2023. február 1. szerda
[Répcevidék]
Oktatás
Etűdök és mozaikok – projektnyitóEtűdök és mozaikok – projektnyitó

Bük

TÁMOP 3.1.11-12/ 2 óvodafejlesztési pályázat 2013. febr. 1-től indult és 2014. július 31-én fejeződik be. Kedvezményezettje: Bük Város Önkormányzata. A megvalósulás helyszíne: Csodaország Óvoda.

Ingyenes képzés és álláslehetőség

Simaság

„Tanít a mester” címmel a hegypásztor Kör (9825 Oszkó, Molnár Antal u. 4.) 2013 áprilisától 1 éves,

Beiskolázás SimaságonBeiskolázás Simaságon

Simaság

Óvodás bál

Egyházasfalu

Az óvoda támogatásának javára tartottak jótékonysági bált Egyházasfaluban, január 19-én. A rendezvény megtartására a Simonyi Károly Általános Iskola aulájában került sor. Az óvónők, a szülők és a megjelentek maguk gondoskodtak ételről és italról. A jó hangulatú zenés est a hajnali órákban ért véget.

Csepreg rövid hír

Csepreg

A hagyományos farsangra február 8-án délután kerül sor. A Kis Menedzserek versenyére már készül az iskolacsapata. Az idei projektjük egy iskola-naptár, mely már megrendelhető az iskolában. Minden hónap egy-egy iskolai eseményt elevenít fel. Nagyon színvonalasan készítették el a diákok a kalendáriumot, s remélem ők is olyan sikert érnek el, mint a mi csapatunk tavaly. Jó felkészülést és sok sikert kívánok!

„A kitartás a lényeg, bár mások, köztünk élnek!”

Csepreg

Egyre többször, többet hallhatunk az esélyegyenlőségről, s ennek jelentőségéről. Az iskolából kimaradt diákként értesültem, hogy volt iskolámban is szerveztek egy ilyen délelőttöt. A Dr. Csepregi Horváth János KIKI igazgatónőjét, Dr. Barityné Házi Ottiliát kértem meg, hogy meséljen a programról.

„Ajándékos, kedves szentünk, példaképpen jár elõttünk”

Bük

A Mikulás-titokra, ami körülöleli, nem derült fény. Ez így is van jól! A várakozás, hogy él valaki, valahol, aki mindent tud, lát, hall rólunk, felfoghatatlan, nagy titok gyermekeinknek. Éppen ebben a titokban rejlik a varázs.

A Nádasdy Tamás Szakközépiskola, Szakiskola sikere a Pályaválasztási és Képzési KiállításonA Nádasdy Tamás Szakközépiskola, Szakiskola sikere a Pályaválasztási és Képzési Kiállításon

Csepreg

2012. november 8-10. között ismét megrendezték a Pályaválasztási és Képzési Kiállítást, ahol harminckét intézmény mutatta be képzési kínálatát. Iskolánk 36 m2-es bemutató területén az intézmény minden szakképzése látványos és érdekes tevékenységgel, tanulói és tanári előadással, magyarázattal jelenítette meg a szakmai képzés folyamatát.

„SZÜRETELNEK, ÉNEKELNEK LÁTTÁL-E MÁR ENNÉL SZEBBET”…..

Bük

Szeptember – Mi másról is szólna ez a hónap, ha nem a szőlőről. Gyümölcsöt enni, borát, mustját inni a legfenségesebb dolgok egyike. Főleg, ha gyümölcsként mi magunk szedhetjük le, mustként pedig mi préselhetjük ki.

Nyílt nap

Csepreg

Nagy érdeklődés mellett mutatkozott be a Nádasdy Tamás Szakközépiskola október 11-én délelőtt és 16-án délután az érdeklődő nyolcadik osztályosoknak és szüleiknek. A közel 120 vendég betekintést nyerhetett az iskolai képzés folyamataiba. Dorner Kornél, az intézmény igazgatója kérdésünkre válaszolva sikeresnek ítélte meg a rendezvényt, elmondta, hogy a legnagyobb érdeklődés a számítástechnika, a közgazdasági képzés és a szerszámkészítő szakma iránt nyilvánult meg, amit az Uniriv Kft. ügyvezető igazgatója által szervezett gyárlátogatás is bizonyított. A szülői kérdések főleg a nyelvoktatást, illetve az egész szakképzési rendszert érintették.

