2023. február 1. szerda
[Répcevidék]

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból 11.

Balogh Jánosné Horváth Terézia
„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom” megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia (1765–1813) számára írta

a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György." - A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1798 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A kéziratok levéltári jelzete: MOL/MNL P 234, 56. cs.)

1808. július 14.

Némethségbűl Frosdorf nevezetű Helységbűl, Méltóságos Hojesz Groff Urnak Jószágábul jelentette magát nálom egy svajtzeres, Fiatal derék embernek látzik, és már nyoltz Esztendeje, hogy azon méltóságos Uraságnál szolgál, a neve Gmajner Fülöp, most is tsak azért kévánna le jönni, hogy a Bátjához, Eő hertzegsége kereszturi majorjában lévő svajtzereshez közelébb lehessen, minémű Conventiot kiván, és az elöbbenyinek mi volt, alázatossan ide mellékezem, az elöbbenyi fizetésére, valamire való ember be nem szegődik, roszal pediglen mit tsinályunk azért ha a savjtzeres által kévánt fizetést méltósztatik Méltósága kegyessen resolválni, én őtet Sz: Mihály Napra le hozatnám, mely eránt kegyes rendelését Méltóságának alázatossan ki kérem.
Most egész erővel az aratást folytattyuk, és egyik felűl a mi száraz gabona vagyon hordatom is, ezen Esztendő a Gazdáknak minden szorgalmatos fáradozásokkal ellenkezik, alig mutat kevés reménséget egy felűl, más felűl ismét kettőssen ell veszi, Junius Holnapnak közepétűl fogva, egész utolsó Napokig a többszöri esső által anyira meg javoltak a Gabonáink, hogy ámbár szalmára kevessebb termett is, de szemre anyi lett volna, hogy jó középszerű termést mondhattunk volna, azonban közelebb ell mult Héten folyó Holnapnak 6dik 7dik és 8dik napján a nagy szél anyira ki rázta a Szemet a kalázbul hogy leg alább egy harmada a földön fekszik, hanem a Tavasziak általlában még igen szépek, Árpában és Zabban bő termésünk lészen. A Rétekrül melyeket aratás előtt meg kaszálni lehetett, a szénát be takartuk, mindenestűl vagyon 440. szekérrel, még a kaszálatlan rétekrűl várok 100. szekérrel bükkönyünk is lészen 100. szekérrel, a többi szükséget reménlem a sarju ki potolya, ugy hogy a Télbűl tsak ugyan bötsűletessen ki tarthattyuk marháinkat, melyek most általlában mind egésségessek.
A Kőmivesek a épéttésben jól elől mennek, fele épületnek, amennyire tudni illik az avult épűlet ellvolt hányva, falait egészlen fell emelték, tsak födél hibázik, Konyha, Kamara szakács Szobája tellességel kész, ablakokkal ajtókkal, és Gráditsokkal, ugy hogy a most közelebb reánk jővő héten a Kamarában be is hordozóskodunk, Présház készen vagyon, most a kertésznek az Ainszatz kamaráját készittik, ha az Áts Mester nem fogja a kömiveseket tartóztatni a födél fával, négy Hét alatt hat szobát tellességel ell készittenek, és ugy meg lehet, hogy az egész épületet még ezen Esztendőben födél alá vehettyük, hanem még a kálhák fognak hibázni, melyek eránt most volna szűkséges rendelést tenni, leg alább azon szobákban, melyek még ezen Esztendőben telyeségel ell készülnek.

***

Magyarázatok:
Némethség: német nyelvterület (itt: osztrák terület). - Frosdorf: Frohsdorf=kastély az alsóausztriai Lanzenkirchenben. - Hojesz: Johann Ernst Hoyos, akkori birtokos Frohsdorfban. - Svajtzeres: svájci rendszerű istállózó tehenészetben és tejgazdaságban dolgozó, ahhoz értő ember. - Eő hertzegsége: Őhercegsége, Esterházyra vonatkozik. - Conventio: természetben kapott éves munkabér megegyezés szerint. - Resorvál: rezervál, tartalékol. - Hordat: a cséplés helyére szállíttat. - Betakar: betakarít. - Elhány: épületet lebont. - Ainszatz kamara: szerszámos kamra.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.