2023. február 1. szerda
[Répcevidék]

Közösségi Kultúráért-díj

Sági Ferenc
Közösségi Kultúráért-díj
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesülete a sárvári vár dísztermében tartotta a megyei ünnepséget. A rendezvényen a díjazottak között volt Ziembicki Erzsébet, a csepregi Petőfi Sándor Művelődési-Sportház, Könyvtár igazgatója is. Vele beszélgettünk a kitüntetés kapcsán.

- Számítottál a kitüntetésre?
- Tavaly már egyik volt főiskolai tanárom jelezte, hogy fel kíván terjeszteni e díjra. Lebeszéltem róla, viszont idén a kőszegi könyvtár nyugalmazott vezetője több személyt is javasolt. Meglepődve értesültem közgyűlésünkön, hogy én is köztük vagyok. Miután több kolléga is elismerően szólt tevékenységemről, nem tiltakoztam, örültem az elismerésnek. A laudáció csak a közgyűlésen hangzott el, a díjátadón viszont Horváth Gyuláné, a Farkas Sándor Egylet elnöke igaz mesével köszöntött a csepregi civilszervezetek és művészeti csoportok nevében. Rabi Imre, a pénzügyi bizottság elnöke az önkormányzat részéről gratulált, amihez csatlakozott a Könyvtárosok Vas Megyei Egyesületének elnöke és a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársa is.
- Lesz-e valamilyen hozadéka Csepreg szempontjából a sárvári rendezvénynek?
- A hivatalos rendezvény után beszélgettünk Kondora István polgármesterrel és több civilszervezet vezetőjével a két egykori Nádasdy-birtok lehetséges kulturális együttműködéséről. A Nádasdy-bandérium tavaly sikeresen bemutatkozott a Csepreg-feszten, idén is szívesen jönnek majd a Regös Együttessel közösen. A Farkas Sándor Egyletet viszont meghívják a Nádasdy-fesztiválra. Az év során megrendezzük Kondor János sárvári festőművész kiállítását.
- 32 évnyi küzdelmes és eredményes csepregi tevékenység után, a múlt év végén az önkormányzat képviselő testülete újabb 5 évre megbízott az intézmény vezetésével. Milyen fontosabb célokat fogalmaztál meg pályázatodban?
- Rövid visszatekintés után a jelenlegi helyzetet, működési környezetet elemeztem, s most is hangsúlyozom a költségvetési fedezetet, mely kevés a kulturális sokszínűség megőrzéséhez és a minőségfejlesztés jegyében megújulni kívánó intézmény működtetéséhez. Az elmúlt évekénél jóval nagyobb programok megvalósításához, neves vendégművészek fogadásához kicsi a személyi állományunk és az anyagi forrásunk. A céloknál a három legfontosabb feladatunk:
• A kulturális esélyteremtés megvalósítása, ügyelve arra, hogy a szegénységben élők számára is elérhetőek legyenek szolgáltatásaink.
• A könyvtári szolgáltatások folyamatos fejlesztése.
• Legtöbb teendőnk a hagyomány- és értékőrzés, illetve
• az új értékek létrehozása területén van.
- Főleg ez utóbbiak megvalósításában eddig is példásan együttműködött az intézmény a szép számú helyi civil szervezettel. Viszont Csepreg nagy értéke, a Helytörténeti Gyűjtemény évek óta nem működik megfelelően, s az utolsó csepregi parasztház is hamarosan lebontásra kerül, ha nem történik valamilyen lépés az önkormányzat részéről.
- Néhány éve már szóba került a gyűjtemény összevonása intézményünkkel, de anyagiak mellérendelése nélkül ez nem jelent megoldást. Mindannyiunk felelőssége, hogy Czingráber Jenő, Zátonyi Sándor és Wellner Lőrinc tanár urak vezetésével összegyűjtött értékeink gyűjteménye látogatóbarát módon megújuljon. Minimális költséggel a tárgyak leltározása a múlt évben megtörtént. A szakmai tervezői folyamatot alkalmi megbízás formájában szakemberre lehetne bízni, akinek vezetésével később átalakítható lenne a gyűjtemény. Addig is biztosítani kellene a látogathatóságot, mert a pedagógusok