Történelmi nyomvonalon

Csepreg

Rendhagyó történelemórákkal tarkított túrát tettek a Nádasdy Tamás Szakközépiskola tanulói és tanárai szeptember 27-én. Képzeletbeli utazáson vettek részt Ágh Ernő vasúttörténeti előadása alatt, majd a Csepreget Répcevissel összekötő nyomvonalon haladva elértek a határhoz, ahol Dorner Kornél igazgató, történelem szakos tanár tartott hadtörténeti órát a határsávról. Sor került egy, az iskola ötvenéves jubileumához kapcsolódó játékos vetélkedőre is, valamint az immár hagyományos lövészetre és főzőversenyre is.

An-GO-l Orsi módra

Babos Orsolya neve elsõsorban a lufitekerés mûvészete terén ismert községünkben.

2. helyezés a fizika versenyen2. helyezés a fizika versenyen

Zsira

A Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt.(ELMÛ) három fordulós tanulmányi versenyt indított február hónapban, melyre 4+1 ( 4 tanuló mellett 1 fõ valamely természettudományos tantárgyat oktató pedagógus) fõs általános iskolai csapatok jelentkezését várták.

Játékos piknik BõbenJátékos piknik Bõben

Eseménydús, de egy igazán jó hangulatú év áll a bõi könyvtár foglalkozásaira járó gyermekek mögött. Kézmûveskedtünk, szakácskodtunk, karaokéztunk, új technikákat sajátítottunk el, s emellett egy összetartó és lelkes közösséget építettünk.

Csodaország Egyesület – Gyermeknap az óvodábanCsodaország Egyesület – Gyermeknap az óvodában

Bük

Bük Város Képviselõtestülete pályázatot írt ki a NYDOP-3.1.1/A-09-2F-2011-0004 sz. „Városközpont funkcióbõvítõ megújítása Bükön” c. városrehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló miniprojektek támogatására.

Két nyelven búcsúztak az ovisokKét nyelven búcsúztak az ovisok

Egyházasfalu

Az egyházasfalui óvodában két napon tartottak évzáró ünnepséget.

Kompetenciamérés

Csepreg

Elõször 2001 õszén lebonyolított országos kompetenciamérések a 2007/2008. tanévtõl kezdõdõen a közoktatásról szóló törvényben meghatározottaknak megfelelõen az általános és a középiskolákban a 6., 8., illetve a 10. évfolyamos tanulók gyakorlatilag teljes körében felmérték évente a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást. A legutóbbi, idén nyilvánosságra hozott 2011. évi mérések alapján két kis városunk iskoláinak van mire büszkének lenni. Lássuk eredményeiket az országos összehasonlításban: Szövegértés: 6. osztály Országos átlag 1465 Városi átlag 1447 Felsõbüki Nagy Pál, Bük 1509 Dr. Csepregi H.J. KIKI 1606 8. évfolyam Országos átlag 1577 Városi átlag 1554 Felsõbüki Nagy Pál, Bük 1582 Dr. Csepregi H.J. KIKI 1623 10. évfolyam Országos átlag 1617 Szakközépiskolai átlag 1604 Nádasdy T. Szakközépi. 1681 Szakiskolai átlag 1417 Felsõbüki Nagy Pál, Bük 1537 Matematika: 6. osztály Országos átlag 1486 Városi átlag 1469 Felsõbüki Nagy Pál, Bük 1507 Dr. Csepregi H.J. KIKI 1544 8. évfolyam Országos átlag 1601 Városi átlag 1577 Felsõbüki Nagy Pál, Bük 1718 Dr. Csepregi H.J. KIKI 1593 10. évfolyam Országos átlag 1635 Szakközépiskolai átlag 1624 Nádasdy T. Szakközépi. 1691 Szakiskolai átlag 1417 Felsõbüki Nagy Pál, Bük 1537 Az Internet alapján közzéteszi:

