2023. március 27. hétfő

Jubileumi kiállítás

Jubileumi kiállítás
Lázas készülõdés és szervezés elõzte meg a
Nádasdy Tamás Szakközépiskola jubileumi rendezvénysorozatának
elsõ eseményét, az ötvenéves
évfordulóra szervezett oktatástörténeti kiállítás
megnyitását.

Lázas készülõdés és szervezés elõzte meg a
Nádasdy Tamás Szakközépiskola jubileumi rendezvénysorozatának
elsõ eseményét, az ötvenéves
évfordulóra szervezett oktatástörténeti kiállítás
megnyitását. A március 14-én ünnepélyesen
közszemlére bocsátott tárgyi és dokumentális
emlékek mindegyike a múltról szólt, de a példák
a jelennek és jövõnek is tanulságul
szolgálhattak. Dorner Kornél
igazgató köszöntötte a tanulóifjúságot
és a szép számmal megjelent
meghívott vendégeket, majd
megköszönte a tantestület és a diákság
áldozatos és mindenre
kiterjedo, segíto munkáját, ami lehetõvé
tette a kiállított anyag öszszegyûjtését,
elrendezését, digitalizálását.
Harangozó Bertalan kormánymegbízott
Csepreg korábbi
történelmi jelentõségébõl kiindulva
méltatta a névadó korszak
meghatározó politikai és kulturális érdemeit, és
elismerõleg szólt az ötvenéves intézmény megyében
betöltött szerepérol. A meghívott vendégek
között ülõ egykori igazgatók, Sutyinszki
Mihály és Futó István, nyugdíjas pedagógusok
és öregdiákok is nagy érdeklõdéssel hallgatták
Takács Lajosnak, az intézmény egykori tanárának
visszaemlékezését a kezdetekre, a beindulás
nehézségeire, kulisszatitkaira, arra a segítségre,
amit a nagyközség akkori vezetõi nyújtottak.
Az 1962-ben indult elso évfolyamosokat
Horváth Gyuláné nyugdíjas óvodavezetõ képviselte,
aki élvezetes elõadásában elmondta,
hogy milyen élményeket szerzett humán érdeklõdésû
ember létére a mezõgazdaságban és az
állattenyésztésben. Azt is kiemelte azonban,
hogy az akkori mostoha körülmények között is
mind megkapták tanáraiktól azt a municiót,
amivel érettségi után tovább is tudtak tanulni,
így lett többükbõl orvos, mérnök, óvónõ vagy
pedagógus. Szintén az elsõ évfolyam tanulói közé
tartozott a következõ emlékezõ, Pék Zoltán,
akirõl a naplók elárulják ugyan, hogy kiváló tanuló
volt, azonban költõi hajlamairól eddig nem
szóltak források. Egykori szalagavatójára írt versparódiája
újfent sikert aratott, s színfoltja volt a
bensõséges ünnepségnek. A kiállítás megtekintése
után sütemény, kávé és üdítõ mellett folyt
az emlékek felidézése. Az évforduló eseménysorozata
a diákok és tanárok lékai emléktúrájával
folytatódik májusban.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Jubileumi kiállítás
Jubileumi kiállítás
Jubileumi kiállítás
Jubileumi kiállítás