2023. október 1. vasárnap
[Répcevidék]

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból 9.

Balogh Jánosné Horváth Terézia
„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom” megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia (1765–1813) számára írta a sorozatunkban

bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György." - A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1798 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A kéziratok levéltári jelzete: MOL/MNL P 234, 56. cs.)

1808. április 24.

A nyeregjártó az Urfinak a kotsiját ell készétette, a kotsi igen szép, a Conto szerént az ára 631. fr. melyet 600. fr. ki is fizettettem azon 200. fr. egyűtt, melyet Méltósága előre fizetett volt, a Nyeregjártó inend ell hordozóskodott, hanem helyette jött másik, akit Méltóságának alázatossan jelentettem, az Urfi kotsiján segétett is dolgozni, és ditséri a munkáját az előbbi Nyeregjártó, de mint hogy néki mostanában semmi olyas munkája nintsen, ha méltósztatnek Méltóságos Gróffné kegyessen meg engedni, itt volnának még tizen két székek ell készitteni valók, és azokhoz vagyon elegendő bőr is, ezen munkája által mesterségében való tudományát valamenyire meg mutathatná. - Csepregi alsó majorban meg halálozot Birkásné által Testamentum Szerént hagyott 20. őreg birkát, és ugyan anyi báránt által vettem, és különössen meg is billegeztettem, az 50. fr. tsak a nyirésre fizetheti le a fia. - Mái Napon vettem tudóséttást Rendeki mesz égetőtűl, hogy 150. mérő készen volna, hanem fuvarosokat nem kaphat a szűleség fogyatkozása miatt, azért Holnapi Napon inend küldök szekereket, és igy a kőzelébb reánk jővő Héten az épittésben belé kezdhetűnk, melyrül az ujheli épitő mestert már tudósítottam. Az itt való Épéttő mester is Mái Napon indult le Slavoniában. - Marháink Isten kegyelmibűl általlában egésségessek, Birkáink töbnyire le ellettek, de mivel a bárányok még győngék , az idő is mint ekkoráig hideg volt, ki nem eresztethettem, és azért még tsak a Hétnek utóllyan vehettem őket számban, azt mint azon által bizonyossan tudom, hogy Bárányunk egyezer fellül vagyon. Szarvas marhákat sem lehetet még ki hajtani, mivel nintsen kint mit enniek, hanem az ell mult étzaka szép tsendes essőnk volt, és már most remélhettyük, hogy a fű meg indul, ezen hoszas Tél a szűleségbűl anyira ki fogyasztot, hogy a jővő Télre óh szénánk nem marad, hanem tsak ugyan bőtsűletessen ki telelünk, és a Lovaknak jővő Öszig elegendő szénájok lészen. - Sopronban kűldöttem 300. Tojást, egy akó vőrős, egy akó uraság asztalára és egy akó oficir bort, még is 5. sunkát, hogy Sopronban lévő egy lovon Bétsben fell küldessék.
***
Magyarázatok:
Conto=kontó: számla. - Testamentum: végrendelet. - Szüleség: takarmány. - Oficir: (uradalmi) tiszt(ségviselő). Itt: tiszteknek való.
Balogh Jánosné Horváth Terézia
muzeológus, Budapest

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.