MegÓvLaK A D.A.D.A PROGRAM ÓVODÁS VÁLTOZATA

Csepreg

A rendõrség Bûnmegelõzési Osztálya 2009- ben indította el a MegÓvLaK óvodai programot, ebbe kapcsolódott bele az óvoda is. - tájékoztatott Kóbor Balázsné, az óvoda vezetõje. A foglalkozásokat Szabadkainé Brindicsár Orsolya vezeti. A fõtörzsõrmester elmondta, hogy ez egy óvodai biztonságra nevelõ program, mivel ebben a korban még nem elkövetõkrõl beszélünk, hanem az áldozattá válás veszélye áll fent. Az oktatás nagycsoportosoknak történik, havi egy alkalommal. Itt 6 téma kerül feldolgozásra:- szabályok, biztonság, idegenekkel szembeni viselkedés, stb. Ez képekrõl történõ beszélgetéssel történik, melyet kiszínezhetnek. Ez a program D.A.D.A néven az iskolában is folytatódik, az alsóban 3-4., és felsõben-6-7. osztályban van lehetõség részt venni benne. Jelenleg a 3.osztályos kisdiákok szintén havi 1 alkalommal kapnak tájékoztatást. Itt már 12 témát járnak körbe:- egyedül otthon, biztonságos közlekedés, megelõzõ vagyonvédelem, internet veszélyei, stb. A program célja, hogy az iskolások mindenkor felismerjék a vészhelyzeteket, ki tudják számítani döntéseiket, cselekedeteik következményeit.

Csepregi KIKI hírek

Csepreg

A Nádasdy Tamás Közgazdasági és Infromatikai Szakközépiskola és Kollégium november 22-én az általános iskolások számára informatikai versenyt szervezett.

Szakmunkásképzéssel bõvül az NTSZKI

Csepreg

Lapunk olvasóit Dorner Kornél, az intézmény igazgatója és Sudár Eszter igazgatóhelyettes tájékoztatta a változásokról.

Makk Marci hét

Bük

Az egészség a legfontosabb érték az ember számára. Már kicsi korban fontos tudatosítani a gyerekekben a megelõzés, a megõrzés legfontosabb teendõit.

Szüreti mulatság madárijesztõkkel

Bük

A büki Csodaország Óvodában a hagyományokhoz híven az idei õszön is megrendezték a szüreti mulatságot.

Becsengettek

Zsira

A szeptember elsejei becsengetéskor a kisdiákok egy teljesen felújított iskolát vehettek birtokukba Zsirán. Az igazgatónõ, Doroginé Kovács Melinda nyáron sem pihent. Koordinálta az iskola felújítási feladatait, kapcsolatot tartott a szülõkkel, nevelõkkel. Az iskola felújítása nagyrészt a szülõk és tanárok áldozatos munkájának köszönhetõ. Õk végezték a festést, leburkolták a falat a tantermekben, folyosókon, lakkozták a tantermeket és a felkerült burkolatot, és természetesen az elkészült munkálatok után részt vettek a takarításában is. Ennek köszönhetõen nem kellett a szakembereknek munkadíjat fizetni. A felújítás költségeinek 80%-át a GSD Agrárprodukt Kft. fizette, így az önkormányzatnak csupán a fennmaradó 20%-ot kellett kipótolnia. Természetesen most már csak a diákokon múlik, hogy meddig marad ilyen szép, tiszta az iskola. Ha jól belegondolnak a szüleik keze munkája van ebben a felújításban, így biztosan jobban fognak ügyelni arra, hogy még sokáig ilyen szép maradjon. Köszönet mindenkinek az áldozatos munkáért, illetve az anyagi támogatásért.

Táborról-táborra

Csepreg

Táborról-táborra Mire e sorok megjelennek, véget ért a vakáció; én mégis szeretném megosztani a nyár eleji táboros élményeimet. Csepregen ki lehet jelenteni, hogy vannak hagyományos napközis jellegû táborok, elfogadható áron. Idén én 3 ilyen programon vettem részt. Az iskola befejezése után egybõl Kézmûves-tábort szervezett Hetyésy Katalin tanárnõ. Itt megismerkedhettünk a gyöngyfûzéssel, agyagozással, üvegfestéssel, nemezeléssel, batikolással és még sok más technikával. Az elkészült mûveket mindenki haza vihette. A második héten Hittan-tábor volt. Finta József plébános úr vezetésével kirándultunk a Kõszegi hegységben, strandoltunk Bükfürdõn, kipróbáltuk a Holdfényliget kalandparkját. A plébánián Csanádpalotáról is voltak gyerekek, velük jókat beszélgettünk, s volt közös szalonnasütés. Barátságok is szövõdtek az egy hét alatt. Az utolsó napon akadályverseny volt, majd közös szentmise a Boldogasszony kápolnánál, melyet foci és számháború zárt. Harmadik héten volt a szintén hagyományos Tûzoltótábor. Itt a tûzoltás fortélyaival, elsõsegélynyújtással ismerkedhettünk meg. Az elmélet mellett gyakorlatoztunk is. A tábor zárásaként palacsintasütéssel egybekötött családi délután és vidám vetélkedõ volt. Ami az anyagi részét illeti a táboroknak: a három hetes táborok kb. 20-25 ezer forintba kerültek költõpénzzel együtt

