2022. december 3. szombat
[Répcevidék]

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból 6.

Balogh Jánosné Horváth Terézia
„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom” megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai

Festetics Alojzia (1765-1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György." - A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1798 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A kéziratok levéltári jelzete: MOL/MNL P 234, 56. cs.)

1807. december 20.

Kegyes parantsolattya Szerént Méltóságának a Majert közelébb mult Pénteken, az az 18ikban meg indétottam Posonban, az itt lévő két paripát pediglen kűlőnős gondviselése alá biztam a Hajdunak, ki vélek fell mégyen, minden nyerget, és a paripákhoz tartozandó Szerszámot fell visznek magokkal, ezekkel mégyen a két lovas kotsis is, a ki viszen egy akó bort a Méltóságos uraság asztalára, 50 q lisztet, 408. tojást, egy borjut, egy báránt, két malatzot, 2. polkat, 3. kappant, 3 rétzét, 2 nyulat, egy ferslag peretzet, melyet a Vintzéné sűtőt, (ki is alázatossan tsókolla kegyes kezeit Méltóságának) egy ferslag gyűmőltsőt, és egy ferslag Zőldséget, meg rendeltem hogy egy véndel vajat tegyenek fell Sopronban. Isten kegyelmébűl a marha dög, minekutánna a Városnak felső részén 36. tehén ell veszett, és azon egy csórdában lévő minden Tehén a betegségen által ment, meg Szűnt Telyességgel, Szarvas marháink egésségessek, tsak a Birkák koplaltak a jó vetés mellett, mint hogy a föld nem volt fagyos, azomban, ma véradóra ugy meg fagyot, hogy a marhát fentt birja, és igy most jól élnek, ha az idő szolgálna, a millen vastagok a vetések, négy Hétig bőven be érnék véle. A Kertész gyermeknek fizetése még meg határozva nem lévén, a vélekedésemet alázatossan ide mellékezem és annak meg erőséttéséért Méltóságánál alázatossan könyörgök, ugy a Kölesi Deáknak fizetését is méltósztasson kegyessen meg határozni, az előbbinek 30 fr. volt a fizetése. A Kertész alázatossan tsókolla Méltóságának kegyes kezeit, és alázatossan könyörög vetemény magokért. Csepregi Kastélnak rajzolattyát, és a iberslagot az épéttő Mester ell készétvén, Méltóságának alazatossan által küldöm , mind ekkoráig a jó uttal a marha veszedelme miat nem lehetet Bükbűl Téglát hordani, hanem már most mihelest tsak egy kevesse meg tőrik az út, egész erőt Tégla hordásra fordéttatom.

Magyarázatok:
2 polkat: két pulykát. - Ferslag: láda. - Véndel: (zsíros)bödön. - Marha dög: elhullást is okozó marhajárvány. - Iberslag: (előzetes) alaprajz. - A marha veszedelme: marhavész, marhajárvány. - Megtörik az út: fölenged a jég az úton.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.