részéről most is volna igény, hiszen helyismereti órák is szerepelnek a tananyagban. Az utolsó csepregi parasztház megmentésének 24. órája lassan véget ér. Több lehetőség körvonalazódik, képviselőtestületi döntést igényel. Ha sikerülne az épületet, vagy annak lényeges elemeit megszerezni, egy tájház kialakításának lehetőségével (a helyszínen, vagy egy új helyen) s idővel felújításra kerülne, oda telepíthető lenne a néprajzi tárgyak zöme, s a mai gyűjteményben a polgári Csepregre lehetne koncentrálni. A forrásoldalt még nem látom. zonban ez nem csak akaraton és elhatározáson múlik.
- A csepregi nagy rendezvények a nyár végére és az ősz elejére koncentrálódnak. Lesz ebben idén változás?
- Éves rendezvénytervünk alapján elmondható, hogy minden hónapra jut néhány esemény. A nyár végi, ősz eleji csúcs a település múltjából fakad. A jelentős egyházi hagyomány, a Mária búcsú és a búcsújárás adja a Répcementi Napok/Csepregi búcsú program alapját. Településünk része a Mária útnak, s történelmi leírások rögzítik a nagy egyházi ünnepek megtartásának szokását, melyhez a hazatérés élménye, a korosztályok együttműködése és magas kulturális értékek befogadásának összhangja kell, hogy párosuljon. Erre az időszakra estek a terményünnepek, s a település országos vásárai közül a Szent Mihály-napi volt a leglátogatottabb. Ezekhez kapcsolva lakodalmi szokásainkat alakult ki a Városfesztivál programsorozata, mely az itt élő horvátok és romák számára is az összetartozás érzését erősíti. A megvalósításukhoz szükséges önkormányzati forrást igyekszünk pályázati pénzekkel is kiegészíteni. Fontos ez annak érdekében is, hogy a város nemzetközi kapcsolatait a horvát Delnicével megerősítsük (mellett a képviselőtestület döntése értelmében az erdélyi Marosszentgyörggyel is). A fúvószenekar pedig sikeres pályázat esetén cseh, szlovák és lengyel zenekarok vendégszereplésével kapcsolódik színesíti a programsorozathoz.
- Az elmúlt években az intézmény jelentős pályázati források elnyerésével tudott életben maradni. Mi várható e téren a jövőben?
- Várjuk a pályázatok kiírását. Nem csak rendezvények megtartásához szeretnénk újabb forrásokat szerezni, hanem az épületegyüttes fűtés-, világítás korszerűsítéséhez, fal és födémszigeteléséhez, a könyvtár fizikai akadálymentesítéséhez lift beszerelésével, de működésének gazdagításához is.
- Egykor a fiatalság soraiból került ki az intézmény minden napi látogatóinak jelentős része. Az utóbbi időben nehezen akar összejönni egy ifjúsági klubnyi társaság, a civil szervezetek egy része is szívesen fiatalítana, de nem igen érdeklődnek a tinédzserek, vagy kicsit idősebbek, még a kerékpártúrákra is kevesen jönnek. Hogyan lehetne ezen változtatni? Mit kíván e téren tenni az intézmény?
- Ez országos szintű probléma. A dolgozó fiatalok 3-4 műszakban dolgoznak. A tevékeny fiatalok betalálnak valamelyik művészeti közösségbe, újabbak bevonása, csak színesebb kínálattal valósulhat meg. Intézményünk megfelelő sportszakember hiányában csak részben tudja ellátni a tömegsport - szabadidő sport szervezését. Ennek ellenére bővül a kínálatunk. A gerinctorna, Etka jóga mellé újdonságként Gong jóga és a Bosu. Az asztalitenisz, a csocsó, a darts, amennyiben az előtér szabad, rendelkezésre áll folyamatosan. Túra programjaink számát növelni kívánjuk új útvonalak bekapcsolásával, s egy kerékpáros klub indításához is tagságot toborozunk.

A kitüntetéshez gratulálunk. Terveid megvalósításához jó egészséget és kitartást kívánunk.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Közösségi Kultúráért-díj
Közösségi Kultúráért-díj