2022. november 28. hétfő
[Répcevidék]

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból 15.

Balogh Jánosné Horváth Terézia

„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom\" megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia (1765-1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.\" - A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1798 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A kéziratok levéltári jelzete: MOL/MNL P 234, 56. cs.)

1808. december 30.
(Sopronból jelentkezett.)
Slavoniábul tegnapi napon az alkalmatosság meg érkezett és azon alkalmatosságal fell jött Daruvári Porkolábot fell küldöm Méltóságához Posonban.
Mint hogy mái Napon az épéttő Mesterrel fell jöttem Sopronban, vévén itt kegyes Levelét Méltóságanak, abban irott kegyes parantsolattya szerént Hoffernétűl a pénzt fell vettem, ki is nem nyolcz, hanem tiz ezer forintokat adott által, azzal a reménységgel, hogy még azon két ezer forintot is méltósztatik kegyessen ell fogadni. A neve azon Aszonnak Catarina Hoffer, alázatossan tsókolla kegyes kezeit Méltóságának, és alázatossan könyörög, hogy ezen Capitalistul 6. per centum járandó interesnek ki fizetésést fél Esztendőnként méltósztatna kegyessen meg rendelni.
Ezen alkalmatosságal szándékosztam én is alázatossan esedezni Méltóságának, hogy ami tsekél pénzem vagyon kezemnél mint eszve 3000 fl. méltóztatna kegyessen ell fogadni interesre, de mint hogy Hoffer Catarina pénze fell vételét, és fell küldését méltósztatott kegyessen parantsolni, bátorkodtam telles bizodalommal ezen alakalmatosság által azon három ezer forintokat fell küldeni, könyörögvén alázatossan kegyes kezei tsókolásával, hogy szegén szolgájához bőven mutatot nagy kegyelmét méltósztatna Méltósága azon 3 ezer forintoknak magához vételével bővebbé tenni.
Gyülevizi Gazdának maga rosz viselete kénszerétett arra, hogy szolgálatbul ell\' eresztettem, az időtűl fogva, hogy őtet meg ismértem, igyekesztem roszalni, jóval is meg jobbétani, és a mult Esztendőben előre meg volt néki mondva, hogy ha magát meg nem jobbéttya, szolgálatbul ell botsáttatik, de nem volt haszna, többi vétkei közül tsak ezt a kettőt jelentem alázatossan Méltóságának. Elsőben részeges, nem hogy mint Gazda a béreseknek jó példát mutatott volna, hanem maga egész étzakákon a Kortsmán ivot. Másodszor hivtelen, aki is nem hogy a Réteket a kártul őrzené, hanem egy két itze borért a Zsiraiaknak ell nézte ha marháikat az uraság rétyén jól tartották, illy nagy vétkéért nem tartottam méltónak, hogy a Méltóságos Uraság kegyelmével tovább is éllyen.
Magyarázatok:
Slavonia: (itt) a Jankovichok Daruvár környéki birtokai Szlavóniában. - Alkalmatosság: fuvar, konkrétan lovaskocsi. - Porkoláb: fegyveres őr, börtönőr. Capitalis=kapitális: tőke. - Per centum=percent: százalék. Interes: kölcsönnek a kamata. - Roszalni=rosszallni: helyteleníteni a viselkedését. - Jóval: (itt) jó szóval. - Hivtelen: hűt(e)len, hálátlan. - Kártul=kártól: attól, hogy kárt tegyenek benne, hogy idegen jószág lelegelje.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.