2022. december 3. szombat
[Répcevidék]

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból 23.

Balogh Jánosné Horváth Terézia

„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom" megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia (1765-1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György." - A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1798 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A kéziratok levéltári jelzete: MOL/MNL P 234, 56. cs.)

1812. március 20.
Alázatossan jelentem, hogy a Heizler hoszabb betegsége után az árnyék világbul az Örökké valóban most foló Holnapnak 17dikén által kőltőzőt, és 19dikén Neve Napján ell temettetet. - Az Ország Gyűlésének még most sintsen vége ugyan, de az Uraságok többnyire ell szélledtek, Méltóságának Háza is ki ürült, nintsen senki más benne a Méltóságos Groff Vitzainál, és az is szándékozik még a Napokban ell menni, mint hogy tehát a Goggnénak Posonban többü semmi foglalatossága nem volt, le hozattam Sopronban, és már most oda haza vagyon. - Mint ekoráig az uj Kultsárné eránt Méltóságának semmi jelentést nem tettem, mint hogy őtet kévántam előbb jobban meg esmérni, a Személynek maga viselete szelid, és tsendes, fonyáshoz Téjel való bánáshoz vaj ki főzéshez jól ért, hanem a dolgot sokalla és mind azt beszélli, hogy eő ezt a munkát nem szokta, Sz.Iványi Septemvirálista Urral egy szobában, az egyik ablaknál Sz.Iványi Úr másik ablaknál eő űldőgelt, és ugy beszélgettek együtt, a 80. fr.. fizetésről nem is akar hallani, és igy mind untalan készül, hogy tsak ell megy, ha tsak utóbb meg nem szelédűl, és mást nem gondol magában, azzal tartóztatom, hogy várja meg leg alább Méltóságának fell jővetelét, erre most egy két Héttűl fogva meg tsendesűlt. - Nekünk most kellemetes Tavaszi időnk jár, az Őszi vetések olly szépek, hogy miulta Csepregben vagyok, olly szépek még nem voltak, Tavasziakat most vettetem el, Marháink mind jó karban vagynak, Csepregi Svajtzer Tehenek közül nyolc már le borjazot, Birkák most ellenek leg jobban, mindenestűl a majorokban ezer darabb bárányunk már vagyon, Soha sem tudom hogy szerentséssebben ellettek volna le a birkák mint mostan, igen kevés marad meddű. - A gyapjunak ell adásában ha belé ereszkedhetem e? avagy maga kéványa Méltósága ell adni, kegyes rendeleséért alázatossan könyörgök, most 300. fr.. kérik mazsáját váltó Cédulában, meglehet ha alkuban botsátkozik az ember, hogy még többet is adnak érette. Bárán is lesz valami 800. darabb ell ado, párjáért ígértek 6. fr. váltó Cédulában, az Űrűkért pediglen
igértek 24. fr. nyirés után, hanem a bárányokat 10 fr. az ürüket 30. fr. alul nintsen szándékom ell adni, Űrűnk is lészen mint egy 400. ell adó.
Magyarázatok:
Goggné: Alojzia soproni házának gazdasszonya, akit alkalmilag elküldtek Alojzia pozsonyi házát rendben tartani a szállóvendégeknek. - Septemvirálista: a Hétszemélyes Tábla (=az ország legfőbb ítélőszéke) tagja. - Svajtzer tehén: olyan tehén, amelyet istállóban tartanak, tejtermelés céljából.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.