2020. július 11. szombat
[Répcevidék]

Csepreg városa dinamikusan fejlődő építkezésre tekint vissza

Csepreg városa dinamikusan fejlődő építkezésre tekint vissza

Öt év elvégzett munkájának összefoglalását kértük Csepreg város polgármesterétől Vlasich Krisztiántól, hisz az elmúlt időszak mérföldköveit nehéz is számba venni, mozgalmas városépítő, eredményes ciklust zárhat a 2016-ban ismét többségi megerősítést nyert városvezető és a képviselő-testületi szövetség.
Kérem, tekintsen vissza, milyen úton indult el a polgármesteri ciklus?
Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Gróf Széchenyi István szavait idézve, először is szeretném megköszönni a csepregi polgárok töretlen támogatását, hiszen felhatalmazásukból szolgálhattam a várost és dolgoztunk együtt nap, mint nap a város fejlődése érdekében. A Magyar Kormány, Ágh Péter országgyűlési képviselő és a képviselő-testület hármas szövetsége hatékony együttműködésnek bizonyult. Csepreg városa abban a sajátos helyzetben volt, hogy csak a rendszerváltást követő 25. évben indulhatott meg intenzíven a tudatos városfejlesztés, az elmaradott infrastruktúrák javítása. A csepregi polgárok által jelzett valós problémákra építkezve, a költségvetést racionalizálva dolgoztunk ki átgondolt programot, mellyel jó és eredményes úton haladunk. Összehangolt, egymásra épülő fejlesztési irányelveket fogalmaztunk meg, melyek az út- és járda felújítási program, valamint az önkormányzati bérlakás felújítási program keretében az épített környeztünk megújítása mellett, a közszolgáltatások színvonalának emelését, és a helyi közösségépítő szervezetek megerősítését is érintették.
Hol tart 2019-ben Csepreg városa a korábban megfogalmazott célok mentén?
Csapatommal a város fejlődéséért kötöttünk mandátumot a csepregi választópolgárokkal, úgy gondolom megszolgáltuk a bizalmat. Tizenegy utcát újítottunk fel, a Csokonai, a Szombathelyi, a Fehér, az Alkotmány, a Zrínyi, a Taksony és a Taksony köz utcák mellett, a Hunyadi, a Petőfi, az Árpád és Bognár Ignác utcákat is új aszfaltburkolattal láttuk el, köszönhetően a Magyar Kormány pályázati forrásainak, de Csepreg történetében talán először, saját forrásból is újítottunk fel utat. A sor persze itt nem állhat meg, hiszen évtizedes hiányosságot számoltunk fel a járdák terén is, számos kisebb szakasz felújítása mellett új járdát építettünk a Vörösmarty, az Ady, a Mátyás, a Fehér és az Arany János utcában, térköves burkolat kiépítését kezdtük meg a Dr. Szemes Zoltán utcában is. A Rákóczi utca teljes hosszában építettünk ki kerékpáros létesítményeket, s a város buszváróit is fejlesztettük.
Több ütemben javítjuk meg az önkormányzati bérlakásokat is, miképp megújultak a Széchenyi tér 25., 26., 26/A ingatlanok nyílászárói, tetőcserét végeztünk el, s ugyancsak gondoskodtunk a Hunyadi utca 12. és Deák utca 8. szám alatti társasházak felújításáról is. Új életet vittünk a Malomkertbe, a város zöld szíve így a közösségi rendezvények és a csepregi családok igazi otthona lett, de játszótérrel kibővülve megújult a Téglagyári tó környezete is. Nyertes pályázat keretében esély otthonok kialakítására nyertünk forrást, segítve a fiatalok helyben maradását.
Csepreg önkormányzatának kiterjedt intézményhálózat fellett kell gazdálkodnia, miről tud beszámolni ezen a téren?
Elkötelezettek vagyunk saját forrásunk felett racionálisan gazdálkodva, a pályázati lehetőségeket megragadva finanszírozni a fejlesztéseket. Így ezen a területen számos közös eredményt értünk el az elmúlt időszakban. Energetikai fejlesztéseket hajtottunk végre az Óvodában és két ütemben az általános iskola tornatermén is, saját beruházásban akadálymentesítettük a Területi Gondozási Központ fürdőszobáit, és újítottuk meg lakószobákat. Új ultrahang készüléket és félautomata defibrillátort adtunk át az Egészségház részére, valamint korszerűsítettük a Hivatal épületét. Önkormányzati támogatással új játszóudvar és sportpálya épült az Óvodában, s térköves megállóhelyekkel fejlesztettük az intézmény előtti területet.
