2023. december 7. csütörtök
[Répcevidék]

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból 12.

Balogh Jánosné Horváth Terézia
„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom” megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia (1765–1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig

ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György." - A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1798 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A kéziratok levéltári jelzete: MOL/MNL P 234, 56. cs.)
1808. augusztus 10.
Méltósága által vett két Tehenet és két Bikát szerentséssen le hajtották ide Csepregben, az egyik Tehén az utban Sopronyon fellül le borjuzott, Sopronbul szekéren hozták le a borjut, a borju egésséges, és bika. A Tehenek valóban szépek, de hogy már most a Svajtzeriában ne lég[y]en olly sok féle keverék marha, az én alázatos vélekedésem az volna, hogy ezen két vett tehénhez, még hasonló négy Tehenet kellenék venni, és a négy Stajer Tehenekhez még kettőt, ugy igen jól állanának az Istállóban , mert egy felűl a 6. Stajer nagy Tehenek álhatnának, más felűl pediglen az ujonan vett 6. Tehenek, és mindenik végén egy bika, igy állétva a szemnek tetzetős lenne, ellenben a két Tirolisi Tehenet, és a mostani öregebb Svajtzer Teheneket, ell lehetne adni, és ezeknek árukbul, ugy a Tormási Gulábul ell adó öreg Tehenek árukbul talán ki lehetne pótolni azon pénzt, melyet az ujonnan veendő tehenekért kelletnék fizetni. A bikák is szép testűek, nagyok nem lesznek, hanem mélyek, tsak az a baj, hogy még hasznokat nem lehet venni, mert ámbátor elegendő erőssek lennének is az ugráshoz jövö Tavaszal, de a nagy Stajer Teheneket nem érik fell, hogy pediglen egy Esztendő miat ne kellessék még egy bikát drága pénzen venni, ha Méltósága méltosztatna meg engedni, mostan Tormási Gulában lévő Szőke bikával lehetne a Teheneket Tavaszal meg hágatni, én bizonyossá tehetem Méltóságát, hogy igen szép borjuk esnének utána. Csepregi Svajtzeriában volt két bikát ki hajtattam a Tormási Gulában.
Magyarázatok:
Svajtzeria: svájci rendszerű istállózó tehenészet és tejgazdaság. Ezzel szemben a gulya a rideg állattartásban tartott szarvasmarha csoport, amelyet egész évben a legelőn tartanak. - Tirolisi: tiroli.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.