2020. december 4. péntek
[Répcevidék]

„Vas Megye Önkormányata Szolgálatáért Kulturális Tagozata „elismerésben részesült dr. Barityné Házi Ottilia

„Vas Megye Önkormányata Szolgálatáért Kulturális Tagozata „elismerésben részesült dr. Barityné Házi Ottilia
Melyik tevékenység elismerése tükröződik a díjban?
Ez a kitüntetés mindenképpen csepregi ténykedésemről szól. Mivel nem oktatási, hanem kulturális díjat kaptam, ehhez

így a Klebensberg Intézetnek nem is lehet nagyon köze, hiszen a kulturális tevékenység, amit itt az iskolában folytatunk, az hobbi. A most kapott elismerésben alapvetően Csepreg és a Csepregért végzett munka van benne. Lehet, hogy ennek egyik indítéka arra az időszakra nyúlik vissza, amikor még önkormányzati iskola voltunk. A városi műsorokat, rendezvényeket elsősorban a művészeti munkaközösség állította össze, aztán szólnunk kell a sportnapokról, amelyek tömegeket mozgósítottak. Mindig harcoltam azért, hogy a művészeti munkaközösség, illetve a sportosaink valamilyen elismerést kapjanak, de ez sohasem sikerült. Lehet, hogy a jelenlegi képviselőtestület ezen fáradozásaimra emlékezett, amikor felterjesztett engem erre a kulturális díjra. Én azonban akkor sem magamnak szerettem volna az elismerést, hanem a közösségeknek, hiszen ez csapatmunka. A művészeti munkaközösséget szerettem volna a helyi kitüntetettek között látni és vezetőjét, Horváth Katalint Csepreg városért végzett munkájáért vagy a sportosok közül Selmeczyné Tolvaj Andreát.
Az Ön által kapott díj mögött milyen intézményi kulturális kisugárzás áll?
Először is, amikor érkeztem, egy jó alapot kaptam, amit a zeneiskola képviselt. A képzés Csepregen mindig magas színvonalú volt. Akkoriban az iskolát fenntartó önkormányzatnak korlátozott lehetőségei voltak, s nagyon meg kellett kurtítani a szakkörök számát, az előrelépés érdekében igyekeztem megtalálni a gombhoz a kabátot. Mivel volt egy drámapedagógusom, a szakköröket kiváltottuk a művészeti iskolával, annak állami finanszírozásával. Ez a művészeti tevékenység, a színjátszóink munkája most érik be, s vált kulturális kisugárzásunk alapjává. A másik, a csepregiek érdeklődését és figyelmét kiváltó kezdeményezésünk a mintegy 3 évig tartó mozielőadások beindítása volt, hiszen a településen ez harmincéves hiányt pótolt. Nagyon sajnálom, hogy abbamaradt. Pályázati lehetőség erre nem volt, s nem találtunk partnerokat sem. A múzsák közül a képzőművészet adta az előrelépés további lehetőségét. Szponzorokat keresve és saját munkával sikerült elérni, hogy a bemutatóterem megye-, sőt országszerte elismert művészek, kiállításaival ismertethesse meg az érdeklődőket. Rendezvényeink között megemlíthetjük a Répcementi kulturális találkozó egyre szélesedő kínálatát. Örvendetes színfoltot jelent néptánccsoportunk szereplése is. Horvát, német és roma hagyományokat, értékeket elevenítenek meg tanulóink a nemzetiségi nap gazdag programjának keretén belül. Szinte felsorolhatatlan az a kulturális gazdagság, ami átszövi az iskola életét az oktatáson belül és azon kívül. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, ami szinte vesszőparipám, s amit nagyon fontosnak tartok. Ez pedig a magatartás- és viselkedéskultúra alakítása, hiszen enélkül nincs kulturális élet.
Személy szerint hogyan reagál kitüntetésekre? Hogyan értékel, esetleg rangsorolja őket?
Nekem tényleg van még régebbről is kitüntetésem. Én örülök neki. Valaki vagy valakik észrevették, hogy dolgozunk. Kitüntetéseimről sohasem gondoltam, hogy csak nekem szólnak. Az egész oktatás és a kulturális tevékenység is csapatmunka. Nagyon örülök az kitüntetéseknek, de mindig tudom, hogy kik vannak mögöttem, kik a partnereim, segítőim.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.