2023. március 24. péntek

Tisztelgés a Hősök előtt

Haller Erzsébet
Tisztelgés a Hősök előtt
A hősök napjának eredete 1917-re nyúlik vissza, mely évben törvény kötelezett minden települést arra,

hogy katona áldozatainak emlékét méltóképpen megőrizze az utókor számára. Községünkben 1934-ben készítették el és avatták fel a hősi emlékművet, melyre az I.világháborúban elesettek nevei kerültek.1945-ben még megemlékeztek a Hősök napjáról.1946-tól elmaradtak a hivatalos ünnepségek. Községünk hősi emlékművére még a rendszerváltozás előtt felkerültek a II.világháborúban
elesettek illetve a holokauszt helyi áldozatainak nevei is.
Egy 2001-ben megalkotott törvény nyilvánította újból emlékünneppé, a hősök emlékünnepévé május utolsó vasárnapját.
Idén is a templomtéri hősi emlékműnél tartottuk megemlékezésünket, mely megemlékezés a Himnusz eléneklésével vette kezdetét.
Ezt követően Polgármester úr méltatta a hősöket, egyenként felsorolva neveiket. Községünkben a két világháborúban összesen ötvenen haltak hősi halált illetve lettek eltűntnek nyilvánítva. Szinte nem volt olyan család, amely ne várt volna vissza valakit: testvért, gyermeket, édesapát...Az I.világháborúnak huszonkilenc, a másodiknak tizenöt áldozata volt, akik a harctereken lelték halálukat. Településünknek volt egy polgári áldozata is, egy asszony, őt az átvonuló szovjet csapatok valamelyik katonája lőtte le. Községünknek zsidó áldozatai is voltak, ők munkatáborokban illetve koncentrációs táborokban váltak a holokauszt áldozataivá. Plébános Úr a hősiesség kapcsán a becsületről és a tisztességről beszélt, mely tulajdonságok a hitből fakadnak. Arról is szólt,hogy a háborúk mindig a gonosz művei és soha nem hoznak megoldást. Csak sebeket, fájdalmat, veszteséget: egyénnek, családnak, nemzetnek egyaránt.
Versek és szavalatok elhangzása után a képviselőtestület tagjai helyezték el az emlékműnél az
emlékezés koszorúját. A jelenlévők közül többen virágot hoztak,kifejezve ezzel is a hősök iránti tiszteletüket. A megemlékezés a Szózat hangjaival zárult.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.