2022. december 3. szombat
[Répcevidék]

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból 20.

Balogh Jánosné Horváth Terézia
„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom” megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia

(1765-1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.\" - A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1798 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A kéziratok levéltári jelzete: MOL/MNL P 234, 56. cs.)

1811. november 21.

Méltóságának kegyes parantsolattya szerént a zöld utazó kotsit Betsben fell vittem, melynek reparatiójáért kéván a nyeregjártó 700 fl. az uj kotsit magammal visza le hoztam, és annak árát 4500 fl. ki fizettem, szerentse hogy az alku irásban volt, külömben azon az árán nem adta volna a kotsit oda a nyeregjártó, most ollyan kotsi 8000 fl. anyira fell mentt a kotsik ára, a kotsi igen szép, és jó járó. Bétsben lételemmel keze tsókolására voltam a Méltóságos Öreg Gróffnénak is, akit jó egésségben találtam, és különossen meg parantsolta, hogy Méltóságának meg irjam, hogy Méltóságát tsokolla és arra kéri, hogy jőjön fell, hogy még azon hátra lévő kevés napjait Méltóságával tőlthesse, ezen kivűl azt izeni, hogy Eő nagysága Krojer Generalisné asszonság Bétsben nála volt, és azon Kultsárnénak dítsért Asszonrul annyi sok ditséretett mondott, hogy azon személynek minden jó Gazda Asszonyok Extractussoknak kelletik lenni, kéványa Eő Méltósága, hogy mind azok benne meg is valósodjanak, még ekkoráig azon személy meg nem érkezett. A Kertész a vetemény magokat meg vette, melyeket a Salin kapitány Ur által le fogok kűldeni. Károl Kertész legént Laxenburgi kertészhez adta, ahol is azonnal mint kertész legén szolgálatban lépett. - Az ell vettetett Eőszi Gabonárul szólló Tabellát Méltóságának alázatossan be küldöm, nálunk a vetések anyira meg gyarapodtak, hogy kéntelenittettem minden szarvas marhát, és birkát reá ereszteteni, mert már némely helyen a ross szárban indult. - Az 1809dik Esztendőbéli borokat tsak ugyan mind ell adtam, elsőben nem akartak többet meg venni kétszáz akónál, hanem Lachenbacher közben járásával még is mind által vették 100. akót 40. fl. és 238 2/4 akót 30. fl. melynek ára tészen 11155. fl. ebbül 5000. fl. lefizettek. - Az idei borok eránt másokkal együtt én is ugy gondolom, hogy azok állandóssak nem lesznek, mind azon által ugy itélem, hogy borokat eszve venni még sem lészen káros, mert ha 30. fl. veszem is akaját, váltó tzédulában tsak 6. fl. tészen, annál pedig tsak ugyan fellebb ell lehet adni a jövö Tavaszal, és igy ha tartani nem lehetne, leg alább enyehány forintokat meg lehet nyerni. - Jelentem alázatosan Méltóságának hogy itt 25. mérő Divo vagyon idei termés. - Mind ekkoráig ditsekedhettem, hogy a marháink egésségessek, hanem még Bétsben voltam az Ablántzi Tinó Gula közül három darabb hertelen ell veszett, és ... fell bontották. A leg nagyobb nyavalát találták bennűk, melyet a Németek ugy neveznek „a csendes hasmenés\". Hanem azonnal be adattam nékiek és az időtűl fogva Istennek légyen hála adás, semmi bajok nintsen. Gyülevizen is az egyik bikát a Svajtzeres ki eresztette az Lutzernára, a bojtárja utobb meg itatta, kevés idő alatt anyira fel fuvodott, hogy le kelletett vágni. A Birkáink egésségessek, és frissek, olly kővérek, hogy tsak úgy henteregenek, jővő tavaszal 100. mázsa gyapjunk bizonyossan lészen. - A kastél ablakokra kévántató spalit táblák rajzolattyát ide mellékezve Méltoságának alázatossan meg küldöm, az Asztalos minden egy ablaktul kéván 180. fl. hány ablakokra parantsol Méltósága illes táblákat kegyes rendelését alázatossan ki kérem. - Méltóságos Groff Joseff Urnak Méltósága által ki adatni kegyessen rendelt gabonát, mitsoda időtül kellessen számlálnom, Méltóságának kegyes rendeléséért alázatossan könyörgök.

Magyarázatok:
Nyeregjártó: nyereggyártó, bőr kárpitozásssal foglalkozó kisiparos. - Öreg Gróffné: Festetics Alojzia özvegy anyjáról lehet szó, aki akkor 76 éves volt, de 90 évig élt, csak Alojzia halála után közel hat évvel halt meg. - Krojer Generalisné: egy jeles soproni családról van szó. - Kultsárné: kulcsárnő, a nagybirtokon a cselédségre felügyelő gazdasszony alkalmazott. - Extractus, valaminek a kivonata, lényege. Itt olyan értelemben, hogy \'eszményi összessége a gazdasszonyi erényeknek.\' - Laxenburg: császári nyaralóhely Bécstől délre. - Lachenbacher: a Sopron megyei Lakompak (németül: Lachenbach) községből származó, tehetős zsidó terménykereskedő család tagja. - Eszve venni: összevásárolni. - Mérő: űrmérték, kb. 60 liter. - Divo: dió (tájszó). - Tinó Gula: tavasztól őszig legelőn tartott herélt bikaborjak csoportja. -Svajtzeres: svájci rendszerű istállózó tehenészet és tejgazdaság alkalmazottja. - Lutzerna: lucerna. -Spalit: spaletta, tömör külső fa ablaktábla, amely a külső fényt teljesen kizárja. - Groff Joseff Ur: valószínűleg Festetics Alojzia bátyja, József (1758-1832), aki Sopronban élt.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.