2023. február 1. szerda
[Répcevidék]

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból 5.

Balogh Jánosné Horváth Terézia
„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom” megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia (1765–1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott,

eddig ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György." - A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1798 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A kéziratok levéltári jelzete: MOL/MNL P 234, 56. cs.)

1807. december 10.

Mái Napon dél után négy órakkor érkeztek meg Slavoniábul a sörtvések, mindenestül 15. darabot hajtottak, egynek az uton ki töröt a lába, melyet azonnal lé ölettem, olly köverek mint a mult Esztendőbeliek voltak, tsak négy darabb vagyon, a többi igen könnyű, hogy tehát annyi Zsir legyen mint Taval volt, leg alább tizen egy darabot kell le öletni, fentt maradna még négy darabb, melyek eránt kegyes parantsolattyát Méltóságának alázatossan ki kérem. Plenipotentiarius ur Gergyevátzon találkozott egyűve a S.V. Sörtvésekkel, azt irja hogy mindenűt szerentséssen utazot, a hajtók beszéllették, hogy Liblanits ur a makrul 75 fr. adta ell párját a sőrtvéseknek.
Melynek alázatos jelentésével magamat kegyes gratiájában Méltóságának ajánlom, kegyes kezeit alázatossan tsókolom.

Magyarázatok:
Szlavónia: (itt) a Jankovichok horvátországi, daruvári birtoka. - Plenipotentiar[ius]: teljes jogú meghatalmazott. Itt: a földbirtokos ügyvédje, Dugovits József (1761-1825). - Đurđevac, magyarul Szentgyörgyvár (Szlavónia-Csepreg útvonalban közbeeső város). - S. V.: bocsánat a kifejezésért (a latin salva venia rövidítése). - Liblanits = Lyplianics/Liplianics: uradalmi tiszt Szlavóniában. - „Makrul [...] adta ell": Szlavóniában közvetlenül a tölgyerdőből adta el a makkal hizlalt félszilaj sertéseket. - Gratia: kegy.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.