2022. december 3. szombat
[Répcevidék]

Õszi Napok

Hírek a Fõvárosi Önkormányzat Zsirai Otthonából

Szeptember 6.
Megnyitó – Fotókiállítás
Ünnepélyes hálaadó szentmisével
kezdõdött el az Õszi Napok rendezvénysorozata
a Fõvárosi Önkormányzat Értelmi
Fogyatékosok Otthonában, Zsirán.

Szeptember 11.
Színházi est
Szombaton este 19 órakor újabb színházi
estet tartott az intézmény. Most Halmy
György szerkesztõ-rendezõ által színpadra
álmodott Márai Sándor: Füveskönyve szólította
meg a környékbõl ideérkezõket és
az Otthonból érdeklõdõket.
Szeptember 13.
Szakmai konferencia
Az egészséghez, az emberi méltósághoz
való jog érvényre jutása a bentlakásos
intézményekben címmel akkreditált
szakmai tanácskozást tartottak az Otthon
és a társintézmények dolgozói számára.
Szeptember 19.
Eperjes Károly elõadói estje:
Az isteni szeret harmóniája
Másfél órán keresztül hallgathattuk az
õszinte, szívbõl jövõ szavakat a Kossuth díjas
színésztõl, arról, hogy „hit nélkül lehet
élni, de nem érdemes. Ugyanis mindent
lehet, de csak a jót szabad." Gyönyörûen
beszélt Máriáról, a rózsa-fûzér imádkozásának
fontosságáról, melyet a legtökéletesebb
teológiának tart. Vissza-visszatért a
szív és az agy harmóniájához, annak szétválaszthatatlanságához.
Eperjes Károly
nagy sikert aratott.Megnyitó - Fotókiállítás
Ünnepélyes hálaadó szentmisével
kezdõdött el az Õszi Napok rendezvénysorozata
a Fõvárosi Önkormányzat Értelmi
Fogyatékosok Otthonában, Zsirán.
Hollósi Péter intézményvezetõ nyitotta
meg a hagyományos Zsirai Õszi Napokat.
Az elsõ eseményre a kastély dísztermében
került sor, amelyen az Épített és
természetes szépségeink címmel meghirdetett
fotópályázaton résztvevõ alkotásokból
nyílt kiállítás.
Szeptember 7.
Homokszobrász fesztivál
19. alkalommal került megrendezésre
a nagy hagyományokkal rendelkezõ Homokszobrász
fesztivál 13 társintézmény lakóinak
és dolgozóinak részvételével. Az
idei évben a retro jegyében zajlottak az
események. Mindenki egy - már korábban
megépített - homokszobrát alkothatta
meg újra; azt amelyik az elmúlt évek során
a legkedvesebb volt a számára.
Szeptember 9.
Hagyományõrzõ és
kézmûves nap, Színházi est
Ugyancsak hagyományosnak mondható
az évek óta rendszeresen visszatérõ
kézmûves nap, mely most integrált keretek
között, a környék óvodáinak, iskoláinak
részvételével bonyolódott le. A program
végén honfoglalás kori desszertet is kóstolhattak
a résztvevõk. Este került sor a Komédiás
Integrált Színház® 10. premierjére. Ezúttal
Kocsák Tibor - Miklós Tibor - Molnár
Ferenc: A vörös malom címû két felvonásos
musical-ével örvendeztették meg a
nagyközönséget.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.