2022. december 5. hétfő
[Répcevidék]

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból 24.

Balogh Jánosné Horváth Terézia

„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom" megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia (1765-1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György." - A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1798 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A kéziratok levéltári jelzete: MOL/MNL P 234, 56. cs.)
1812. április 20.
Birkáink szerentséssen le ellettek, vagyon mindenestül 1716. bárányunk, ezekbűl ha ell adandó ürük, és más birkák ki pótolásár, és Esztendőt által a mi ell-vész dögre 1110. darabot meg hagyok is, hat százat leg alább még ell lehet adni, most már vagyon modunk benne, hogy Birka seregeinket szőrre is is meg lehessen mustrálni, melyet ell sem is fogok mullatni, Plenipotentiarius urnak urnak fell jővetelével az egész birkák számát majoronként egy Tabellában meg fogom alázatossan küldeni Méltóságának. - Nálunk a mult szép Napok igen roszra fordultak, már két Héttül fogva naponként kemén fagylaló hideg szelek fujdogálnak Rosaink nagyon meg sanyarodtak, hanem még egy meleg esső mind helyre hozhattja Buzáink azomban mint ekkoráig elegendő Gazdagok. Ell adni való Buzánk vagyon még 1000. mérő Rosunk 800. mérő, melyért mint egy 18000 fr. be lehet venni váltó Cédulában, az Extra-Ordinari Cassában vagyon 7000 fr. Soproni Cassában 3000. váltó cédulában. - Csepregi Svajtzeriában lévő Öreg Bika már anyira meg nehezedet, hogy a Tehénre fell emelkedni nem tudott, és igy a hágásra alkalmatlanná lett, ne hogy tehát haszontalanul tartsuk, és utóbb még meg is romolhatnék, ell adtam 1200. forinton banco cédulában, most a magunk nevelése, a két Esztendős bika teszi a kötelességét, azt a kevés számu tehenet könnyen meg győzi, a nélkül hogy meg romollyék, egyébb eránt a marhaink hála Istennek mind egésségessek. - Tavaszi vetéseket, lentse, borsó, és Bűkkőn magon kívül ell végeztük.
Magyarázatok:
Ürük: herélt kosok. - Plenipotentiarius: teljes jogú meghatalmazott. Itt Alojzia ügyvédére, Dugovics Józsefre vonatkozik. - Tabella: táblázatos kimutatás. - Meg sanyarodtak: sanyarúvá lettek, elsatnyultak. - Extra-Ordinari Cassa: rendkívüli kiadásokra fenntartott pénztár. Hétszemélyes Tábla (=az ország legfőbb ítélőszéke) tagja. - Svajtzeria: istállózó tehenészet, tejtermelés céljára szolgál. - Banco cédula: papírpénz. - Bűkkőn: bükköny.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.