2023. február 5. vasárnap
[Répcevidék]

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból 3.

„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom” megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia (1765–1813) számára írta

a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György." - A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1798 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A kéziratok levéltári jelzete: MOL/MNL P 234, 56. cs.)

1805. október 27.

„Mái napon Stipsics Magyar Lovas Regementbül Major divisionak tsináltak Csepregben quártélt a quártélt tsinálo Tiszt urak, a Major ur számára a Kastélban kértek Szállást, gondolkodtam ugyan ha adjak e vagy sem ? attul tartván, ne hogy Méltóságának kegyes akarattya ellen tselekedjem, de mint hogy a tőbbi környül lévő Uraságok Házában is Tiszt urak be szálléttattak, bátorkodtam azon Szobát Major ur számára ajánlani, mely Dugovits Plenipotentiarius ur szobája mellett vagyon, a tőbbi Tiszt urak, a tőbbi Nemességhez szálléttatott, Plébános urhoz is egy Kapitán, és én hozám egy Feő Hadnagy jutot. Major urnak Neve Garniga. Svadronos Kapitány Uraknak Neveik, Foki Vass Vármegyei, és Tal[l]her. vélük vagyon Gróff Dezsőfi Hadnagy Ur is.
Mint jobban hirlelik, hogy az Urodalmaktul Rosot, Zabot, és Szénát fognak kérni, az Ármádia ki tartására, azon esetre, ha tsak ugyan ezen Urodalom is meg kérettetik, mit kellessen tselekednem Méltóságának kegyes parantsolattyáért alázatossan esedezem.
Nékünk itt kőzőnségessen azt beszélik, hogy békességünk lészen, és sokan bizonyosnak is hiszik a békességet, ugy nem sokára meg válnánk a sok katonaságtul.
Uj Esztendő Napja már kőzel lévén, a Jobbágokkal a Computust ellvégeztem, már most mindenik Ispánságban inventálni fogok, és egy Generalis Inventariumot készittetek. A Gőbőly Őkrők, a mint az utólsó Levelemben alázatossan jelentettem, vissza hajtattak, és még most is itt vagynak, és most minden Hétre egy egy pár őkőrnek tartásáért fizetnek 5.f. azon kivűl a Gőbőlős Legényeket is Ők fizetik, már most a s.v. trágya kedvéért nem bánnám, ha még két Holnapig itt maradnának is. Tehén Gula kőzé egy Bikát vettem, Istennek légyen hálá a marháink egésségessek, a Birkák, még máig olly jó hasban vagynak, hogy telles reménységem vagyon a szerentsés le ellésekhez.
Szombathelen egy kultsárt is fogadtam, minden ember ditseri, Őrűlnék ha meg valósodnék a mi jóságot felőle mondanak utóllán a Méltóságos Festetics Gróffné Eő Nagyságánal szolgált Molnáriban, uj Esztendő napkor fog helre jőnni, adig is már csak a Witzián [?] viseli gondját a Kastélnak."
***
Magyarázatok:
Regement: katonai alakulat, ezred. - Major divisio: fő hadosztály. - Quartél: kvártély, szállás. - Major ur: őrnagy úr. - Be szálléttattak: elszállásolták őket. - Plenipotentiarius: teljhatalamú, felhatalmazott. Itt: a földbirtokos ügyvédje. - Svadron: katonai csapategység, többnyire lovasszázad. - Computus: éves számítások összessége. - Inventál: leltároz. - Generalis: általános. - Inventarium: leltár. - Göböl(y): hízásra szánt marha. - S.v.: bocsánat a kifejezésért (a latin salva venia rövidítése).

Balogh Jánosné Horváth Terézia
muzeológus, Budapest

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.