2020. július 3. péntek
[Répcevidék]

Szakmunkásképzéssel bõvül az NTSZKI

Lapunk olvasóit Dorner Kornél, az intézmény
igazgatója és Sudár Eszter igazgatóhelyettes
tájékoztatta a változásokról.

- Milyen elõzményei voltak a döntésnek?
Mi indokolta?
- 2011. márciusában az iskola igazgatója találkozott
az Uniriv Kft. vezetõjével, és a beszélgetés
során fény derült arra, hogy az országban a gépipar
milyen nagy emberhiánnyal küszködik. Konkretizálva
ez térségünkben a szerszámkészítõ szakmát
jelenti. Csepregen az elmúlt évtizedekben
egyre nagyobb hagyománya kezdett kialakulni a
gépipari szakmáknak, ezért akkor azzal váltunk el
egymástól, megfontoljuk annak lehetõségét, hogy
iskolánk elindít valamilyen gépipari képzést, illetõleg
utánajár ennek a lehetõségnek. Ezért döntött
úgy a Nádasdy Tamás Szakközépiskola tantestülete
október 3.-án egyhangúlag, hogy két új képzést
vesz fel szakmai palettájára a meglévõ szakközépiskolai
képzések mellé.
- Milyen szakmákról van szó, hogyan valósul
meg a gyakorlati szakmai képzés?
- Egyik a gépészet szakmacsoportba tartozó
szerszámkészítõ, a másik az informatika szakmacsoporton
belül elhelyezkedõ számítógép-szerelõ,
-karbantartó szakképzés. Az elõbbi 3, utóbbi 4 évi
tanulással sajátítható el.
Mivel iskolánk egyik fõ profilja az informatika,
ezért ezt a képzési vertikumot szerettük volna bõvíteni.
Akit a számítógépek tekintetében nem az elméleti,
hanem a gyakorlati rész ragad meg, annak
ajánljuk az új képzést. Továbbtanulásra is van
lehetõség, illetve az érettségit is le lehet tenni két
év alatt, de ez nem kötelezõ.
A szerszámkészítõk gyakorlati képzése a 9. évfolyamon
az iskolai tanmûhelyben lesz, a 10. évfolyamtól
kezdõdõen az Uniriv Kft-ben a legkorszerûbb
gépek mellett sajátíthatják el a szakma csínját-
bínját.
- Kiket céloznak meg az új képzéssel, milyen
reményekkel, és mikor indítják?
- 2012 õszén indítjuk ezeket az új képzéseket a
meglévõ szakközépiskolai képzések mellet.
Azoknak kínálunk tehát új lehetõségeket, akik
inkább a kézügyességükkel, gyakorlati érzékükkel
tûnnek ki általános iskolai társaik közül. Valamint
vonzza õket a munka világa, és szeretnének már fiatalon
biztos egzisztenciát teremteni. A szerszámkészítõket
ugyanis már tanuló korukban jelentõs
juttatások illetik meg. Egyrészt tanulmányi ösztöndíj
(átlagtól függõ mértékben), másrészt tanulószerzõdés,
ami legalább a minimálbér 40%-a. Az iskola
elvégzése után a diákoknak az elhelyezkedéssel
nem lesz gondjuk, s a továbbiakban is jelentõs lesz
a keresetük (kb. a minimálbér kétszerese). A
Csepregen és a környéken tanuló általános iskolásoknak
ez a képzés jó lehetõség, hiszen versenyképes
és népszerû szakmákat sajátíthatnak el a lakhelyük
közelében, amivel a térségben is egyszerûbb
lesz a késõbbiekben elhelyezkedésük.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Szakmunkásképzéssel bõvül az NTSZKI