2023. november 30. csütörtök
[Répcevidék]

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból 10.

Balogh Jánosné Horváth Terézia
„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom” megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf

Tolnai Festetics Alojzia (1765-1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György." - A grófnő (nem grófné) a férje halálától, 1798 végétől kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A kéziratok levéltári jelzete: MOL/MNL P 234, 56. cs.)

1808. május 13.

Most utollyán Bétsben lévő alkalmatosság által kérettem a kereskedőt, hogy leg alább husz gyapjus zsákot küldene, azonban tiznél többet nem küldött, azok is olly kitsinek, hogy egy mázsa gyapjunál igen kevessé fér több bele, még pediglen a megyesi, és Sz.Királi Birka sereg nyiretlen, alázatossan könyörgök Méltóságánál, méltóztasson kegyessen meg parantsolni, hogy ezen alkalmatossággal még leg alább 18. Zsák küldessék, mert itt mi körülöttünk sem zsákot Sem vásznot venni nem lehet, gyapjunk ellenben közel 50. mázsa lészen. - A Stajer Teheneket Méltóságának kegyes parantsolattya szerént ki hajtattam Tormásban, és az Üszű borjuk közé verettem, mivel azoknak jobb legelőjök vagyon még tsak egyik borjuzott meg közülök, ketteje késsöben meg borjuzik, és a negyedik meddű marad, a Tirolisi Tehenek közül is még tsak az egyik borjúzott le, de a mások is meg borjuzik, hanem későbben, most vagyon a Tormási Gulában 14. borju, Csepregi Svajtzeriában 8. és nem is várok többet a Tormási Gulában egy borjúnál, akik vagynak sem a leg szebbek mint hogy a Tehenek már igen Öregek, az idén leg alább 15. darabot ell kell adnom közülök. - Csepregi Svajtzeria közé le köttetett négy üszű közül kettő meddűn maradott, az egyiknek a Tőgye igen kitsin azt ismét ki verettem a Gulában borjával egyűtt, és igy tsak egy maradott Csepregben. Most az a legnagyobb bajunk, hogy ebben a szárazságban nem nyőlhet a fű, a marhának nintsen mit enni, a gabonáink is nyőlésben nagyon meg tsökkennek, és ha még egy hétieg nem lészen essönk, bizonyossan jóval is kevesebb gabonánk fog teremni, hogy sem a mult Esztendőben termet. [...].Az épittésben, reménlem nem akadunk meg, hogy minden szükséges Materiáliák meg vagynak a kert felül valórészét a Kastél födélnek már le hányattam, az uj konyha még a héten ell készül a Szakács szobájával együtt, a volt ebédlő szoba alatt a pincze be vagyon boltozva, és az udvárban az uj fall egy öllyre fell vagyon rakva.
***
Magyarázatok:
Stajer: Stájerországi, alpi marhafajta. - Tirolisi: tiroli, alpi marhafajta. - Svájtzeria: svájci rendszerű istállózó tehenészet és tejgazdaság. - (Ki)veret: (ki)tereltet. - Materiália: anyag.

Balogh Jánosné Horváth Terézia
muzeológus, Budapest

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.