2023. február 5. vasárnap
[Répcevidék]

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból 4.

Balogh Jánosné Horváth Terézia
„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom” megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia (1765–1813) számára

számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György." - A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1798 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A kéziratok levéltári jelzete: MOL/MNL P 234, 56. cs.)

1806. március 7.

Most közelébb ell mult Februarius Holnapnak 18dik és 24dik Napján irott alázatos jelentésimet reménlen vette Méltósága most alázatossan jelenthetem, hogy a betegségek mindenűt kezdenek szűnni, Csepregben is be lépet volt ugyan egy lábbal a Halál, két nap alatt hatan holtak meg, és tizen kettőt meg gyóntattak, de Istennek légyen hálá, az időtűl fogva, hogy hidegre fordult az idő, és a feő Szél a levegő eget meg tisztétotta, ismét tőlőnk ell távozot, a betegek szerentséssen fell gyógyultak, és most ismét békességben vagyunk, mind azon által, ámbár nagyon őrűlnénk ha Méltóságának kegyes kezeit szerentsénk volna mentűl előbb alázatossan tsókolnunk, még is méltósztasson fell jövetelit kevessé későbbre hagyni, mert azt hallani , hogy nagyobb részt a Vendégfogadósok ell halnak, Posony utban leg nagyobb V.fogadókbul haltak ki a V.fogadósok, itt kőrűlőttűnk ell holtak Sági, Lövői, Czenki és Sárvári Vfogadósok, és igy veszedelmes lenne a V.fogadókban való meg szállás. - Irtási Molnár [a] Sz: Györgyi M[él]t[ósá]gos uraságtul fell árendálta Hegy falusi Malmot, könyörgöt, hogy noha contractussa szerént még egy Esztendeje volna hátra, Sz. György napkor botsáttanánk ell, én a kérését ell fogadtam, és a Malmot melytűl ekkoráig 500. fr. Árendát fizetett, Beői Molnár vejének 900. fr. árendában adtam ki. - Tisztelendő Farkas Károl Csepregi Plébános ur most Foló Holnapnak 5dik Napján egy ezer forintot adott a Csepregi Cassában 6 per Centum Interesre, melyrűl én adig is Őtet Quietáltam, méglen Méltóságának Obligatorialissával fell válthatom, most tehát ezen ezer forintal egyűtt vagyon a Cassában 7. ezer forint. - Gabonának az ára nálunk nagyon meg szállot, előbb 10. fr. adtam itt helyben Buzának Posony mérejét, most tsak 8. fr. kérik, de bizonyossan lehet reménleni, hogy valamint hertelen meg szállot, ugy hertelen ismét fell mégyen a Gabonának ára. Mivel pedig Csepregben nintsen már a szembéli gabonának helye, a Kotsisokkal lassanként Sopronban hordatom a Buzát és már 150. mérőt fell is kűldöttem. Gyapjut is kérték tőlem, mind a mult Esztendő belit, mint az idei leendő két nyirést, mázsáját 115. fr. én a vevőknek 120. fr. hagytam, és vagyon reménségem, hogy azon az áron ell is viszik. - Tavaszi vetést ell kezdettem, és már enyehány mérő Zabot ell is vetettek, de a fagy miatt tovább folytatni nem lehetett - Marháink még most is jó karban vagynak, és noha a mult Hétben lévő hideg szelek meg sanyarták őket, a birkák még is szépen tőgyelnek, a feles birkák alatt Megyesben vagyon már 110. bárán . Csepregi Tehenek alatt vagyon 6. borju.

Magyarázatok:
Árenda: ingatlan bérlési díja. Felárendál: ingatlan bérlést felmond. - Contractus/kontraktus: szerződés. - Cassa/kassza: pénztár. - Per-centum: százalék. Interes: kölcsönnek a kamata. - Quietál: nyugtával ellát, nyugtát ad. - Obligatorialis: kötelezvény, adósságlevél. - Po[z]sonyi mérő: gabona űrmérték, kb. 62,5 liter. - Enyehány: (tájszó) egynehány.- Tőgyel: ellés közeledtével duzzad a tőgye.- Feles birkák: más tulajdonos birkái, amelyek tartását az uradalom a haszon feléért vállalta.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.