2023. március 24. péntek

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból

Balogh Jánosné Horváth Terézia
„Méltóságos Grófné Kegyes Asszonyom” megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia (1765 – 1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.” – A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1799 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A leveleket az Országos Levéltár őrzi: MOL P 234, 56. cs.)

„Méltóságos Grófné Kegyes Asszonyom" megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia (1765 - 1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György." - A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1799 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A leveleket az Országos Levéltár őrzi: MOL P 234, 56. cs.)

1.
1805. szeptember 15.

„Dugovits Ur foló Holnapnak 7dik Napján Sopronbul Pestre meg indult, más nap ugy mint 8dikán véle Egyeden eszve jővén egyűtt utaztunk Győrré, és még azon napon tovább foltatta uttyát. Én győri vásárban 30. darabb ökröt vettem Göbölnek, a Marha ugyan drága; de még is reménlem, ha Méltóságos Grófné meg fogja látni, tetszésére lesznek, párja, minden uti költséggel egyűtt 220. fr. vagyon. Lovaknak is igen nagy volt az áruk, ugy hogy a melyeket mult Tavasszal 500 fr. meg lehetett venni, most 900. forintra tartották. Ménesbeli Lovakat a Katonaság alá darabját 165 fr. fizették, és még is olly szerentsétlen voltam, hogy a Slavoniai Lovakat ell nem adhattam, hanem kettőt vettem 400 fr. tsak hogy még fiatalok, öregeket nem vehettem, mert az ép, egésséges Lovakat igen drágán kellett volna meg fizetnem. Sántákat pediglen nem akartam venni, azomban közel utra ezeken is ell lehet járni, és a jövő Tavaszal 500. forintnál többet fognak érni.
Posonban a bagázsiás Szekeret mái napon meg indítottam, ezen alkalmatossággal mit viszen a Kotsis, itt mellékezett Specificatióbul méltósztatik Méltóságos Grófné meg látni.
Nálunk egynehány napokig tartó melegek után 9dik, 10dik, 11dik, 12dikben hideg nagy Szelek voltak essővel együtt, a Szőllők nehezen érnek, nintsen is reménség ezen Esztendőben a jó borokhoz, bár tsak még ollan lenne, mint volt 1803dik Esztendőben, és igy bizonyossan 15 fr. lészen akoja még tsak a közönséges óh bornak is.
A sarju a rosz idő miatt még mindenütt be nem takartatott, hanem most reánk jövő Héten bizonyossan vége leszen a Sarju takarításnak is. Verést minden Ispánságban ell kezdettem 13kán. Birkákat is most reánk jövő héten szándékozom meg nyiratni. ...
Kastélbéli tselédek, feőlajtáron kivűl, mind egésségessek, kik vélem együtt alázatossan tsókollák Méltóságos Gróffné kezeit..."
***
Magyarázatok:
Dugovits: D. József (1761-1825) Jankovich Jánosék mellett ügyvédként, majd teljes jogú meghatalmazottként működött. - Göböl(y): hízásra szánt marha. - S(z)lavoniai: (ez esetben) a Jankovichok horvátországi, daruvári birtokáról való. - Bagázsiás: poggyászos. - Specificatió: felsorolás. - Sarju (be)takarás: másodkaszálású széna betakarítása. - Verés: jószág beterelése ősszel a legelőről. - Ispánság: Egy-egy gazdasági előjáró területe. - Feőlajtár: fullajtár.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból
Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból