2021. április 17. szombat
[Répcevidék]

Freier József igazgató-tanító úr emlékünnepsége Sopronhorpácson

Freier József igazgató-tanító úr emlékünnepsége Sopronhorpácson
A sopronhorpácsi iskola első igazgatója, Freier József munkásságáról, életművéről emlékezik meg 18 oldalon a 2013-ban megjelent Jeles pedagógusok

Győr-Moson-Sopron megyében sorozat 4. kötete: A hivatás bűvöletében ( Kiadó: „Emelj fel emlék!" Alapítvány). Ebből az alkalomból 2013. 09. 21-én, szombaton könyvbemutatót és ünnepséget szervezett Sopronhorpács Község Önkormányzata.
A szervezők tartalmas programmal készültek a rendezvényre. A szentmisét követően az iskola régi, emeletes épületénél gyülekeztek, hogy az egykori igazgató- tanítónak maradandó emléket állítsanak.
Freier József 1946-1960-ig ezen iskola falai között nevelte-oktatta az akkori ifjúságot. Pedagógusi hivatása mellett a horpácsi énekkar és a fúvószenekar kiváló karnagya is volt. Helytörténeti kutatómunkájának köszönhetően ismerték meg a falu neves szülötteinek, Szentirmay Elemér dalköltőnek és dr. Csapody István szemészprofesszornak életét.
A község lakossága nevében Sopronhorpács Önkormányzata emléktábla állításával fejezte ki az iskola volt igazgatója iránti tiszteletét és megbecsülését. - A mai naptól hirdesse e tábla Freier József nevét - hangzott el az avatáson. - A nevet, melyet kőbe vésni érdemesnek tartottunk, s az örök idők emlékezetére bízunk. Ezzel kívánunk tisztelegni a faluért végzett munkássága, emberi magatartása előtt, s biztosítani, hogy példája tovább éljen a tanulóifjúság és a község lakóinak emlékezetében!
Miután Talabér Jenő polgármester leleplezte Freier József igazgató - tanító emléktábláját, Erdész Ferenc kanonok úr felszentelte azt - elborították a falat a megemlékezés virágai.
A Szentirmay Elemér Vegyeskar (karvezető: Horváthné Kemény Tünde) Kodály: Esti dalával fejezte ki tiszteletét alapító karnagya emléke előtt.
Az ünnepség folytatásaként a helyi kultúrotthonban könyvbemutatóra és emlékműsorra került sor, ahol megjelent Freier Józsefné, községünk jeles pedagógusának özvegye, a Freier-család tagjai, dr. Cseh Sándor főiskolai tanár, a Nyugat-magyarországi Egyetem oktatási rektorhelyettese, Szalontay Judit Móra Ferenc díjas néprajzkutató, címzetes múzeumigazgató, Kallós Károlyné, az „Emelj fel emlék!" Alapítvány társelnöke, az alapítvány honismereti munkacsoportjának tagjai, valamint Sopronhorpácsról, környékéről és a távolabbról érkezett vendégek.
A könyvbemutatón és egyben emlékműsoron (Jeles pedagógusok 4. emlékkötetének bemutatása - Emlékezés Freier Józsefre - irodalmi műsor; A helyi általános iskola és a Sopronhorpácsi Szentirmay Elemér Vegyeskar műsora) lehetőséget kaptak a közönség soraiban megjelentek is, hogy elmondják Freier Józsefhez fűződő emlékeiket. Kórustagok, volt diákok, kortársak, akik személyesen ismerték, szerették és tisztelték - a meghatottság könnyeivel küszködve meséltek. „Sopronhorpács kulturális rangját ő emelte arra a szintre, melyet utódai méltán folytathatnak."- hangzott el. A történetekben volt valami közös: az emberségről szólt, a jó szándékról, mellyel tanítványai útját, jövőjét mindenkor egyengette. Gyakran idézett gondolata:"Tisztességesnek maradni néha nagyon nehéz, de másnak lenni nem érdemes."Ő ebben a szellemben élt, alkotott, s járt be olyan tartalmas életutat, mely követendő példa lehet sokak számára.
Nagy örömmel és megelégedéssel vették tudomásul a hírt a jelenlévők, amikor az ünnepség zárásaként Talabér Jenő polgármester úr és Czipetits Györgyné jegyző asszony bejelentették, hogy Sopronhorpács Község Önkormányzata Posztumusz Sopronhorpács Díszpolgára címet adományoz Freier József számára. A kitűntetést tanúsító díszoklevelet és plakettet özvegye, Freier Józsefné vette át.

Varga Hajnalka
a Sopronhorpácsi Általános Iskola igazgatója

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Freier József igazgató-tanító úr emlékünnepsége Sopronhorpácson
Freier József igazgató-tanító úr emlékünnepsége Sopronhorpácson
Freier József igazgató-tanító úr emlékünnepsége Sopronhorpácson
Freier József igazgató-tanító úr emlékünnepsége Sopronhorpácson
Freier József igazgató-tanító úr emlékünnepsége Sopronhorpácson
Freier József igazgató-tanító úr emlékünnepsége Sopronhorpácson