2022. december 3. szombat
[Répcevidék]

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból 7.

Balogh Jánosné Horváth Terézia
„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom” megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia (1765–1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen

ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György." - A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1798 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A kéziratok levéltári jelzete: MOL/MNL P 234, 56. cs.)

1808. január 2.

Szlavoniábul küldetett három Őzet, és három egy egy akós Karlovitzi Űrmöst Daruvári Porkoláb késérése mellett fell kűldőttem imént Sopronig, hogy a két lovas kotsis Bétsbűl visza térvén, azonnal fell vigye Bétsben. Csepregi Kastélnak felső emeletérűl a planumot még most sem küldhetem ell, mivel az Építtő Mester ell nem készétette, ugy mondja, hogy egy Hétig még lészen rajta dolga, az alatt a Teglát már hordatom, és a mult Héten 22. ezert hordattak a Béresek Bükrül. Meszrül is tettem rendelést, hogy a jővő tavaszig két gődrőt meg tőlthessek. Somlai bort még vettem, mivel azon hordok, melyek már több Esztendőktűl fogva a Pintzében üressen állottak, és a mult Őszel ki igazéttattam, tőbb izbéli ki forrázások, és ki mosások után is a penész Szagot tellességel ell nem vesztették, ugy hogy a melyekben Csepregi Dézma bort töltettem is, kéntelen vagyok négy hordóbul ismét ki fejtetni, mint hogy még érezni rajtok a penész szagot, méglen tehát olly hordokat eszve nem állíttathatok a Pintérrel, melyek jóságárul telyességel meg leszek győződve, nem bátorkodok somlai bort venni. Istenben boldogult Jeliné Aszon Birkáit meg vettem, és vélűk egyűtt annyi Szénát, hogy azon Birkák Télen által bőven be érik véle, mindenestűl 194. darabb a Birka, ugy mint 2. őreg Koss, 96. öreg nyőstén 42.darabb öreg űrű, és 54 darabb Toklo. a marha Szép, és az őrege a mult őszel nem volt meg nyírve, a Birkákk párját vettem 16. f. a Szénát pediglen általlában 300. f. és igy mind eszve a Birkákért, és Szénáért kelletik fizetni 1852. f. Ezen pénznek fele, vagy talán több, még ez idén visza jőn a Méltóságos Uraságnak, mert ha minden birkára tsak 2. fontt gyapjut Számlálok is, még is lesz 400 M. gyapju, annak mázsáját 200. f. Számlálván tészen 800 f. a 42. űrűért, darabjáért tsak 8. f. veszek, tészen 336 f. mely két summát egyben vévén, tészen 1136 f. és még is a Birkák száma az ell adással nem kevessebbednek, mert a 96. nyösténytűl 80. bárant tsak lehet reménleni, mely az ell adandó 42. űrű Számot 38 darabbal fellül halladja, igy a Birkák két Esztendő alatt magok magokat ki fizetik, és ingyen maradnak a Méltóságos Uraságnak. Szalannának, Méltósága kegyes parantsolattya Szerént 12. darabb. s.v. Sörtvést már le ölettem, a jővő Hetfőn még 12. darabb frislinget ölettetek le.

Magyarázatok:
Űrmös: fehér ürömmel ízesített bor. - Porkoláb: várparancsnok. - Planum: tervrajz. - Dézma: dézsma, a földesúrnak járó tized a jobbágyok terméséből. - Toklo=toklyó, egy-két éves birka. - Marha: általánosabb értelemben jószág, itt a birkákra érti. - S.v. Sörtvés: - Bocsánat a kifejezésért, sertés. - Frisling: újszülött vaddisznó.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.