos szükségessé vált a 20 tonnás korlátozás kihelyezése, itt azonban lehetőség van egyedileg benyújtott kérvény alapján, az érintett járműszerelvény adatainak figyelembe vételével - a híd jelenlegi műszaki állapotát figyelembe véve, melyet a Közút 2 hetente felülvizsgál - 35 tonnáig behajtási engedélyt kiadni. Az önkormányzati utak esetében kijelölésre kerülő - alább ismertetett - terelő útra az Önkormányzat irányába szükséges behajtási kérelmet benyújtani.
A tervezett felújítás megkezdése előtt a személygépkocsi forgalom az eddig megszokott módon történik, és - az előzetes tájékoztatások alapján - a felújítás alatt is csak félpályás útlezárásra kell számítani. Ezen lezárásokról az Önkormányzat a Közúttal és a majdani kivitelezővel a lakosságot kellő időben tájékoztatja, hogy a lakóingatlanok megközelítése biztosított maradjon.
A Rákóczi utcai Répce híd felújítására készülve az Önkormányzat megvizsgáltatta a lehetséges terelőutak biztosításának lehetőségeit - a személygépkocsi forgalom, valamint a városban telephellyel rendelkező gazdasági szereplők számára - és arra a következtetésre jutott, hogy a Rákóczi utcai Répce híd kikerülése a Bercsényi utcán át a Bognár Ignác utcai hídon keresztül a Kossuth utca irányába a legideálisabb, így ennek megfelelően jelöli ki a terelő utat.
Az útvonal kijelölését nagyban befolyásolta azon tény, hogy további átfogó felülvizsgálat készült az Önkormányzat tulajdonában lévő hidak tekintetében - készülve a Közút felújításra - és megállapítást nyert, hogy a Bognár Ignác utcai híd kisebb karbantartási munkálatok elvégzése mellett alkalmas a 40 tonnás teherforgalom bonyolítására.
Az Önkormányzat korábbi tervével egyezően a fórumon is elhangzott a terelő úttal érintett lakóingatlanok és önkormányzati közutak állapotfelmérésének igénye az esetleges későbbi kárigények alátámasztására.
Csepreg Város Önkormányzata a lakosság türelmét kéri a munkálatok befejezéséig.
Dr. Tarsoly Ádám
Vigh Ádám

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.