2023. március 22. szerda

A COVID-19 járványra tekintettel Csepreg Város Önkormányzata az alábbiakról rendelkezik, az alábbiakat teszi közzé:

A COVID-19 járványra tekintettel Csepreg Város Önkormányzata az alábbiakról rendelkezik, az alábbiakat teszi közzé:

- A Petőfi Sándor Művelődési - Sportház és Könyvtár bezárásra kerül.
- Malomkerti játszótér és sportpark lezárásra kerül, annak használatára sem egyénileg, sem csoportosan nincsen lehetőség.
- A fentieken felül kérjük, hogy a város közösségi tereit, parkjait lehetőleg ne látogassák, azokon ne csoportosuljanak.
- A közétkeztetési feladatokat az Önkormányzat látja el és az Atroplusz Kft.-vel egyeztetve - igény szerint az ebéd házhozszállítását, illetve az éthordó cserével az étkeztetést - az alábbiak szerint biztosítja:
o A szociális étkeztetésre jogosultak az ételt az óvoda gazdasági bejárata felüli ételkiadónál vehetik át 2020. március 16-tól.
o Az általános iskolai tanulók étkeztetése - napi 3 alkalom - igény esetén továbbra is biztosítva lesz, melynek keretében kérjük a szülőket, hogy amennyiben még igényüket nem jelezték az iskola felé, azt haladéktalanul megtenni szíveskedjenek.
o Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére igény esetén az étkezés továbbra is biztosított. Igényüket az önkormányzatnál kell jelezni és házhozszállítással vagy a fent említett módon veheti át.
- A Területi Gondozási Központ:
o a bentlakásos intézményében látogatási tilalom került bevezetésre.
o A nappali ellátási szolgáltatás szünetel. Az étkeztetést házhozszállítással biztosítja az önkormányzat azoknak, akik azt igénylik.
o A házi segítségnyújtás szolgáltatást továbbra is biztosítjuk a megfelelő biztonsági előírások betartása mellett.
o A családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadása csak indokolt, krízis helyzetben, előre egyeztetett időpontban történik. Az ügyintézést és a segítségnyújtást a szolgálat munkatársai telefonon biztosítják.
o Az idős lakosok figyelmét felhívjuk arra, hogy segítségkérésüket tolmácsolják az önkormányzat felé és bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban segítséget nyújtunk.
- A hivatali személyes ügyfélfogadás 2020. március 16. napjától felfüggesztésre kerül. Ügyintézésre elektronikus úton van lehetőség, melynek részleteiről a Jegyző külön tájékoztatást adott ki a város honlapján.
- Rendezvények megtartását szüneteltetjük, semmilyen Önkormányzat által rendezett esemény nem kerül megtartásra.
- Felhívjuk a figyelmet Györke Brigitta az egészségház intézményvezetőjének facebook oldalán közétett civil kezdeményezésére, kérjük aki teheti vegye fel vele a kapcsolatot.
- Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az óvoda, bölcsöde átmeneti nyitva tartása alatt igyekezzenek felkészülni a gyermekelhelyezés megoldására.
Jelen rendelkezések visszavonásig hatályosak.
A fentieken túl felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenkor legyenek tekintettel az operatív törzs ajánlásaira. Ez a vírus más típusú felfogást kíván az emberek részéről is. A legtöbbet mi magunk tehetünk a járvány ellen.
- Vigyázzunk idős szertetteinkre, hiszen ők a legveszélyeztettetek ebben a járványban, ezért mindnyájyunk felelőssége, hogy saját magunk és hozzátartozóink egészsége érdekében kerüljük azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt tereket, csoportosulásokat.
- Mossunk rendszeresen kezet és szellőztessünk gyakran.
- Fogyasszunk rendszeresen vitamint és ha kikerülhetetlen a személyes érintkezés, csak kellő távolságban történjen.
- Tünet esetén (pl. láz, száraz köhögés, izomfájdalom) ne személyesen, hanem telefonon jelentkezzünk háziorvosunknál.
- Fontos, hogy a családtagok fokozottan figyeljék idős hozzátartozóikat. Segítsük őket bevásárlással, gyógyszerkiváltással.
Külön kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hatósági, munkáltatói intézkedések célját, azaz, hogy minimalizáljuk a személyes emberi érintkezéseket, a magánéletük során tanúsított magatartással is elősegíteni szíveskedjenek. A jelen veszélyhelyzet sajátossága, hogy a többségi társadalom nincs közvetlenül veszélyeztetve, mégis e réteg tagjainak viselkedése, felelősségtudata határozza meg a járvány lefolyását. Ilyen módon senki se hivatkozhat arra, hogy „saját felelősségre" csak magát veszélyeztetve teszi ki magát fertőzésveszélynek például amikor sorban álláskor nem tart kellő távolságot, vagy kis létszámú baráti rendezvényt tart. Az egyéni felelősségtudat meghatározó lesz a következő időszak alakulásában.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.