A fejlesztések mellett fontosnak tartják a helyi közösségek megtartását is, hiszen egymást tisztelő, egymásért tenni akaró, segítőkész polgárok tudják előrébb vinni a társadalmunkat. Milyen eredményt értek el ezen a téren?
A pályázatok koordinálása mellett a közösségi szerveződésekre is nagy hangsúlyt fektettünk, a megvalósult fejlesztések mellett a rendezvénykínálat is erősödött Csepregen. A tradíciók megerősítése mellett újak megteremtésével építjük a jövőt, de büszkék lehetünk erősödő közösségeinkre is, akik közül többen is kerek jubileumot ünnepelhettek a városi polgárok nagy örömére. Otthonukban köszöntjük a szépkorúakat, s hagyományosan már minden újszülöttet megajándékozunk. Évről-évre életre hívjuk a Városi Gyermeknapot, a Répcementi Napok - Csepregi Búcsú rendezvénysorozatát, de újként mutatkozott be az Családi Nap és az Idősek Napja is, s idén már harmadik alkalommal vártuk az ezerszám érkező vendégeket a Csepregi Palacsinta Fesztiválra, ahol a nemzetközi barátságokat építve már horvát és kínai delegációk is részt vállaltak.
A jövőre nézve mit várhatnak a csepregi polgárok?
Városvezetési tapasztalataimat, kapcsolatrendszeremet és kitartásomat felhasználva a folyamatos fejlődés lehetőségét kínálom. Egyszóval én nem tanulni, hanem dolgozni, a megkezdett munkát folytatni készülök képviselőtársaimmal. Nagy lehetőségek előtt állunk, Hárominé Orbán Erika, Szarka Anikó, Horváth Gábor és Oláh Imre képviselőkel elkötelezetten dolgozzunk tovább Csepreg város fejlődése érdekében, hiszen sok még a feladat. A választások alkalmával azonban válaszút elé is érkezünk, s a csepregi polgároknak kell ismét értékelni a közösen elért eredményeinket. Mérlegelniük kell: mikor a széthúzás helyett az összefogás mellett döntöttek, a tenni akarás kapott utat Csepregen, a város biztos alapokon nyugvó fejlődési pályára állhatott. A múlt bukott rendszerének képviselői azonban a választások közeledtével ismét felszínre törnek, s általuk feltüzelve teret nyernek a Csepregtől eltávolodott politikai haszonlesők is, akik pártállástól, értékrendszertől függetlenül összeállva akarnak alaptalan vádaskodással csatateret hozni a lépésről-lépésre építkező fejlődés helyébe. Kormányzati támogatás nélkül a hátuk mögött, ígérnek fűt-fát, mindezt úgy, hogy vajmi kevés tapasztalattal rendelkeznek a város vezetése terén. Egyetlen eszközük van: Mások tudatos lejáratása, hisz a becsületesen elvégzett munka sohasem volt az erősségük, ők azok, akik mások személyében keresik bűnbakként saját tehetségtelenségüket.
Én a magam részéről a csapatommal együtt készen állok a folytatásra, hiszen startvonalon áll az Óvoda, az Egészségház, a Hivatal, a Művelődési Ház és a Közösségi Szolgáltató Központ energetikai fejlesztése, de többek közt a Bükkel közös turisztikai pályázatunk keretében is számos eredményt érhetünk el. Egy újabb nagy lendülettel felsőváros útjait is rendbe kell tennünk, s városszerte számos járdát kell még felújítanunk.
A lakhatási körülmények javításával, az infrastruktúrák fejlesztésével, a helyi identitás növelésével Csepreg fejlődéséért végzett munkám a jövőben is lelkiismeretesen végzem, hogy továbbra is méltó legyek az emberek bizalmára és támogatására!
Ne feledjék! Dolgozunk tovább, hajrá Csepreg!

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.