2023. február 1. szerda
[Répcevidék]

Püspökjelöltek bemutatkozója Bükön

Boros Rudolfné
A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületek püspökjelöltjeinek
bemutatkozóját február 5-én a büki
mûvelõdési házban tartották. Ittzés János jelenlegi
püspök nyugdíjba vonul. Az új püspök megválasztásához
a felkért jelöltek több helyszínen tartottak
elõadást, melynek témája: Hogyan tovább kis
gyülekezetek? Az alkalmat Gabnai Sándor soproni
esperes áhítata nyitotta. Ezt követõen Simon Réka
lelkésznõ köszöntötte a jelölteket és a jelenlévõket

A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületek püspökjelöltjeinek
bemutatkozóját február 5-én a büki
mûvelõdési házban tartották. Ittzés János jelenlegi
püspök nyugdíjba vonul. Az új püspök megválasztásához
a felkért jelöltek több helyszínen tartottak
elõadást, melynek témája: Hogyan tovább kis
gyülekezetek? Az alkalmat Gabnai Sándor soproni
esperes áhítata nyitotta. Ezt követõen Simon Réka
lelkésznõ köszöntötte a jelölteket és a jelenlévõket.
Bencze András lelkész 1960-ban Budapesten
született. Az Evangélikus Teológiai Akadémia elvégzése
mellett szerzett középfokú nyelvvizsgát francia
nyelvbõl. Lelkésszé 1984-ben avatták. Szerkesztette
az Evangélikus Élet ifjúsági rovatát, az egyházmegye
ifjúsági majd missziói elõadója volt. 1989-
90-es tanévben ösztöndíjat nyert Genfbe. Hazatérve
a Zsinat tagja lett, ahol a második ciklusban a
szolgálati bizottság elnöki tisztét is betöltötte. 2000-
tõl 2006-ig esperesi szolgálatot teljesített. A mostani
ciklusban egyházmegyéjét képviseli az egyházkerületi
közgyûlésen. Másfél éve újból püspök-helyettesként
bekapcsolódott az Esperesi Tanács
munkájába. Meggyõzõdése, hogy nem szabad
az egyházban tisztségeket halmozni, hanem a feladatokat
meg kell osztani egymás között. Az esperes
újbóli jelölést sem vállalta, mondván váltott emberekkel
lendületesebben mûködhetnek az egyházmegyék.
Szemerei János 1963-ban született Fejér megyében.
Az Evangélikus Teológiai Akadémián
1987-ben szigorlatozott. Még ebben az évben helyezték
segédlelkészként Tordasra, s Gyúróra.
1994-ben a kaposvári gyülekezethez került, ahol fizikai
és lelki építkezést egyszerre kellett végezni. A
kaposvári fõiskola kihelyezet evangélikus hitoktatóképzõ
szakán tanított, volt a tagozat vezetõje. Somogy-
Zalai Egyházmegye gyülekezetei élére
2000-ben választották. Immár tizenegyedik éve
végzi ezt a szolgálatot. Véleménye, hogy a Szolidaritási
Alap bevezetése gyülekezetek tucatjait lehetetlenítette
volna el. Egyházmegye lelkészeivel
közösen egy mûködõképes megoldást ajánlottak
a törvényalkotók figyelmébe.
A meghallgatott elõadások után a megfogalmazott
kérdésekre válaszoltak a jelöltek. A voksolást
a gyülekezetekben március 17-27 között tartják,
s az egyházmegyei közgyûlésen lesz a végleges
döntés.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.