2023. február 5. vasárnap
[Répcevidék]

Összetartozunk

Összetartozunk
Megható érzés volt látni, amint a Farkas Sándor Egylet barátai, vendégei, hosszú évek során kialakított barátságok tanúi fellépéssel, a szeretet és a megbecsülés számos jelével árasztották el az ünnepeltet.

Horváth Béla és népi zenekara már szinte a kezdetektől ott bábáskodott az egyesület zenés rendezvényein. Nagy szeretettel jöttek a gyöngyöshermániak és a nyalkaiak is, akiket Farkas Sándor újrafelfedezése és emléke is köt a csepregiekhez.
Nem hiányoztak a legújabb generációk jókívánságai sem Lőrinc Jennifer, Koltai Bálint és a Spirit Vocal jóvoltából. Nem szabad azonban megfeledkezni a színházterem nézőterét megtöltő, ünnepelni vágyó, lelkes közönségről sem. A Farkas Sándor Egylet helyi és környékbeli rajongói önfeledten tapsolhattak a második részben az ünnepeltek által összeállított és előadott gálaműsor folyamán.
-
20 év története tárult elénk a rendezvény kezdetén, amikor Horváth Gyuláné elnökasszony felkonferálásával mintegy félórás, Fillinger Lajos által készített filmösszeállítást tekinthetett meg a közönség. Mindenki bepillanthatott az évek során kialakult, egyre sokrétűbbé váló egyesületi tevékenységbe, tapasztalhatta, hogy a kezdeti célokat messze túlhaladva miként alakultak ki a hagyományőrzés és hagyományteremtés különféle színterei. Felvillantak a zenés délutánok, a nótaestek, a színházi előadások a népszokások feldolgozásai, a pünkösdi lófuttatás, a történelmi megemlékezések, a Nádasdy - esküvő kosztümös szereplői, a citerazenekar szőlőhegyi fellépései. Ez a sokrétűség a Farkas Sándor Egylet régi és új tagjainak lelkes munkája mellett köszönhető a mindenkori elnökök, Sudár Lászlóné és Horváth Gyuláné közösségteremtő, szellemiségében mindig megújuló sokirányú tevékenységének is. Éva asszony derűje, optimizmusa, alkotókedve végigkísérte az egyesület rendezvényeit, s nyomon lelhető minden fellépésben.
-
Összetartozunk. Így szólt az egyesület tagjainak üzenete. Összetartozásuk eredménye a 20 év fáradságos, de örömszerző munkával elért színes palettája, a közönség hálás tapsa, a mindig és mindenhol lelkes fogadtatás, az elismerések, a barátok, ismerősök és helyi civil szervezetek köszöntése, a Király Árpád polgármester által átnyújtott jubileumi oklevél és emlékplakett, az elismerő jókívánságok, a csepregiek és a környékbeliek szeretete. Ők összetartoznak s hozzánk tartoznak, szűkebb s távolabbi hazánkhoz. A jó, a szép, az értékes összetartozik határon innen, s túl. Ennek őrzése és átadása kísérje a Farkas Sándor Egylet életét a következő 20 évben is.

Fotók: Boros Ferenc

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk
Összetartozunk