2022. december 3. szombat
[Répcevidék]

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból 19.

Balogh Jánosné Horváth Terézia

„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom\" megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia (1765-1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.\" - A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1798 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A kéziratok levéltári jelzete: MOL/MNL P 234, 56. cs.)

1811. május 22.

Sopronbul négy kőmives legén igérkezett volt, hogy Slavoniában lemennek, azokat Hornik kotsis által le küldöm, a májert is hozzájok adtam, hogy visza jővet a kotsis ne legyen maga. A gyapjut a zsidonak által adtam, itt is nagyot taszétot rajtunk a himlő, nem lesz több, amint az ide mellékezet Specificatio mutattya 6390 db. ennek az árábul vagyon most 22.000 fl. az itt való Cassában, mint hogy ezen pénzre szükségünk nem lészen, Méltóságának kegyes rendelését eránta alázatossan ki kérem. Neuverth Zsido kűldött 7. hordó bort, és egy hordó Silvoriumot, tegnapi napon érkeztek meg véle a szekerek. A kőszegi Áts mester most rakattya fell a Kastélban a stukatur gerendákat, ugy reménlem hogy a Kőmivesek, jővő Holnapnak elein hozzá kezdhetnek ismét munkájokhoz. Soproni Lakatos már itt dolgozik, és az alsó tractusban a teli ablak rámákat, és Salugatereket meg pántozza. A folosónak kirakására kévántato ... kőveket tudakoztam Bétsben, minden darabbját 3.fl. tartyák, ezt nagyon drágállottam, azért sem bátorkodtam meg hozatni méglen Méltóságának kegyes rendelését nem veendem. Mindennek naponként nagyon fell mégyen az ára, Sopronban a Buza 28. fl. Ross 20. fl. egy fontt tehén hús 54 kr. és a jővő héten már 1 fl. lesz, egy fonnt szalonna 3.fl. 30 kr., csepregi 1810dik termet bornak akóját 40.fl. tartyák.

Magyarázatok:
Slavoniában: Szlavóniában (ma Horvátország része) is voltak Jankovich-birtokok. Valószínűleg akkkor ott tartózkodott a címzett, és oda is kért építőket.- Májer: majoros. - Specificatio: felsorolás. - S(z)ilvorium: szilvapálinka. - Stukatur gerenda: deszkázott famennyezet tartó gerendái, amelyek alá kerül a nád-erősítésű vakolat, azaz stukatúr. - Tractus: traktus, épületrész, szárny. - (Z)salugáter: külső fa ablaktábla, nyitható résekkel.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.