Jutalom hét Grazban

Csepreg

A csepregi iskola 15 tanulója is meghívást kapott a grazi Nemzetközi Integráció Hétre melyen 400 gyerek vehetett részt. Május 28-án indultunk a Semriach nevû ausztriai kisvárosba. Útközben megnéztük Graz fõbb nevezetességit, a Piber Lipicai telepet és a grazi Schlossberg színpadán Willi Resetarits koncertjét. Látogatást tettünk az osztrák hadseregnél és voltunk a Loipersdorfi termálfürdõben. Az utolsó napon Ausztria legrégibb látványbarlangjába, egy földalatti álomvilágba kalauzolt bennünket idegenvezetõnk. Felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk, s hasznosíthattuk a német nyelvtudásunkat.

Iskolakezdésre elõkészítõ tábor

Csepreg

Tisztelt Szülõk! Iskolakezdésre felkészítõ tábort szervez a Dr. Csepregi Horváth János KIKI Általános Iskola augusztus 22-étõl augusztus 26-áig minden nap 8 órától 12 óráig. Részvételi díj: 5000 Ft. A ráhangoló, játékos (olvasás, szövegértés-szövegalkotás, matematika-logika, helyesírás, írás) foglalkozásokat Borsfainé Tamás Eszter és Venczli Miklósné tartják 1., 2., 3. és 4. osztályt végzett tanulóknak. Jelentkezés, érdeklõdni: 94/565-028 vagy 06- 30/6532046. Dr. Barityné Házi Ottilia igazgató

Környezettudatos KIKI

Csepreg

A Dr. Csepregi Horváth János KIKI Általános Iskolája a kistérség egyik legmodernebb iskolája. A 21 tantermes oktatási intézmény fontos célkitûzése a környezettudatos nevelés. A felújított létesítmény egyik vívmánya az aula, mely üvegtetõvel fedett, kissé futurisztikus fényjátékok elõcsalogatására is alkalmas, nagy belsõ teret foglal magába. Ez a közösségi tér jó lehetoséget biztosít környezetvédelmi versenyek, nagyobb volumenû rendezvények megtartására. A folyosókon vitrinek találhatók, melyek egyikében állandó kiállítás látható a környezettudatos nevelés jegyében, melyet folyamatosan frissítünk, aktualizálunk. Az iskolában minden év szeptemberében ÖKO munkatervet készítünk, az iskola közvetlen környezetének rendben tartását az osztályok bevonásával végezzük. A többi közt madáretetõk készítése, szelektív hulladékgyûjtés papír és elemgyûjtés, hagyományos faültetés és az osztályfõnökök által tartott zöld órák mind a környezettudatosság jegyében történnek iskolánkban.

Meglepetés az apáknak

Bük

Nem mindennapi élmény egy édesapának rendõrautó és tûzoltóautó hangszórójából hallani gyermeke versét.

Vakáció köszöntõ Simaságon

Simaság

A hagyományoktól eltérve, most már délelõtt megkezdtük az önfeledt szórakozást.

Laptopon tanulnak diákok

Csepreg

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretén belül sikeresen pályázott a Közép- Répcementi Intézményfenntartó Társulás nevében Csepreg önkormányzata. A csepregi általános iskolában ennek köszönhetõen a hatodik évfolyamon huszonhat tanuló laptopon bõvítheti tudását. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 3,8 millió Ft.

Megújult Csodaország

Bük

Új csoportszobát adtak át Bükön a Csodaország Óvodában. A létszámbõvítést a megnövekedett igényék indokolták, az Alapító Okiratában meghatározott 130 férõhelyre már 145-150 gyermek jelentkezett. Hiába pályázott az önkormányzat, hazai támogatásban nem részesült, a jelentõs óvodai túljelentkezés ellenére sem. Ezek után a testület úgy döntött, hogy a bõvítést teljes mértékben saját erõbõl valósítja meg.