2023. február 1. szerda
[Répcevidék]

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból 14.

Balogh Jánosné Horváth Terézia
„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom” megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia (1765–1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott,

eddig ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.\" - A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1798 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A kéziratok levéltári jelzete: MOL/MNL P 234, 56. cs.)
1808. december 19.
Kegyes parancsolattya szerént Méltóságának, az Épéttő mester a csepregi ujonan épült Kastél födelét le rajzolta, melyet ide mellékezve alázatossan meg küldök. Most a Gyulevizi kert falaibul ki szedett téglát hordattatom, hogy előre a szükséges materialékat meg hordathassam, 700. mérő meszet is már le is oltattam, három gödör tele vagyon véle, jővö Tavaszal mihelest az idő kinyillik, a Kőmivesek a munkájokat ell kezdhetik. Tellyes reménségem vagyon abban, hogy midőn az egész épűlet ell készül, másoknak is tetzetősebb lészen.
Soproni Granarium födelit az Átsok fell rakták, és egy része Cserép sindöllel be vagyon aggatva, ugy hogy két nap alatt egészlen födél alatt lészen, már most a padoláshoz kévántató deszkákat szándékozom meg szerezni, hogy Télen által ki száradván, száraz deszkákal lehessen a padlást ki rakni. Csepregi Kastélhoz az ujheli Átsmester még nem hozatot födélfát, ell várom a contractusban ki tett terminus Napot, és ha még azon időre sem hozatna fát az Áts mester, magam szándékozok Ujhelben, ne hogy talán még jővő Esztendőben is hátráltassunk az épittésben.
Ez ideig tétetett épittésekhez kévántató kész pénzbéli költségre, és az Interesek ki fizetésére Csepregi Cassában elegendő pénzünk vagyon, a mennyire pediglen Sopronban még elegendő pénz nem volna, vitettem már annyi Gabonát, hogy annak árábul a szükséges kiadások bőven ki potoltathatnak.
Dugovits ur irtt Slavoniábul, hogy 14 darabb szalannának való sörtvések utban vagynak, ha valamennyit leölessem e? kegyes parantsolattyát Méltóságának alázatossan ki kérem, adig is méglen azok megérkeznek a Héten 10. frislinget őletek le.
Marháink még mind ekoráig Istennek légyen hála adás egésségessek, és még jó karban vagynak, most minden marhát szetskával tartok, hogy a szüleségünk annyival inkább elegendő légyen, a Birkák a vetéseken járnak, és igen jó erőben vagynak.
Az uj svajtzeressel, és a Kultsárnéval nagyon meg vagyok elégedve, most reménlem örömel fogja Méltósága látni a Teheneket. A Kultsárné is az időtűl fogva, hogy a Háznál vagyon közel egy mázsa vajat gyűjtőt, melyet több victualiakkal együtt az ide mellékezett Specificatio szerint mostani alkalmatosságal fell küldök.
Magyarázatok:
Mérő: űrmérték, valószínűleg a pozsonyi, amely kb. 60 liter. - Granarium: magtár. - Sindöl: zsindely, tetőfedésre. - Ujheli: föltehetően bécsújhelyi. - Contractus/kontraktus: szerződés. -Interes: kölcsönnek a kamata. - Frisling: újszülött állat. -Szetska, szecska: fölaprított zöld vagy száraz szálas takarmány, széna vagy szalma. - Szüleség: takarmány. - Svajtzeres: svájci rendszerű istállózó tehenészetben és tejgazdaságban dolgozó, ahhoz értő ember. - Victualia, victuaria: élelmiszer. - Specificatio: felsorolás. - Alkalmatosság: fuvar, konkrétan lovaskocsi.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.